Gullsmed Olaf E Olsen AS
Juridisk navn:  Gullsmed Olaf E Olsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32832547
Nedre Torggate 4 Nedre Torggate 4 Fax:
3015 Drammen 3015 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 974229722
Aksjekapital: 2.100.000 NOK
Antall ansatte: 23
Etableringsdato: 04.01.1995
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8,21%
Resultat  
  
-34,11%
Egenkapital  
  
10,69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.851.000 14.648.000 15.936.000 13.967.000 15.688.000
Resultat: 1.190.000 1.806.000 398.000 -364.000 654.000
Egenkapital: 4.525.000 4.088.000 2.875.000 3.030.000 4.119.000
Regnskap for Gullsmed Olaf E Olsen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.851.000 14.648.000 15.936.000 13.967.000 15.688.000
Driftskostnader -14.555.000 -12.641.000 -15.233.000 -14.053.000 -14.770.000
Driftsresultat 1.296.000 2.006.000 704.000 -86.000 917.000
Finansinntekter 40.000 0 0 0
Finanskostnader -146.000 -200.000 -306.000 -279.000 -263.000
Finans -106.000 -200.000 -306.000 -279.000 -263.000
Resultat før skatt 1.190.000 1.806.000 398.000 -364.000 654.000
Skattekostnad -264.000 -386.000 -77.000 20.000 -156.000
Årsresultat 926.000 1.421.000 321.000 -344.000 498.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.036.000 2.041.000 2.041.000 2.041.000 2.288.000
Sum omløpsmidler 9.094.000 9.199.000 8.145.000 8.079.000 7.834.000
Sum eiendeler 11.130.000 11.240.000 10.186.000 10.120.000 10.122.000
Sum opptjent egenkapital 2.425.000 1.988.000 775.000 930.000 2.019.000
Sum egenkapital 4.525.000 4.088.000 2.875.000 3.030.000 4.119.000
Sum langsiktig gjeld 4.464.000 4.767.000 2.200.000 2.493.000 2.807.000
Sum kortsiktig gjeld 2.142.000 2.385.000 5.111.000 4.597.000 3.196.000
Sum gjeld og egenkapital 11.131.000 11.240.000 10.186.000 10.120.000 10.122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.814.000 14.538.000 15.936.000 13.967.000 15.764.000
Andre inntekter 37.000 109.000 0 0 -76.000
Driftsinntekter 15.851.000 14.648.000 15.936.000 13.967.000 15.688.000
Varekostnad -7.995.000 -6.640.000 -8.316.000 -6.891.000 -8.119.000
Lønninger -3.863.000 -3.294.000 -3.976.000 -3.851.000 -3.680.000
Avskrivning 0 -246.000 -284.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.697.000 -2.707.000 -2.941.000 -3.065.000 -2.687.000
Driftskostnader -14.555.000 -12.641.000 -15.233.000 -14.053.000 -14.770.000
Driftsresultat 1.296.000 2.006.000 704.000 -86.000 917.000
Finansinntekter 40.000 0 0 0
Finanskostnader -146.000 -200.000 -306.000 -279.000 -263.000
Finans -106.000 -200.000 -306.000 -279.000 -263.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -489.000 -208.000 -476.000 -745.000 -362.000
Årsresultat 926.000 1.421.000 321.000 -344.000 498.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 246.000
Sum varige driftsmidler 0 0 246.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.036.000 2.041.000 2.041.000 2.041.000 2.041.000
Sum anleggsmidler 2.036.000 2.041.000 2.041.000 2.041.000 2.288.000
Varebeholdning 8.353.000 8.362.000 7.304.000 7.734.000 7.530.000
Kundefordringer 48.000 22.000 33.000 20.000 22.000
Andre fordringer 628.000 651.000 704.000 294.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 66.000 164.000 104.000 30.000 248.000
Sum omløpsmidler 9.094.000 9.199.000 8.145.000 8.079.000 7.834.000
Sum eiendeler 11.130.000 11.240.000 10.186.000 10.120.000 10.122.000
Sum opptjent egenkapital 2.425.000 1.988.000 775.000 930.000 2.019.000
Sum egenkapital 4.525.000 4.088.000 2.875.000 3.030.000 4.119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 895.000 1.006.000 233.000
Sum langsiktig gjeld 4.464.000 4.767.000 2.200.000 2.493.000 2.807.000
Leverandørgjeld 348.000 348.000 507.000 599.000 449.000
Betalbar skatt 264.000 386.000 77.000 0 255.000
Skyldig offentlige avgifter 936.000 970.000 1.040.000 478.000 883.000
Utbytte -489.000 -208.000 -476.000 -745.000 -362.000
Annen kortsiktig gjeld 593.000 681.000 2.592.000 2.514.000 1.376.000
Sum kortsiktig gjeld 2.142.000 2.385.000 5.111.000 4.597.000 3.196.000
Sum gjeld og egenkapital 11.131.000 11.240.000 10.186.000 10.120.000 10.122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.952.000 6.814.000 3.034.000 3.482.000 4.638.000
Likviditetsgrad 1 4.2 3.9 1.6 1.8 2.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1
Soliditet 40.7 36.4 28.2 29.9 40.7
Resultatgrad 8.2 13.7 4.4 -0.6 5.8
Rentedekningsgrad 8.9 10.0 2.3 -0.3 3.5
Gjeldsgrad 1.5 1.7 2.5 2.3 1.5
Total kapitalrentabilitet 12.0 17.8 6.9 -0.8 9.1
Signatur
17.09.2007
DAGLIG LEDER.
Prokurister
17.09.2007
Prokura hver for seg:
Henning Bjørnstad
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Henning BjørnstadStyreleder67
Lise MyhreVaramedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gamasama As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00