Tveiten & Riis Murmesterfirma As
Juridisk navn:  Tveiten & Riis Murmesterfirma As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33468400
Einerveien 8 Einerveien 8 Fax:
3229 Sandefjord 3229 Sandefjord
Fylke: Kommune: www.tvelu.no
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 977088569
Aksjekapital: 291.000 NOK
Antall ansatte: 64
Etableringsdato: 01.01.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Aider Vestviken As
Utvikling:
Omsetning  
  
0,75%
Resultat  
  
259,45%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 78.696.000 78.114.000 77.516.000 72.159.000 67.646.000
Resultat: 5.859.000 1.630.000 4.877.000 8.230.000 2.926.000
Egenkapital: 7.426.000 7.426.000 8.505.000 7.670.000 4.516.000
Regnskap for Tveiten & Riis Murmesterfirma As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 78.696.000 78.114.000 77.516.000 72.159.000 67.646.000
Driftskostnader -72.754.000 -76.593.000 -72.800.000 -63.929.000 -64.479.000
Driftsresultat 5.942.000 1.521.000 4.717.000 8.231.000 3.168.000
Finansinntekter -67.000 127.000 178.000 12.000 7.000
Finanskostnader -16.000 -17.000 -18.000 -12.000 -248.000
Finans -83.000 110.000 160.000 0 -241.000
Resultat før skatt 5.859.000 1.630.000 4.877.000 8.230.000 2.926.000
Skattekostnad -1.318.000 -334.000 -1.042.000 -1.774.000 -697.000
Årsresultat 4.541.000 1.296.000 3.835.000 6.457.000 2.229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.159.000 1.492.000 1.936.000 1.617.000 1.194.000
Sum omløpsmidler 23.495.000 19.691.000 20.769.000 18.966.000 13.286.000
Sum eiendeler 25.654.000 21.183.000 22.705.000 20.583.000 14.480.000
Sum opptjent egenkapital 7.125.000 7.125.000 8.204.000 7.369.000 4.215.000
Sum egenkapital 7.426.000 7.426.000 8.505.000 7.670.000 4.516.000
Sum langsiktig gjeld 382.000 200.000 99.000 0 49.000
Sum kortsiktig gjeld 17.845.000 13.557.000 14.102.000 12.913.000 9.916.000
Sum gjeld og egenkapital 25.653.000 21.183.000 22.706.000 20.583.000 14.481.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 78.122.000 78.075.000 77.458.000 71.857.000 67.646.000
Andre inntekter 574.000 39.000 58.000 302.000 0
Driftsinntekter 78.696.000 78.114.000 77.516.000 72.159.000 67.646.000
Varekostnad -27.301.000 -32.339.000 -29.875.000 -29.676.000 -34.004.000
Lønninger -37.687.000 -36.707.000 -34.428.000 -27.761.000 -25.548.000
Avskrivning -347.000 -327.000 -349.000 -308.000 -342.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.419.000 -7.220.000 -8.148.000 -6.184.000 -4.585.000
Driftskostnader -72.754.000 -76.593.000 -72.800.000 -63.929.000 -64.479.000
Driftsresultat 5.942.000 1.521.000 4.717.000 8.231.000 3.168.000
Finansinntekter -67.000 127.000 178.000 12.000 7.000
Finanskostnader -16.000 -17.000 -18.000 -12.000 -248.000
Finans -83.000 110.000 160.000 0 -241.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -4.541.000 -1.797.000 -3.000.000 -3.303.000 -1.729.000
Årsresultat 4.541.000 1.296.000 3.835.000 6.457.000 2.229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 601.000 515.000
Driftsløsøre 1.326.000 855.000 836.000 226.000 388.000
Sum varige driftsmidler 1.326.000 855.000 836.000 827.000 903.000
Sum finansielle anleggsmidler 833.000 638.000 1.100.000 790.000 291.000
Sum anleggsmidler 2.159.000 1.492.000 1.936.000 1.617.000 1.194.000
Varebeholdning 953.000 535.000 1.010.000 550.000 410.000
Kundefordringer 9.258.000 11.667.000 9.162.000 7.136.000 8.513.000
Andre fordringer 1.705.000 1.963.000 2.381.000 1.409.000 1.317.000
Sum investeringer 1.064.000 1.181.000 1.066.000 31.000 42.000
Kasse, bank 10.515.000 4.345.000 7.150.000 9.839.000 3.004.000
Sum omløpsmidler 23.495.000 19.691.000 20.769.000 18.966.000 13.286.000
Sum eiendeler 25.654.000 21.183.000 22.705.000 20.583.000 14.480.000
Sum opptjent egenkapital 7.125.000 7.125.000 8.204.000 7.369.000 4.215.000
Sum egenkapital 7.426.000 7.426.000 8.505.000 7.670.000 4.516.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 86.000 99.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 382.000 200.000 99.000 0 49.000
Leverandørgjeld 3.997.000 3.761.000 3.408.000 2.444.000 2.124.000
Betalbar skatt 1.402.000 440.000 943.000 1.774.000 697.000
Skyldig offentlige avgifter 4.632.000 4.170.000 3.992.000 3.157.000 3.232.000
Utbytte -4.541.000 -1.797.000 -3.000.000 -3.303.000 -1.729.000
Annen kortsiktig gjeld 3.274.000 3.389.000 2.759.000 2.235.000 2.133.000
Sum kortsiktig gjeld 17.845.000 13.557.000 14.102.000 12.913.000 9.916.000
Sum gjeld og egenkapital 25.653.000 21.183.000 22.706.000 20.583.000 14.481.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.650.000 6.134.000 6.667.000 6.053.000 3.370.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.5 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3
Soliditet 28.9 35.1 37.5 37.3 31.2
Resultatgrad 7.6 1.9 6.1 11.4 4.7
Rentedekningsgrad 371.4 89.5 262.1 685.9 12.8
Gjeldsgrad 2.5 1.9 1.7 1.7 2.2
Total kapitalrentabilitet 22.9 7.8 21.6 4 21.9
Signatur
13.05.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
25.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Anders SalomonsenStyreleder47
Kjetill TveitenStyremedlem57
Lars Christian RiisStyremedlem41
Thomas TveitenStyremedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
T.Tveiten Invest As30.92 
Kjetill Tveiten31.2757
Anders Salomonsen9.9647
Lars Christian Riis27.8341
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00