Malermester Bratland AS
Juridisk navn:  Malermester Bratland AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95003620
Postboks 500 Tjønnvoll Fax: 38048358
4664 Kristiansand S 4700 Vennesla
Fylke: Kommune: malbra.no/
Agder Vennesla
Org.nr: 977359864
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 15.03.1997
Foretakstype: AS
Tidligere navn: malermester rolf løvås as
Revisor: Agder Revisjon AS
Regnskapsfører: Pluss-Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
14,63%
Resultat  
  
189,19%
Egenkapital  
  
223,08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.963.000 7.819.000 7.973.000 7.084.000 6.447.000
Resultat: 642.000 222.000 309.000 238.000 358.000
Egenkapital: 462.000 143.000 115.000 -146.000 -383.000
Regnskap for Malermester Bratland AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.963.000 7.819.000 7.973.000 7.084.000 6.447.000
Driftskostnader -8.203.000 -7.452.000 -7.496.000 -6.682.000 -5.949.000
Driftsresultat 761.000 368.000 477.000 404.000 497.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 0 0
Finanskostnader -121.000 -149.000 -169.000 -166.000 -140.000
Finans -119.000 -146.000 -168.000 -166.000 -140.000
Resultat før skatt 642.000 222.000 309.000 238.000 358.000
Skattekostnad -123.000 -94.000 -48.000 0 0
Årsresultat 519.000 128.000 261.000 238.000 358.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.412.000 2.199.000 2.262.000 2.512.000 2.380.000
Sum omløpsmidler 3.301.000 2.659.000 2.472.000 2.133.000 2.259.000
Sum eiendeler 5.713.000 4.858.000 4.734.000 4.645.000 4.639.000
Sum opptjent egenkapital 362.000 43.000 15.000 -246.000 -483.000
Sum egenkapital 462.000 143.000 115.000 -146.000 -383.000
Sum langsiktig gjeld 3.099.000 2.856.000 3.171.000 3.465.000 3.390.000
Sum kortsiktig gjeld 2.152.000 1.860.000 1.448.000 1.326.000 1.632.000
Sum gjeld og egenkapital 5.713.000 4.859.000 4.734.000 4.645.000 4.639.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.675.000 7.531.000 7.685.000 6.709.000 6.082.000
Andre inntekter 288.000 288.000 288.000 376.000 365.000
Driftsinntekter 8.963.000 7.819.000 7.973.000 7.084.000 6.447.000
Varekostnad -2.554.000 -1.951.000 -2.597.000 -2.030.000 -2.439.000
Lønninger -4.099.000 -4.125.000 -3.731.000 -3.335.000 -2.634.000
Avskrivning -197.000 -251.000 -250.000 -238.000 -176.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.353.000 -1.125.000 -918.000 -1.079.000 -700.000
Driftskostnader -8.203.000 -7.452.000 -7.496.000 -6.682.000 -5.949.000
Driftsresultat 761.000 368.000 477.000 404.000 497.000
Finansinntekter 2.000 3.000 1.000 0 0
Finanskostnader -121.000 -149.000 -169.000 -166.000 -140.000
Finans -119.000 -146.000 -168.000 -166.000 -140.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -200.000 -100.000 0 0 0
Årsresultat 519.000 128.000 261.000 238.000 358.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.094.000 2.018.000 1.880.000 1.929.000 1.978.000
Maskiner anlegg 86.000 181.000 382.000 583.000 252.000
Driftsløsøre 232.000 0 0 150.000
Sum varige driftsmidler 2.412.000 2.199.000 2.262.000 2.512.000 2.380.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.412.000 2.199.000 2.262.000 2.512.000 2.380.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.080.000 731.000 1.071.000 1.077.000 1.205.000
Andre fordringer 519.000 495.000 332.000 422.000 341.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.701.000 1.433.000 1.070.000 634.000 713.000
Sum omløpsmidler 3.301.000 2.659.000 2.472.000 2.133.000 2.259.000
Sum eiendeler 5.713.000 4.858.000 4.734.000 4.645.000 4.639.000
Sum opptjent egenkapital 362.000 43.000 15.000 -246.000 -483.000
Sum egenkapital 462.000 143.000 115.000 -146.000 -383.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.099.000 2.856.000 3.171.000 3.465.000 3.390.000
Leverandørgjeld 900.000 787.000 672.000 598.000 967.000
Betalbar skatt 123.000 94.000 48.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 583.000 560.000 419.000 431.000 454.000
Utbytte -200.000 -100.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 346.000 319.000 309.000 297.000 211.000
Sum kortsiktig gjeld 2.152.000 1.860.000 1.448.000 1.326.000 1.632.000
Sum gjeld og egenkapital 5.713.000 4.859.000 4.734.000 4.645.000 4.639.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.149.000 799.000 1.024.000 807.000 627.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.7 1.6 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.7 1.6 1.4
Soliditet 8.1 2.9 2.4 -3.1 -8.3
Resultatgrad 8.5 4.7 6 5.7 7.7
Rentedekningsgrad 6.3 2.5 2.8 2.4 3.5
Gjeldsgrad 11.4 33.0 40.2 -32.8 -13.1
Total kapitalrentabilitet 13.4 7.6 10.1 8.7 10.7
Signatur
13.11.2009
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.11.2009
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Yngve BratlandStyreleder51
Elisabeth Thomassen BratlandVaramedlem47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Yngve Bratland100.0051
Yngve Bratland100.00 
Yngve Bratland100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00