Bilstad Eiendom AS
Juridisk navn:  Bilstad Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51423655
Vardheivegen 48 Vardheivegen 48 Fax: 51481722
4340 Bryne 4340 Bryne
Fylke: Kommune: selesveis.no
Rogaland Time
Org.nr: 977356083
Aksjekapital: 800.200 NOK
Etableringsdato: 21.03.1997
Foretakstype: AS
Tidligere navn: sera eiendom as
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
10%
Resultat  
  
45,77%
Egenkapital  
  
-4,96%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.320.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Resultat: 981.000 673.000 997.000 994.000 1.004.000
Egenkapital: 4.499.000 4.734.000 4.208.000 3.431.000 2.661.000
Regnskap for Bilstad Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.320.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Driftskostnader -342.000 -531.000 -205.000 -208.000 -177.000
Driftsresultat 978.000 669.000 995.000 992.000 1.023.000
Finansinntekter 3.000 4.000 2.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -22.000
Finans 3.000 4.000 2.000 1.000 -19.000
Resultat før skatt 981.000 673.000 997.000 994.000 1.004.000
Skattekostnad -216.000 -148.000 -219.000 -223.000 -236.000
Årsresultat 765.000 525.000 778.000 770.000 768.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.691.000 3.852.000 3.870.000 4.034.000 4.198.000
Sum omløpsmidler 1.190.000 1.215.000 723.000 167.000 126.000
Sum eiendeler 4.881.000 5.067.000 4.593.000 4.201.000 4.324.000
Sum opptjent egenkapital 3.353.000 3.588.000 3.063.000 2.285.000 1.515.000
Sum egenkapital 4.499.000 4.734.000 4.208.000 3.431.000 2.661.000
Sum langsiktig gjeld 88.000 105.000 107.000 113.000 121.000
Sum kortsiktig gjeld 293.000 229.000 277.000 657.000 1.542.000
Sum gjeld og egenkapital 4.880.000 5.068.000 4.593.000 4.201.000 4.324.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.320.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Driftsinntekter 1.320.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -231.000 -169.000 -164.000 -164.000 -164.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -111.000 -362.000 -41.000 -44.000 -13.000
Driftskostnader -342.000 -531.000 -205.000 -208.000 -177.000
Driftsresultat 978.000 669.000 995.000 992.000 1.023.000
Finansinntekter 3.000 4.000 2.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -22.000
Finans 3.000 4.000 2.000 1.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.000.000
Årsresultat 765.000 525.000 778.000 770.000 768.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.542.000 3.706.000 3.870.000 4.034.000 4.198.000
Maskiner anlegg 87.000 146.000 0 0 0
Driftsløsøre 62.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.691.000 3.852.000 3.870.000 4.034.000 4.198.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.691.000 3.852.000 3.870.000 4.034.000 4.198.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.190.000 1.215.000 723.000 167.000 126.000
Sum omløpsmidler 1.190.000 1.215.000 723.000 167.000 126.000
Sum eiendeler 4.881.000 5.067.000 4.593.000 4.201.000 4.324.000
Sum opptjent egenkapital 3.353.000 3.588.000 3.063.000 2.285.000 1.515.000
Sum egenkapital 4.499.000 4.734.000 4.208.000 3.431.000 2.661.000
Sum avsetninger til forpliktelser 88.000 105.000 107.000 113.000 121.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 88.000 105.000 107.000 113.000 121.000
Leverandørgjeld 1.000 66.000 2.000 1.000 1.000
Betalbar skatt 232.000 151.000 225.000 232.000 241.000
Skyldig offentlige avgifter 60.000 12.000 50.000 50.000 50.000
Utbytte 0 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 375.000 250.000
Sum kortsiktig gjeld 293.000 229.000 277.000 657.000 1.542.000
Sum gjeld og egenkapital 4.880.000 5.068.000 4.593.000 4.201.000 4.324.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 897.000 986.000 446.000 -490.000 -1.416.000
Likviditetsgrad 1 4.1 5.3 2.6 0.3 0.1
Likviditetsgrad 2 4.1 5.3 2.6 0.3 0.1
Soliditet 92.2 93.4 91.6 81.7 61.5
Resultatgrad 74.1 55.8 82.9 82.7 85.3
Rentedekningsgrad 46.5
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet 20.1 13.3 21.7 23.6 23.7
Signatur
01.03.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2021
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tor Audun BilstadStyreleder72
Einar BilstadStyremedlem47
Gunn-Helen HaugstadVaramedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bilstad Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00