Bryggeri- Og Drikkevareforeningens Servicekontor As
Juridisk navn:  Bryggeri- Og Drikkevareforeningens Servicekontor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23088696
Postboks 7087 Majorstua Middelthuns Gate 27 Fax:
0306 Oslo 368 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 922589372
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 09.05.1961
Foretakstype: AS
Tidligere navn: bryggery- og drikkevareforeningens servicekontor as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Haslestad Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11,8%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.469.000 5.786.000 6.823.000 6.893.000 5.236.000
Resultat: 2.000 0 500.000 -67.000 3.000
Egenkapital: 2.034.000 2.034.000 2.034.000 1.563.000 1.630.000
Regnskap for Bryggeri- Og Drikkevareforeningens Servicekontor As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.469.000 5.786.000 6.823.000 6.893.000 5.236.000
Driftskostnader -6.467.000 -5.785.000 -6.322.000 -6.960.000 -5.234.000
Driftsresultat 2.000 1.000 500.000 -68.000 2.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 0 1.000 1.000
Resultat før skatt 2.000 500.000 -67.000 3.000
Skattekostnad -2.000 -30.000 0 0
Årsresultat 471.000 -67.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 500.000 511.000 523.000 497.000 497.000
Sum omløpsmidler 3.020.000 7.442.000 5.690.000 2.319.000 1.847.000
Sum eiendeler 3.520.000 7.953.000 6.213.000 2.816.000 2.344.000
Sum opptjent egenkapital 1.934.000 1.934.000 1.934.000 1.463.000 0
Sum egenkapital 2.034.000 2.034.000 2.034.000 1.563.000 1.630.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.486.000 5.920.000 4.179.000 1.253.000 715.000
Sum gjeld og egenkapital 3.520.000 7.954.000 6.213.000 2.816.000 2.345.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.469.000 5.786.000 6.823.000 6.893.000 5.236.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 6.469.000 5.786.000 6.823.000 6.893.000 5.236.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -4.080.000 -3.830.000 -3.862.000 -3.533.000 -3.036.000
Avskrivning -12.000 -12.000 -9.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.375.000 -1.943.000 -2.451.000 -3.427.000 -2.198.000
Driftskostnader -6.467.000 -5.785.000 -6.322.000 -6.960.000 -5.234.000
Driftsresultat 2.000 1.000 500.000 -68.000 2.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 471.000 -67.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 14.000 26.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.000 14.000 26.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 497.000 497.000 497.000 497.000 497.000
Sum anleggsmidler 500.000 511.000 523.000 497.000 497.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 4.000 3.202.000 1.322.000 1.376.000 2.000
Andre fordringer 319.000 321.000 24.000 82.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.015.000 3.922.000 4.047.000 920.000 1.763.000
Sum omløpsmidler 3.020.000 7.442.000 5.690.000 2.319.000 1.847.000
Sum eiendeler 3.520.000 7.953.000 6.213.000 2.816.000 2.344.000
Sum opptjent egenkapital 1.934.000 1.934.000 1.934.000 1.463.000 0
Sum egenkapital 2.034.000 2.034.000 2.034.000 1.563.000 1.630.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 1.064.000 4.531.000 3.451.000 1.139.000 15.000
Betalbar skatt 30.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 174.000 0 40.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 247.000 1.389.000 699.000 75.000 700.000
Sum kortsiktig gjeld 1.486.000 5.920.000 4.179.000 1.253.000 715.000
Sum gjeld og egenkapital 3.520.000 7.954.000 6.213.000 2.816.000 2.345.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.534.000 1.522.000 1.511.000 1.066.000 1.132.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.3 1.4 1.9 2.6
Likviditetsgrad 2 2.0 1.3 1.4 1.9 2.6
Soliditet 57.8 25.6 32.7 55.5 69.5
Resultatgrad 7.3 0
Rentedekningsgrad 1.0 5
Gjeldsgrad 0.7 2.9 2.1 0.8 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.1 8.1 -2.4 0.1
Signatur
01.12.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
01.12.2022
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Harald BredrupStyreleder57
Kim Rolf JensenNestleder56
Bjørn BunæsStyremedlem77
Per HynneStyremedlem58
Stefan Williams HansenStyremedlem45
Lars Nicolai GiilStyremedlem58
Espen LotheStyremedlem49
Johanna Ellefsen RostadStyremedlem40
Tord BergesenStyremedlem43
Svein Serck-HanssenVaramedlem53
Hans Petter Fossum-PieneVaramedlem50
Roger KarlsenVaramedlem45
Jens EikesetVaramedlem40
Oskar Dag Sturla SylteVaramedlem57
Stina Elisabeth Kildedal-JohannessenVaramedlem45
Laila Helen EngvikVaramedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00