Bergens Broderiservice AS
Juridisk navn:  Bergens Broderiservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55308990
Markeveien 11 Markeveien 11 Fax: 55308991
5012 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919529652
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 21.01.1970
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: A. Tellefsen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8,88%
Resultat  
  
-94,09%
Egenkapital  
  
1,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.304.000 10.211.000 9.230.000 8.809.000 8.214.000
Resultat: 49.000 829.000 404.000 735.000 1.445.000
Egenkapital: 2.048.000 2.011.000 1.383.000 1.376.000 1.636.000
Regnskap for Bergens Broderiservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.304.000 10.211.000 9.230.000 8.809.000 8.214.000
Driftskostnader -9.256.000 -9.381.000 -8.825.000 -8.075.000 -6.768.000
Driftsresultat 49.000 830.000 405.000 735.000 1.446.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -1.000 -1.000 -3.000
Finans -1.000 0 0 -2.000
Resultat før skatt 49.000 829.000 404.000 735.000 1.445.000
Skattekostnad -11.000 -201.000 -98.000 -195.000 -366.000
Årsresultat 37.000 628.000 307.000 540.000 1.079.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 40.000 69.000 31.000
Sum omløpsmidler 3.147.000 3.242.000 2.774.000 2.378.000 4.058.000
Sum eiendeler 3.147.000 3.253.000 2.814.000 2.447.000 4.089.000
Sum opptjent egenkapital 1.948.000 1.911.000 1.283.000 1.276.000 1.536.000
Sum egenkapital 2.048.000 2.011.000 1.383.000 1.376.000 1.636.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.099.000 1.242.000 1.431.000 1.071.000 2.452.000
Sum gjeld og egenkapital 3.147.000 3.253.000 2.814.000 2.447.000 4.088.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.227.000 10.211.000 9.230.000 8.809.000 8.214.000
Andre inntekter 77.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.304.000 10.211.000 9.230.000 8.809.000 8.214.000
Varekostnad -3.126.000 -2.700.000 -2.853.000 -2.191.000 -1.849.000
Lønninger -4.888.000 -5.353.000 -4.773.000 -4.658.000 -3.878.000
Avskrivning -11.000 -29.000 -29.000 -25.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.231.000 -1.299.000 -1.170.000 -1.201.000 -1.034.000
Driftskostnader -9.256.000 -9.381.000 -8.825.000 -8.075.000 -6.768.000
Driftsresultat 49.000 830.000 405.000 735.000 1.446.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 -1.000 -1.000 -3.000
Finans -1.000 0 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 -800.000 -1.000.000
Årsresultat 37.000 628.000 307.000 540.000 1.079.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 6.000
Driftsløsøre 11.000 40.000 69.000 25.000
Sum varige driftsmidler 11.000 40.000 69.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 40.000 69.000 31.000
Varebeholdning 1.258.000 1.305.000 1.534.000 1.787.000 1.487.000
Kundefordringer 61.000 165.000 8.000 76.000 118.000
Andre fordringer 17.000 13.000 25.000 36.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.812.000 1.759.000 1.208.000 480.000 2.430.000
Sum omløpsmidler 3.147.000 3.242.000 2.774.000 2.378.000 4.058.000
Sum eiendeler 3.147.000 3.253.000 2.814.000 2.447.000 4.089.000
Sum opptjent egenkapital 1.948.000 1.911.000 1.283.000 1.276.000 1.536.000
Sum egenkapital 2.048.000 2.011.000 1.383.000 1.376.000 1.636.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 141.000 98.000 289.000 109.000 454.000
Betalbar skatt 11.000 201.000 98.000 195.000 366.000
Skyldig offentlige avgifter 488.000 498.000 377.000 395.000 363.000
Utbytte 0 -300.000 -800.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 458.000 445.000 667.000 372.000 1.270.000
Sum kortsiktig gjeld 1.099.000 1.242.000 1.431.000 1.071.000 2.452.000
Sum gjeld og egenkapital 3.147.000 3.253.000 2.814.000 2.447.000 4.088.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.048.000 2.000.000 1.343.000 1.307.000 1.606.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.6 1.9 2.2 1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.6 0.9 0.6 1
Soliditet 65.1 61.8 49.1 56.2 4
Resultatgrad 0.5 8.1 4.4 8.3 17.6
Rentedekningsgrad 49.0 276.7 4 7 4
Gjeldsgrad 0.5 0.6 1 0.8 1.5
Total kapitalrentabilitet 1.6 25.6 14.4 30.1 35.4
Signatur
08.01.2010
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Leif Rune NygaardStyreleder64
Mona Nygård TurøyStyremedlem51
Hans Erik NygårdStyremedlem74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Leif Rune Nygaard50.0064
Hans Erik Nygård39.0074
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00