Castle Film AS
Juridisk navn:  Castle Film AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69847220
Ullernveien 29B Ullernveien 29B Fax:
0280 Oslo 280 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 923706038
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 17.06.1974
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
70,57%
Resultat  
  
137,3%
Egenkapital  
  
80,06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.936.000 1.135.000 1.558.000 1.312.000 2.278.000
Resultat: 1.635.000 689.000 1.038.000 564.000 1.431.000
Egenkapital: 1.743.000 968.000 928.000 627.000 697.000
Regnskap for Castle Film AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.936.000 1.135.000 1.558.000 1.312.000 2.278.000
Driftskostnader -302.000 -456.000 -529.000 -754.000 -853.000
Driftsresultat 1.634.000 679.000 1.029.000 557.000 1.425.000
Finansinntekter 1.000 11.000 10.000 8.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0
Finans 1.000 10.000 10.000 7.000 7.000
Resultat før skatt 1.635.000 689.000 1.038.000 564.000 1.431.000
Skattekostnad -359.000 -150.000 -237.000 -135.000 -354.000
Årsresultat 1.275.000 540.000 801.000 430.000 1.077.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 73.000 118.000 146.000 86.000 89.000
Sum omløpsmidler 2.686.000 1.930.000 2.006.000 1.710.000 2.426.000
Sum eiendeler 2.759.000 2.048.000 2.152.000 1.796.000 2.515.000
Sum opptjent egenkapital 1.643.000 868.000 828.000 527.000 597.000
Sum egenkapital 1.743.000 968.000 928.000 627.000 697.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.017.000 1.081.000 1.224.000 1.168.000 1.817.000
Sum gjeld og egenkapital 2.760.000 2.049.000 2.152.000 1.795.000 2.514.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.936.000 1.083.000 1.558.000 1.312.000 0
Andre inntekter 52.000 0 0 2.278.000
Driftsinntekter 1.936.000 1.135.000 1.558.000 1.312.000 2.278.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -60.000 -120.000 -300.000 -413.000
Avskrivning -11.000 -5.000 -19.000 -3.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -291.000 -391.000 -390.000 -451.000 -432.000
Driftskostnader -302.000 -456.000 -529.000 -754.000 -853.000
Driftsresultat 1.634.000 679.000 1.029.000 557.000 1.425.000
Finansinntekter 1.000 11.000 10.000 8.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0
Finans 1.000 10.000 10.000 7.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 0
Årsresultat 1.275.000 540.000 801.000 430.000 1.077.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 53.000 64.000 69.000 86.000 69.000
Sum varige driftsmidler 53.000 64.000 69.000 86.000 69.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 54.000 77.000 0 20.000
Sum anleggsmidler 73.000 118.000 146.000 86.000 89.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 750.000 524.000 629.000 940.000
Andre fordringer 8.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.678.000 1.180.000 1.482.000 1.080.000 1.486.000
Sum omløpsmidler 2.686.000 1.930.000 2.006.000 1.710.000 2.426.000
Sum eiendeler 2.759.000 2.048.000 2.152.000 1.796.000 2.515.000
Sum opptjent egenkapital 1.643.000 868.000 828.000 527.000 597.000
Sum egenkapital 1.743.000 968.000 928.000 627.000 697.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 24.000 3.000 0
Betalbar skatt 359.000 150.000 237.000 135.000 354.000
Skyldig offentlige avgifter 10.000 5.000 7.000 0 0
Utbytte 0 -500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 147.000 426.000 457.000 1.031.000 963.000
Sum kortsiktig gjeld 1.017.000 1.081.000 1.224.000 1.168.000 1.817.000
Sum gjeld og egenkapital 2.760.000 2.049.000 2.152.000 1.795.000 2.514.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.669.000 849.000 782.000 542.000 609.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.8 1.6 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 2.6 1.8 1.6 1.5 1.3
Soliditet 63.2 47.2 43.1 34.9 27.7
Resultatgrad 84.4 59.8 6 42.5 62.6
Rentedekningsgrad 6 5
Gjeldsgrad 0.6 1.1 1.3 1.9 2.6
Total kapitalrentabilitet 59.2 33.7 48.3 31.5 5
Signatur
09.01.2017
SELSKAPET TEGNES AV STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
09.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Øivind BlunckStyreleder71
Edvard Schanke BlunckVaramedlem30
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Øivind Blunck100.0071
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00