Trygve Gotaas' Fond
Juridisk navn:  Trygve Gotaas' Fond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22462533
c/o NRP Procurator AS Postboks 1358 Vika c/o NRP Procurator AS Haakon VIIs gate 1 Fax:
0113 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 938100519
Aksjekapital: 902.306 NOK
Etableringsdato: 12.01.1973
Foretakstype: STI
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Regnskapsfører: View Procurator As
Utvikling:
Omsetning  
  
10,65%
Resultat  
  
5,17%
Egenkapital  
  
21,06%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 4.653.000 4.205.000 831.000 2.085.000 -1.793.000
Resultat: 3.909.000 3.717.000 52.000 1.342.000 -2.800.000
Egenkapital: 22.473.000 18.564.000 14.847.000 14.795.000 13.453.000
Regnskap for Trygve Gotaas' Fond
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 4.653.000 4.205.000 831.000 2.085.000 -1.793.000
Driftskostnader -744.000 -489.000 -779.000 -742.000 -1.006.000
Driftsresultat 3.909.000 3.717.000 52.000 1.342.000 -2.800.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 3.909.000 3.717.000 52.000 1.342.000 -2.800.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 3.909.000 3.717.000 52.000 1.342.000 -2.800.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.110.000 1.492.000 1.347.000 2.830.000 2.758.000
Sum omløpsmidler 21.436.000 17.508.000 13.876.000 12.160.000 10.777.000
Sum eiendeler 22.546.000 19.000.000 15.223.000 14.990.000 13.535.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 22.473.000 18.564.000 14.847.000 14.795.000 13.453.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 74.000 436.000 375.000 195.000 82.000
Sum gjeld og egenkapital 22.547.000 19.000.000 15.222.000 14.990.000 13.535.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 4.653.000 4.205.000 831.000 2.085.000 -1.793.000
Driftsinntekter 4.653.000 4.205.000 831.000 2.085.000 -1.793.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -520.000 -290.000 -560.000 -520.000 -770.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning -163.000 -140.000 -150.000 -157.000 -178.000
Andre driftskostnader -61.000 -59.000 -69.000 -65.000 -58.000
Driftskostnader -744.000 -489.000 -779.000 -742.000 -1.006.000
Driftsresultat 3.909.000 3.717.000 52.000 1.342.000 -2.800.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag -3.909.000 -3.717.000 -52.000 -1.342.000 2.800.000
Utbytte 0 0
Årsresultat 3.909.000 3.717.000 52.000 1.342.000 -2.800.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.110.000 1.492.000 1.347.000 2.830.000 2.758.000
Sum anleggsmidler 1.110.000 1.492.000 1.347.000 2.830.000 2.758.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 592.000 25.000 790.000 25.000
Sum investeringer 20.327.000 16.913.000 13.786.000 10.643.000 10.431.000
Kasse, bank 518.000 594.000 65.000 726.000 321.000
Sum omløpsmidler 21.436.000 17.508.000 13.876.000 12.160.000 10.777.000
Sum eiendeler 22.546.000 19.000.000 15.223.000 14.990.000 13.535.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 22.473.000 18.564.000 14.847.000 14.795.000 13.453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 14.000 6.000 245.000 45.000 50.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 430.000 130.000 150.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 74.000 436.000 375.000 195.000 82.000
Sum gjeld og egenkapital 22.547.000 19.000.000 15.222.000 14.990.000 13.535.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.362.000 17.072.000 13.501.000 11.965.000 10.695.000
Likviditetsgrad 1 289.7 40.2 37.0 62.4 131.4
Likviditetsgrad 2 289.7 40.2 37.0 62.4 131.4
Soliditet 99.7 97.7 97.5 98.7 99.4
Resultatgrad 84.0 88.4 6.3 64.4 156.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 17.3 19.6 0.3 9 -20.7
Signatur
14.04.2021
DAGLIG LEDER, FORRETNINGSFØRER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Tore EngvigStyreleder51
Ole SwangStyremedlem84
Christian BullStyremedlem77
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00