Tjenestetorget AS
Juridisk navn:  Tjenestetorget AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66770100
c/o Asker og Bærums Budstikke ASA Billingstadsletta 17 c/o Asker og Bærums Budstikke ASA Billingstadsletta 17 Fax:
1396 Billingstad 1396 Billingstad
Fylke: Kommune: www.tjenestetorget.no
Viken Asker
Org.nr: 977236304
Aksjekapital: 116.666 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 30.01.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Stiansen & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18,83%
Resultat  
  
310,47%
Egenkapital  
  
29,43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 51.398.000 43.255.000 42.791.000 37.420.000 33.663.000
Resultat: 5.566.000 1.356.000 5.017.000 4.424.000 3.425.000
Egenkapital: 4.715.000 3.643.000 2.808.000 1.913.000 1.203.000
Regnskap for Tjenestetorget AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 51.398.000 43.255.000 42.791.000 37.420.000 33.663.000
Driftskostnader -46.857.000 -42.798.000 -38.808.000 -33.775.000 -30.262.000
Driftsresultat 4.539.000 457.000 3.983.000 3.645.000 3.401.000
Finansinntekter 1.027.000 899.000 1.035.000 780.000 24.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 1.027.000 899.000 1.035.000 779.000 24.000
Resultat før skatt 5.566.000 1.356.000 5.017.000 4.424.000 3.425.000
Skattekostnad -1.005.000 -117.000 -931.000 -887.000 -857.000
Årsresultat 4.561.000 1.239.000 4.086.000 3.537.000 2.568.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.643.000 13.231.000 12.925.000 13.480.000 7.535.000
Sum omløpsmidler 26.173.000 16.209.000 8.011.000 3.713.000 6.129.000
Sum eiendeler 38.816.000 29.440.000 20.936.000 17.193.000 13.664.000
Sum opptjent egenkapital 4.265.000 3.193.000 2.358.000 1.463.000 753.000
Sum egenkapital 4.715.000 3.643.000 2.808.000 1.913.000 1.203.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 11.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 34.089.000 25.798.000 18.127.000 15.269.000 12.444.000
Sum gjeld og egenkapital 38.816.000 29.441.000 20.935.000 17.193.000 13.664.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 51.398.000 43.115.000 42.791.000 37.420.000 33.663.000
Andre inntekter 140.000 0 0 0
Driftsinntekter 51.398.000 43.255.000 42.791.000 37.420.000 33.663.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -8.106.000 -8.106.000 -9.621.000 -6.345.000 -5.998.000
Avskrivning -675.000 -762.000 -681.000 -643.000 -510.000
Nedskrivning -19.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.057.000 -33.930.000 -28.506.000 -26.787.000 -23.754.000
Driftskostnader -46.857.000 -42.798.000 -38.808.000 -33.775.000 -30.262.000
Driftsresultat 4.539.000 457.000 3.983.000 3.645.000 3.401.000
Finansinntekter 1.027.000 899.000 1.035.000 780.000 24.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 1.027.000 899.000 1.035.000 779.000 24.000
Konsernbidrag -3.489.000 -405.000 -3.190.000 -2.828.000 -2.646.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.561.000 1.239.000 4.086.000 3.537.000 2.568.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 11.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 72.000 467.000 1.043.000 1.559.000 1.939.000
Driftsløsøre 870.000 1.021.000 200.000 320.000 440.000
Sum varige driftsmidler 942.000 1.488.000 1.243.000 1.879.000 2.379.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.701.000 11.735.000 11.671.000 11.601.000 5.156.000
Sum anleggsmidler 12.643.000 13.231.000 12.925.000 13.480.000 7.535.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 6.308.000 4.328.000 4.211.000 3.251.000 3.803.000
Andre fordringer 15.510.000 7.254.000 142.000 100.000 189.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.355.000 4.627.000 3.657.000 361.000 2.137.000
Sum omløpsmidler 26.173.000 16.209.000 8.011.000 3.713.000 6.129.000
Sum eiendeler 38.816.000 29.440.000 20.936.000 17.193.000 13.664.000
Sum opptjent egenkapital 4.265.000 3.193.000 2.358.000 1.463.000 753.000
Sum egenkapital 4.715.000 3.643.000 2.808.000 1.913.000 1.203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 0 11.000 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 11.000 17.000
Leverandørgjeld 2.891.000 2.905.000 1.489.000 1.746.000 1.910.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.334.000 2.083.000 1.507.000 1.287.000 1.122.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.864.000 20.809.000 15.132.000 12.237.000 9.412.000
Sum kortsiktig gjeld 34.089.000 25.798.000 18.127.000 15.269.000 12.444.000
Sum gjeld og egenkapital 38.816.000 29.441.000 20.935.000 17.193.000 13.664.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.916.000 -9.589.000 -10.116.000 -11.556.000 -6.315.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.4 0.2 0.5
Soliditet 12.1 12.4 13.4 11.1 8.8
Resultatgrad 8.8 1.1 9.3 9.7 10.1
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 7.2 7.1 6.5 8 10.4
Total kapitalrentabilitet 14.3 4.6 2 25.7 25.1
Signatur
30.07.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
30.07.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Terje TandbergStyreleder65
Anders WettingStyremedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Asker Og Bærums Budstikke Holding100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00