Stiftelsen Fritt Ord
Juridisk navn:  Stiftelsen Fritt Ord
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23014646
Uranienborgveien 2 Uranienborgveien 2 Fax:
0258 Oslo 258 Oslo
Fylke: Kommune: www.fritt-ord.no
Oslo Oslo
Org.nr: 840667022
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 07.06.1974
Foretakstype: STI
Revisor: Stiansen & Co AS
Regnskapsfører: Herkules Forvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
45,6%
Resultat  
  
108,6%
Egenkapital  
  
10,99%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 546.000.000 375.000.000 407.000.000 -8.000.000 317.000.000
Resultat: 388.000.000 186.000.000 271.000.000 -139.000.000 185.000.000
Egenkapital: 3.907.000.000 3.520.000.000 3.334.000.000 3.027.000.000 3.166.000.000
Regnskap for Stiftelsen Fritt Ord
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 546.000.000 375.000.000 407.000.000 -8.000.000 317.000.000
Driftskostnader -158.000.000 -189.000.000 -136.000.000 -131.000.000 -132.000.000
Driftsresultat 388.000.000 186.000.000 271.000.000 -139.000.000 185.000.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 388.000.000 186.000.000 271.000.000 -139.000.000 185.000.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 388.000.000 186.000.000 271.000.000 -139.000.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 718.000.000 609.000.000 587.000.000 585.000.000 601.000.000
Sum omløpsmidler 3.270.000.000 3.002.000.000 2.812.000.000 2.509.000.000 2.635.000.000
Sum eiendeler 3.988.000.000 3.611.000.000 3.399.000.000 3.094.000.000 3.236.000.000
Sum opptjent egenkapital 2.907.000.000 2.520.000.000 2.834.000.000 2.527.000.000 2.666.000.000
Sum egenkapital 3.907.000.000 3.520.000.000 3.334.000.000 3.027.000.000 3.166.000.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 81.000.000 91.000.000 65.000.000 67.000.000 70.000.000
Sum gjeld og egenkapital 3.988.000.000 3.611.000.000 3.399.000.000 3.094.000.000 3.236.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 546.000.000 375.000.000 407.000.000 -8.000.000 317.000.000
Driftsinntekter 546.000.000 375.000.000 407.000.000 -8.000.000 317.000.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -158.000.000 -189.000.000 -136.000.000 -131.000.000 -132.000.000
Driftskostnader -158.000.000 -189.000.000 -136.000.000 -131.000.000 -132.000.000
Driftsresultat 388.000.000 186.000.000 271.000.000 -139.000.000 185.000.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 388.000.000 186.000.000 271.000.000 -139.000.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 36.000.000 36.000.000 36.000.000 68.000.000 72.000.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 36.000.000 36.000.000 36.000.000 68.000.000 72.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 682.000.000 573.000.000 551.000.000 517.000.000 529.000.000
Sum anleggsmidler 718.000.000 609.000.000 587.000.000 585.000.000 601.000.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 3.000.000 5.000.000 6.000.000 14.000.000 19.000.000
Sum investeringer 3.220.000.000 2.953.000.000 2.772.000.000 2.454.000.000 2.548.000.000
Kasse, bank 47.000.000 44.000.000 34.000.000 41.000.000 68.000.000
Sum omløpsmidler 3.270.000.000 3.002.000.000 2.812.000.000 2.509.000.000 2.635.000.000
Sum eiendeler 3.988.000.000 3.611.000.000 3.399.000.000 3.094.000.000 3.236.000.000
Sum opptjent egenkapital 2.907.000.000 2.520.000.000 2.834.000.000 2.527.000.000 2.666.000.000
Sum egenkapital 3.907.000.000 3.520.000.000 3.334.000.000 3.027.000.000 3.166.000.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000.000 2.000.000 3.000.000 1.000.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 79.000.000 90.000.000 62.000.000 63.000.000 68.000.000
Sum kortsiktig gjeld 81.000.000 91.000.000 65.000.000 67.000.000 70.000.000
Sum gjeld og egenkapital 3.988.000.000 3.611.000.000 3.399.000.000 3.094.000.000 3.236.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.189.000.000 2.911.000.000 2.747.000.000 2.442.000.000 2.565.000.000
Likviditetsgrad 1 40.4 33.0 43.3 37.4 37.6
Likviditetsgrad 2 40.4 33.0 43.3 37.4 37.6
Soliditet 98.0 97.5 98.1 97.8 97.8
Resultatgrad 71.1 49.6 66.6 1737.5 58.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 9.7 5.2 8 -4.5 5.7
Signatur
14.12.2006
TO AV STYRETS MEDLEMMER, HVORAV DEN ENE SKAL VÆRE FORMANN
ELLER I HANS FRAVÆR NESTFORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Grete BrochmannStyreleder66
Frank Mauritz RossavikStyremedlem57
Bård Vegar SolhjellStyremedlem51
Ewa Anine KierulfStyremedlem49
Sigrun SlapgardStyremedlem69
Guri HjeltnesStyremedlem69
Christian BjellandStyremedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00