Harald Kortnes AS
Juridisk navn:  Harald Kortnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32853385
Baneveien 81 Baneveien 81 Fax: 32853354
3405 Lier 3405 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 917680809
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 15.05.1967
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Arken Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
7,87%
Resultat  
  
650%
Egenkapital  
  
4,04%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 96.000 89.000 84.000 120.000 100.000
Resultat: 11.000 -2.000 3.000 14.000 -2.000
Egenkapital: 206.000 198.000 200.000 198.000 186.000
Regnskap for Harald Kortnes AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 96.000 89.000 84.000 120.000 100.000
Driftskostnader -84.000 -81.000 -71.000 -97.000 -92.000
Driftsresultat 12.000 8.000 13.000 23.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -10.000 -10.000 -9.000 -10.000
Finans -2.000 -10.000 -10.000 -9.000 -10.000
Resultat før skatt 11.000 -2.000 3.000 14.000 -2.000
Skattekostnad -2.000 -1.000 -2.000 1.000
Årsresultat 8.000 -2.000 2.000 11.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 528.000 550.000 573.000 596.000 621.000
Sum omløpsmidler 36.000 21.000 34.000 50.000 34.000
Sum eiendeler 564.000 571.000 607.000 646.000 655.000
Sum opptjent egenkapital -49.000 -57.000 -55.000 -58.000 -69.000
Sum egenkapital 206.000 198.000 200.000 198.000 186.000
Sum langsiktig gjeld 349.000 345.000 394.000 439.000 463.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 28.000 13.000 11.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 563.000 571.000 607.000 647.000 656.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 96.000 89.000 84.000 120.000 100.000
Driftsinntekter 96.000 89.000 84.000 120.000 100.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.000 -10.000 -10.000
Avskrivning -22.000 -23.000 -24.000 -25.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -62.000 -58.000 -46.000 -62.000 -56.000
Driftskostnader -84.000 -81.000 -71.000 -97.000 -92.000
Driftsresultat 12.000 8.000 13.000 23.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -10.000 -10.000 -9.000 -10.000
Finans -2.000 -10.000 -10.000 -9.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 8.000 -2.000 2.000 11.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 528.000 550.000 573.000 596.000 621.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 528.000 550.000 573.000 596.000 621.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 528.000 550.000 573.000 596.000 621.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 4.000 39.000 26.000
Andre fordringer 25.000 15.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 11.000 21.000 16.000 10.000 8.000
Sum omløpsmidler 36.000 21.000 34.000 50.000 34.000
Sum eiendeler 564.000 571.000 607.000 646.000 655.000
Sum opptjent egenkapital -49.000 -57.000 -55.000 -58.000 -69.000
Sum egenkapital 206.000 198.000 200.000 198.000 186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 19.000 17.000 17.000 17.000 14.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 349.000 345.000 394.000 439.000 463.000
Leverandørgjeld 5.000 9.000 11.000 6.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 1.000 2.000 4.000 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 18.000 0 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 28.000 13.000 11.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 563.000 571.000 607.000 647.000 656.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.000 -7.000 21.000 39.000 27.000
Likviditetsgrad 1 4.5 0.8 2.6 4.5 4.9
Likviditetsgrad 2 4.5 0.8 2.6 4.5 4.9
Soliditet 36.6 34.7 32.9 30.6 28.4
Resultatgrad 12.5 9.0 15.5 19.2 8
Rentedekningsgrad 6.0 0.8 1.3 2.6 0.8
Gjeldsgrad 1.7 1.9 2 2.3 2.5
Total kapitalrentabilitet 2.1 1.4 2.1 3.5 1.2
Signatur
16.12.2011
SELSKAPETS SIGNATUR INNEHAS AV STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell KortnesStyreleder82
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mette Kortnes10.0058
Kjell Kortnes50.00 
Kjell Kortnes50.0082
Sonja Kortnes10.0051
Hanne Kortnes10.0054
Nina Kortnes10.0056
Marit Helen Kortnes10.0078
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00