Ferromek AS
Juridisk navn:  Ferromek AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22160850
Hvitstenveien 147 Jerikoveien 28 A Fax: 22160851
1542 Vestby 1067 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977390249
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 08.04.1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsringen Soon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5,24%
Resultat  
  
-130,62%
Egenkapital  
  
-55,06%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 281.000 267.000 141.000 555.000 162.000
Resultat: -49.000 160.000 -2.000 -33.000 -13.000
Egenkapital: -138.000 -89.000 -249.000 -247.000 -213.000
Regnskap for Ferromek AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 281.000 267.000 141.000 555.000 162.000
Driftskostnader -332.000 -110.000 -145.000 -587.000 -178.000
Driftsresultat -51.000 158.000 -4.000 -32.000 -15.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 0
Finans 2.000 2.000 2.000 -1.000 3.000
Resultat før skatt -49.000 160.000 -2.000 -33.000 -13.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -49.000 160.000 -2.000 -33.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 83.000 68.000 69.000 64.000 142.000
Sum eiendeler 83.000 68.000 69.000 64.000 142.000
Sum opptjent egenkapital -238.000 -189.000 -349.000 -347.000 -313.000
Sum egenkapital -138.000 -89.000 -249.000 -247.000 -213.000
Sum langsiktig gjeld 152.000 104.000 302.000 264.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 53.000 16.000 47.000 335.000
Sum gjeld og egenkapital 83.000 68.000 69.000 64.000 142.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 230.000 228.000 109.000 540.000 162.000
Andre inntekter 51.000 39.000 32.000 15.000 0
Driftsinntekter 281.000 267.000 141.000 555.000 162.000
Varekostnad -5.000 -12.000 -11.000 -50.000 -47.000
Lønninger -155.000 -11.000 27.000 -268.000 -10.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -172.000 -87.000 -161.000 -269.000 -121.000
Driftskostnader -332.000 -110.000 -145.000 -587.000 -178.000
Driftsresultat -51.000 158.000 -4.000 -32.000 -15.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 0
Finans 2.000 2.000 2.000 -1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -49.000 160.000 -2.000 -33.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 27.000 32.000 35.000 43.000
Andre fordringer 17.000 9.000 9.000 15.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 38.000 32.000 29.000 14.000 93.000
Sum omløpsmidler 83.000 68.000 69.000 64.000 142.000
Sum eiendeler 83.000 68.000 69.000 64.000 142.000
Sum opptjent egenkapital -238.000 -189.000 -349.000 -347.000 -313.000
Sum egenkapital -138.000 -89.000 -249.000 -247.000 -213.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 152.000 104.000 302.000 264.000 20.000
Leverandørgjeld 15.000 12.000 15.000 22.000 38.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 37.000 19.000 2.000 1.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000 23.000 0 24.000 285.000
Sum kortsiktig gjeld 69.000 53.000 16.000 47.000 335.000
Sum gjeld og egenkapital 83.000 68.000 69.000 64.000 142.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.000 15.000 53.000 17.000 -193.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 4.3 1.4 0.4
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 4.3 1.4 0.4
Soliditet -166.3 -130.9 -360.9 -385.9
Resultatgrad -18.1 59.2 -2.8 -5.8 -9.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.6 -1.8 -1.3 -1.3 -1.7
Total kapitalrentabilitet -59.0 235.3 -2.9 -48.4 -8.5
Signatur
07.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2013
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Per ØsterudStyreleder61
Sylvi AmundsenVaramedlem74
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Wenche Lysenvoll34.0050
Per Østerud66.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00