Stiftelsen Kunsthall Grenland
Juridisk navn:  Stiftelsen Kunsthall Grenland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35559512
Storgata 164 Storgata 164 Fax: 35559512
3915 Porsgrunn 3915 Porsgrunn
Fylke: Kommune: www.porsgrunnkunstfore...
Vestfold og Telemark Porsgrunn
Org.nr: 875498592
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 19.02.1987
Foretakstype: STI
Tidligere navn: stiftelsen øvre frednes
Revisor: Solvang Revisjon AS
Regnskapsfører: Origami Paperworks As
Utvikling:
Omsetning  
  
137,63%
Resultat  
  
129,84%
Egenkapital  
  
185%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.879.000 2.474.000 2.801.000 2.441.000 2.838.000
Resultat: 37.000 -124.000 -178.000 -3.000 4.000
Egenkapital: 17.000 -20.000 104.000 281.000 285.000
Regnskap for Stiftelsen Kunsthall Grenland
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.879.000 2.474.000 2.801.000 2.441.000 2.838.000
Driftskostnader -5.841.000 -2.597.000 -2.979.000 -2.445.000 -2.834.000
Driftsresultat 38.000 -124.000 -178.000 -4.000 4.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 1.000 0
Resultat før skatt 37.000 -124.000 -178.000 -3.000 4.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 37.000 -124.000 -178.000 -3.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.000 128.000 196.000 245.000 252.000
Sum omløpsmidler 1.756.000 1.153.000 239.000 223.000 439.000
Sum eiendeler 1.820.000 1.281.000 435.000 468.000 691.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -120.000 4.000 181.000 185.000
Sum egenkapital 17.000 -20.000 104.000 281.000 285.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.803.000 1.302.000 331.000 186.000 406.000
Sum gjeld og egenkapital 1.820.000 1.282.000 435.000 467.000 691.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.602.000 65.000 26.000 662.000
Andre inntekter 4.277.000 2.474.000 2.736.000 2.415.000 2.176.000
Driftsinntekter 5.879.000 2.474.000 2.801.000 2.441.000 2.838.000
Varekostnad -2.219.000 -1.210.000 -1.219.000 -718.000 -1.151.000
Lønninger -1.177.000 -917.000 -1.320.000 -1.288.000 -1.230.000
Avskrivning -64.000 -67.000 -67.000 -71.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.381.000 -403.000 -361.000 -368.000 -393.000
Driftskostnader -5.841.000 -2.597.000 -2.979.000 -2.445.000 -2.834.000
Driftsresultat 38.000 -124.000 -178.000 -4.000 4.000
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 37.000 -124.000 -178.000 -3.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 25.000 37.000 37.000 37.000
Fast eiendom 93.000 119.000 146.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 52.000 103.000 65.000 88.000 68.000
Sum varige driftsmidler 52.000 103.000 158.000 207.000 214.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 64.000 128.000 196.000 245.000 252.000
Varebeholdning 137.000 141.000 98.000 60.000 38.000
Kundefordringer 3.000 7.000 10.000 0
Andre fordringer 258.000 20.000 52.000 41.000 93.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.359.000 992.000 82.000 112.000 309.000
Sum omløpsmidler 1.756.000 1.153.000 239.000 223.000 439.000
Sum eiendeler 1.820.000 1.281.000 435.000 468.000 691.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -120.000 4.000 181.000 185.000
Sum egenkapital 17.000 -20.000 104.000 281.000 285.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 388.000 47.000 73.000 28.000 37.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 92.000 46.000 68.000 60.000 73.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.324.000 1.209.000 189.000 97.000 296.000
Sum kortsiktig gjeld 1.803.000 1.302.000 331.000 186.000 406.000
Sum gjeld og egenkapital 1.820.000 1.282.000 435.000 467.000 691.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -47.000 -149.000 -92.000 37.000 33.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 0.7 1.2 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.4 0.9 1
Soliditet 0.9 -1.6 23.9 60.2 41.2
Resultatgrad 0.6 -5.0 -6.4 -0.2 0.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 106.1 -65.1 3.2 0.7 1.4
Total kapitalrentabilitet 2.1 -9.7 -40.9 -0.6 0.6
Signatur
16.03.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.03.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Trude LyngStyreleder51
Stig KolbjørnsenNestleder50
Målfrid HålimoenStyremedlem53
Astrid Borchgrevink-LundStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00