Furnes Almenning
Juridisk navn:  Furnes Almenning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62331780
Nordåsvegen 961 Nordåsvegen 961 Fax:
2387 Brumunddal 2387 Brumunddal
Fylke: Kommune: www.furnesalmenning.no/
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 911879875
Aksjekapital: 26.398.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 19.02.1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
36,07%
Resultat  
  
201,55%
Egenkapital  
  
35,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 43.689.000 32.108.000 29.022.000 27.390.000 28.265.000
Resultat: 13.799.000 4.576.000 3.071.000 1.833.000 4.656.000
Egenkapital: 42.111.000 31.032.000 28.305.000 27.061.000 26.398.000
Regnskap for Furnes Almenning
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 43.689.000 32.108.000 29.022.000 27.390.000 28.265.000
Driftskostnader -30.281.000 -27.808.000 -26.035.000 -25.622.000 -23.706.000
Driftsresultat 13.407.000 4.299.000 2.987.000 1.768.000 4.559.000
Finansinntekter 398.000 284.000 92.000 74.000 97.000
Finanskostnader -6.000 -8.000 -7.000 -10.000 0
Finans 392.000 276.000 85.000 64.000 97.000
Resultat før skatt 13.799.000 4.576.000 3.071.000 1.833.000 4.656.000
Skattekostnad -1.031.000 -353.000 -298.000 36.000 -334.000
Årsresultat 12.768.000 4.222.000 2.773.000 1.868.000 4.322.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.578.000 16.163.000 14.932.000 16.107.000 14.305.000
Sum omløpsmidler 32.832.000 19.453.000 18.816.000 15.436.000 18.062.000
Sum eiendeler 49.410.000 35.616.000 33.748.000 31.543.000 32.367.000
Sum opptjent egenkapital 42.111.000 31.032.000 28.305.000 27.061.000 0
Sum egenkapital 42.111.000 31.032.000 28.305.000 27.061.000 26.398.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.299.000 4.584.000 5.443.000 4.482.000 5.968.000
Sum gjeld og egenkapital 49.410.000 35.616.000 33.748.000 31.543.000 32.366.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.844.000 29.857.000 26.444.000 24.337.000 25.295.000
Andre inntekter 1.845.000 2.252.000 2.579.000 3.053.000 2.970.000
Driftsinntekter 43.689.000 32.108.000 29.022.000 27.390.000 28.265.000
Varekostnad -12.541.000 -7.081.000 -7.986.000 -6.198.000 -5.816.000
Lønninger -10.067.000 -8.911.000 -8.840.000 -8.583.000 -8.176.000
Avskrivning -2.451.000 -1.791.000 -1.766.000 -1.632.000 -1.349.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.883.000 -10.822.000 -9.613.000 -8.908.000 -9.684.000
Driftskostnader -30.281.000 -27.808.000 -26.035.000 -25.622.000 -23.706.000
Driftsresultat 13.407.000 4.299.000 2.987.000 1.768.000 4.559.000
Finansinntekter 398.000 284.000 92.000 74.000 97.000
Finanskostnader -6.000 -8.000 -7.000 -10.000 0
Finans 392.000 276.000 85.000 64.000 97.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.690.000 -1.495.000 -1.529.000 -1.206.000 0
Årsresultat 12.768.000 4.222.000 2.773.000 1.868.000 4.322.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 9.787.000 10.224.000 8.894.000 9.052.000 2.681.000
Maskiner anlegg 3.337.000 3.770.000 4.500.000 5.265.000 10.260.000
Driftsløsøre 2.105.000 821.000 455.000 733.000 443.000
Sum varige driftsmidler 15.229.000 14.816.000 13.848.000 15.050.000 13.383.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.349.000 1.348.000 1.084.000 1.057.000 922.000
Sum anleggsmidler 16.578.000 16.163.000 14.932.000 16.107.000 14.305.000
Varebeholdning 15.651.000 14.571.000 13.774.000 11.603.000 11.303.000
Kundefordringer 2.096.000 1.415.000 1.489.000 1.522.000 1.992.000
Andre fordringer 1.319.000 1.051.000 1.563.000 935.000 1.448.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 13.766.000 2.417.000 1.990.000 1.376.000 3.319.000
Sum omløpsmidler 32.832.000 19.453.000 18.816.000 15.436.000 18.062.000
Sum eiendeler 49.410.000 35.616.000 33.748.000 31.543.000 32.367.000
Sum opptjent egenkapital 42.111.000 31.032.000 28.305.000 27.061.000 0
Sum egenkapital 42.111.000 31.032.000 28.305.000 27.061.000 26.398.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.450.000 1.727.000 3.094.000 1.608.000 3.599.000
Betalbar skatt 1.031.000 366.000 298.000 81.000 334.000
Skyldig offentlige avgifter 715.000 659.000 514.000 483.000 587.000
Utbytte -1.690.000 -1.495.000 -1.529.000 -1.206.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.103.000 1.833.000 1.537.000 2.310.000 1.449.000
Sum kortsiktig gjeld 7.299.000 4.584.000 5.443.000 4.482.000 5.968.000
Sum gjeld og egenkapital 49.410.000 35.616.000 33.748.000 31.543.000 32.366.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.533.000 14.869.000 13.373.000 10.954.000 12.094.000
Likviditetsgrad 1 4.5 4.2 3.5 3.4 3
Likviditetsgrad 2 2.4 1.1 0.9 0.9 1.1
Soliditet 85.2 87.1 83.9 85.8 81.6
Resultatgrad 30.7 13.4 10.3 6.5 16.1
Rentedekningsgrad 2.234.5 537.4 426.7 176.8
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 27.9 12.9 9.1 5.8 14.4
Signatur
14.02.2023
SIGNATUR HVER FOR SEG
ØIE MORTEN
SIGNATUR HVER FOR SEG
FREBEL BEATE
Prokurister
06.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Anders GjørsliStyreleder59
Leif Einar BratengenNestleder54
Steinar Magne NyhusStyremedlem59
Per-Joar Os NesthunStyremedlem35
Gry LystadStyremedlem52
Odd-Amund LundbergVaramedlem48
Kjell Aage Øie-KjølstadVaramedlem71
Ola Frang WettenVaramedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00