Bubble AS
Juridisk navn:  Bubble AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23220495
v/ Unni Wilhelmsen Voksenliveien 9B Voksenliveien 9B Fax:
0789 Oslo 789 Oslo
Fylke: Kommune: www.stceciliamusic.com
Oslo Oslo
Org.nr: 977554888
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.02.1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alt Innen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,45%
Resultat  
  
-60,23%
Egenkapital  
  
-37,03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.708.000 2.020.000 2.101.000 2.429.000 2.699.000
Resultat: 340.000 855.000 607.000 658.000 1.237.000
Egenkapital: 2.952.000 4.688.000 4.022.000 3.548.000 3.047.000
Regnskap for Bubble AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.708.000 2.020.000 2.101.000 2.429.000 2.699.000
Driftskostnader -1.379.000 -1.183.000 -1.523.000 -1.790.000 -1.480.000
Driftsresultat 330.000 837.000 579.000 639.000 1.219.000
Finansinntekter 10.000 19.000 28.000 19.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 10.000 19.000 28.000 19.000 18.000
Resultat før skatt 340.000 855.000 607.000 658.000 1.237.000
Skattekostnad -76.000 -189.000 -134.000 -157.000 -297.000
Årsresultat 264.000 666.000 473.000 501.000 940.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 46.000 66.000 58.000 32.000
Sum omløpsmidler 3.132.000 4.983.000 4.271.000 3.844.000 3.493.000
Sum eiendeler 3.164.000 5.029.000 4.337.000 3.902.000 3.525.000
Sum opptjent egenkapital 2.852.000 4.588.000 3.922.000 3.448.000 2.947.000
Sum egenkapital 2.952.000 4.688.000 4.022.000 3.548.000 3.047.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 213.000 341.000 315.000 353.000 477.000
Sum gjeld og egenkapital 3.165.000 5.029.000 4.337.000 3.901.000 3.524.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.708.000 1.047.000 2.101.000 2.429.000 2.699.000
Andre inntekter 973.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.708.000 2.020.000 2.101.000 2.429.000 2.699.000
Varekostnad -404.000 -128.000 -306.000 -545.000 -413.000
Lønninger -687.000 -598.000 -684.000 -748.000 -682.000
Avskrivning -14.000 -20.000 -28.000 -25.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -425.000 -431.000 -491.000 -464.000 -349.000
Driftskostnader -1.379.000 -1.183.000 -1.523.000 -1.790.000 -1.480.000
Driftsresultat 330.000 837.000 579.000 639.000 1.219.000
Finansinntekter 10.000 19.000 28.000 19.000 18.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 10.000 19.000 28.000 19.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 264.000 666.000 473.000 501.000 940.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 46.000 66.000 58.000 32.000
Sum varige driftsmidler 32.000 46.000 66.000 58.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 46.000 66.000 58.000 32.000
Varebeholdning 240.000 89.000 95.000 108.000 116.000
Kundefordringer 127.000 23.000 164.000 115.000 51.000
Andre fordringer 340.000 310.000 36.000 8.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.426.000 4.561.000 3.976.000 3.613.000 3.292.000
Sum omløpsmidler 3.132.000 4.983.000 4.271.000 3.844.000 3.493.000
Sum eiendeler 3.164.000 5.029.000 4.337.000 3.902.000 3.525.000
Sum opptjent egenkapital 2.852.000 4.588.000 3.922.000 3.448.000 2.947.000
Sum egenkapital 2.952.000 4.688.000 4.022.000 3.548.000 3.047.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 0 0 13.000
Betalbar skatt 76.000 189.000 134.000 157.000 297.000
Skyldig offentlige avgifter 56.000 60.000 50.000 54.000 49.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 81.000 81.000 131.000 143.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 213.000 341.000 315.000 353.000 477.000
Sum gjeld og egenkapital 3.165.000 5.029.000 4.337.000 3.901.000 3.524.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.919.000 4.642.000 3.956.000 3.491.000 3.016.000
Likviditetsgrad 1 14.7 14.6 13.6 10.9 7.3
Likviditetsgrad 2 13.6 14.4 13.3 10.6 7.1
Soliditet 93.3 93.2 92.7 9 86.5
Resultatgrad 19.3 41.4 27.6 26.3 45.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 10.7 17.0 1 16.9 35.1
Signatur
12.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Unni Elisabeth WilhelmsenStyreleder51
Willy Erik WilhelmsenVaramedlem82
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Unni Elisabeth Wilhelmsen100.0051
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00