Rana Tannteknikk AS
Juridisk navn:  Rana Tannteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75150513
Fridtjof Nansens Gate 29 Fridtjof Nansens Gate 29 Fax: 75150503
8622 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 920141013
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 04.02.1976
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: M Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-21,39%
Resultat  
  
-48,64%
Egenkapital  
  
35,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.046.000 3.875.000 3.451.000 3.154.000 3.178.000
Resultat: 415.000 808.000 577.000 620.000 321.000
Egenkapital: 1.215.000 895.000 565.000 520.000 420.000
Regnskap for Rana Tannteknikk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.046.000 3.875.000 3.451.000 3.154.000 3.178.000
Driftskostnader -2.606.000 -3.041.000 -2.850.000 -2.539.000 -2.858.000
Driftsresultat 439.000 834.000 600.000 616.000 319.000
Finansinntekter 5.000 7.000 7.000 3.000 2.000
Finanskostnader -29.000 -33.000 -30.000 0 0
Finans -24.000 -26.000 -23.000 3.000 2.000
Resultat før skatt 415.000 808.000 577.000 620.000 321.000
Skattekostnad -95.000 -178.000 -133.000 -150.000 -82.000
Årsresultat 320.000 630.000 445.000 470.000 239.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 632.000 777.000 766.000 52.000 46.000
Sum omløpsmidler 1.511.000 1.613.000 1.475.000 1.363.000 780.000
Sum eiendeler 2.143.000 2.390.000 2.241.000 1.415.000 826.000
Sum opptjent egenkapital 1.115.000 795.000 465.000 420.000 320.000
Sum egenkapital 1.215.000 895.000 565.000 520.000 420.000
Sum langsiktig gjeld 429.000 593.000 745.000 2.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 499.000 902.000 931.000 894.000 405.000
Sum gjeld og egenkapital 2.143.000 2.390.000 2.241.000 1.416.000 826.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.035.000 3.875.000 3.451.000 3.154.000 3.178.000
Andre inntekter 10.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.046.000 3.875.000 3.451.000 3.154.000 3.178.000
Varekostnad -185.000 -184.000 -352.000 -449.000 -503.000
Lønninger -1.616.000 -1.968.000 -1.740.000 -1.495.000 -1.525.000
Avskrivning -145.000 -119.000 -54.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -660.000 -770.000 -704.000 -589.000 -824.000
Driftskostnader -2.606.000 -3.041.000 -2.850.000 -2.539.000 -2.858.000
Driftsresultat 439.000 834.000 600.000 616.000 319.000
Finansinntekter 5.000 7.000 7.000 3.000 2.000
Finanskostnader -29.000 -33.000 -30.000 0 0
Finans -24.000 -26.000 -23.000 3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -400.000 -370.000 -150.000
Årsresultat 320.000 630.000 445.000 470.000 239.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 629.000 774.000 763.000 37.000 43.000
Sum varige driftsmidler 629.000 774.000 763.000 37.000 43.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 3.000 3.000 16.000 3.000
Sum anleggsmidler 632.000 777.000 766.000 52.000 46.000
Varebeholdning 162.000 153.000 114.000 140.000 82.000
Kundefordringer 412.000 423.000 375.000 239.000 252.000
Andre fordringer 19.000 17.000 12.000 19.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 918.000 1.020.000 974.000 965.000 436.000
Sum omløpsmidler 1.511.000 1.613.000 1.475.000 1.363.000 780.000
Sum eiendeler 2.143.000 2.390.000 2.241.000 1.415.000 826.000
Sum opptjent egenkapital 1.115.000 795.000 465.000 420.000 320.000
Sum egenkapital 1.215.000 895.000 565.000 520.000 420.000
Sum avsetninger til forpliktelser 29.000 33.000 25.000 2.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 429.000 593.000 745.000 2.000 1.000
Leverandørgjeld 36.000 33.000 43.000 49.000 59.000
Betalbar skatt 99.000 170.000 109.000 149.000 81.000
Skyldig offentlige avgifter 148.000 93.000 93.000 105.000 63.000
Utbytte -300.000 -400.000 -370.000 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 216.000 306.000 286.000 221.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 499.000 902.000 931.000 894.000 405.000
Sum gjeld og egenkapital 2.143.000 2.390.000 2.241.000 1.416.000 826.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.012.000 711.000 544.000 469.000 375.000
Likviditetsgrad 1 3.0 1.8 1.6 1.5 1.9
Likviditetsgrad 2 2.7 1.6 1.5 1.4 1.7
Soliditet 56.7 37.4 25.2 36.7 50.8
Resultatgrad 14.4 21.5 17.4 19.5 1
Rentedekningsgrad 15.1 25.3 2
Gjeldsgrad 0.8 1.7 3 1.7 1
Total kapitalrentabilitet 20.7 35.2 27.1 43.7 38.9
Signatur
28.05.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Linda Solvang LillevikStyreleder35
Anita Christel Vanja PettersenStyremedlem64
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rana Tannteknikk AS33.33 
ANITA CHRISTEL VANJA PETTERSEN33.3364
Linda Solvang Lillevik33.3335
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00