Enternett AS
Juridisk navn:  Enternett AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51849090
Sverdrups Gate 23 Sverdrups Gate 23 Fax: 51849080
4007 Stavanger 4007 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 977330424
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 16.03.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Alma Revisjon As
Regnskapsfører: Inforegn AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7,92%
Resultat  
  
61,5%
Egenkapital  
  
-5,6%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.695.000 8.057.000 9.207.000 10.287.000 15.481.000
Resultat: 583.000 361.000 -745.000 18.000 1.483.000
Egenkapital: 5.821.000 6.166.000 5.885.000 6.467.000 6.518.000
Regnskap for Enternett AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.695.000 8.057.000 9.207.000 10.287.000 15.481.000
Driftskostnader -8.216.000 -7.788.000 -10.058.000 -10.336.000 -14.756.000
Driftsresultat 479.000 270.000 -850.000 -48.000 725.000
Finansinntekter 206.000 232.000 274.000 242.000 950.000
Finanskostnader -101.000 -141.000 -168.000 -176.000 -191.000
Finans 105.000 91.000 106.000 66.000 759.000
Resultat før skatt 583.000 361.000 -745.000 18.000 1.483.000
Skattekostnad -128.000 -80.000 163.000 -16.000 -328.000
Årsresultat 455.000 281.000 -582.000 3.000 1.155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.103.000 9.289.000 9.505.000 9.597.000 10.247.000
Sum omløpsmidler 3.074.000 3.560.000 3.743.000 4.088.000 5.072.000
Sum eiendeler 12.177.000 12.849.000 13.248.000 13.685.000 15.319.000
Sum opptjent egenkapital 5.721.000 6.066.000 5.785.000 6.367.000 6.418.000
Sum egenkapital 5.821.000 6.166.000 5.885.000 6.467.000 6.518.000
Sum langsiktig gjeld 3.450.000 3.600.000 3.750.000 5.450.000 5.750.000
Sum kortsiktig gjeld 2.906.000 3.083.000 3.613.000 1.769.000 3.051.000
Sum gjeld og egenkapital 12.177.000 12.849.000 13.248.000 13.686.000 15.319.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.545.000 7.928.000 9.026.000 10.282.000 15.411.000
Andre inntekter 150.000 129.000 181.000 6.000 70.000
Driftsinntekter 8.695.000 8.057.000 9.207.000 10.287.000 15.481.000
Varekostnad -2.241.000 -1.717.000 -2.440.000 -2.495.000 -4.225.000
Lønninger -4.370.000 -4.371.000 -5.710.000 -5.573.000 -7.910.000
Avskrivning -59.000 -136.000 -431.000 -707.000 -587.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.546.000 -1.564.000 -1.477.000 -1.561.000 -2.034.000
Driftskostnader -8.216.000 -7.788.000 -10.058.000 -10.336.000 -14.756.000
Driftsresultat 479.000 270.000 -850.000 -48.000 725.000
Finansinntekter 206.000 232.000 274.000 242.000 950.000
Finanskostnader -101.000 -141.000 -168.000 -176.000 -191.000
Finans 105.000 91.000 106.000 66.000 759.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 455.000 281.000 -582.000 3.000 1.155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 198.000 372.000 499.000 243.000 185.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 14.000 103.000 452.000 1.158.000
Sum varige driftsmidler 2.000 14.000 103.000 452.000 1.158.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.903.000 8.903.000 8.903.000 8.903.000 8.903.000
Sum anleggsmidler 9.103.000 9.289.000 9.505.000 9.597.000 10.247.000
Varebeholdning 101.000 136.000 29.000 91.000 217.000
Kundefordringer 517.000 575.000 708.000 860.000 1.956.000
Andre fordringer 2.196.000 2.244.000 2.302.000 2.821.000 2.656.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 260.000 606.000 704.000 315.000 243.000
Sum omløpsmidler 3.074.000 3.560.000 3.743.000 4.088.000 5.072.000
Sum eiendeler 12.177.000 12.849.000 13.248.000 13.685.000 15.319.000
Sum opptjent egenkapital 5.721.000 6.066.000 5.785.000 6.367.000 6.418.000
Sum egenkapital 5.821.000 6.166.000 5.885.000 6.467.000 6.518.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 402.000
Sum langsiktig gjeld 3.450.000 3.600.000 3.750.000 5.450.000 5.750.000
Leverandørgjeld 233.000 249.000 308.000 321.000 302.000
Betalbar skatt 0 57.000 321.000
Skyldig offentlige avgifter 531.000 422.000 591.000 480.000 725.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.142.000 2.412.000 2.713.000 910.000 1.301.000
Sum kortsiktig gjeld 2.906.000 3.083.000 3.613.000 1.769.000 3.051.000
Sum gjeld og egenkapital 12.177.000 12.849.000 13.248.000 13.686.000 15.319.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 168.000 477.000 130.000 2.319.000 2.021.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 1 2.3 1.7
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 1 2.3 1.6
Soliditet 47.8 48.0 44.4 47.3 42.5
Resultatgrad 5.5 3.4 -9.2 -0.5 4.7
Rentedekningsgrad 4.7 1.9 -5.1 -0.3 3.8
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.3 1.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 5.6 3.9 -4.3 1.4 10.9
Signatur
04.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.09.2020
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Gunnar HouelandStyreleder73
Bjarte HetlandStyremedlem54
Asle NjåStyremedlem53
Kjetil NjåStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjarte Hetland29.3354
Achilles Finans As12.00 
Asle Njå29.3353
Kjetil Njå29.3455
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00