Telemark Bilruter AS
Juridisk navn:  Telemark Bilruter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35065400
Postboks 34 Brøløsvegen 7 Fax: 35065401
3835 Seljord 3840 Seljord
Fylke: Kommune: www.telemarkbil.no
Vestfold og Telemark Seljord
Org.nr: 924099658
Aksjekapital: 2.280.600 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 08.06.1972
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Aider Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
-47,49%
Resultat  
  
-16,95%
Egenkapital  
  
5,32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 54.040.000 102.918.000 132.833.000 132.757.000 139.554.000
Resultat: 1.676.000 2.018.000 4.041.000 7.597.000 6.838.000
Egenkapital: 78.319.000 74.360.000 73.076.000 71.668.000 67.099.000
Regnskap for Telemark Bilruter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 54.040.000 102.918.000 132.833.000 132.757.000 139.554.000
Driftskostnader -58.703.000 -101.180.000 -129.963.000 -129.577.000 -134.611.000
Driftsresultat -4.663.000 1.739.000 2.869.000 3.180.000 4.942.000
Finansinntekter 6.361.000 345.000 1.189.000 4.503.000 1.959.000
Finanskostnader -23.000 -65.000 -17.000 -86.000 -63.000
Finans 6.338.000 280.000 1.172.000 4.417.000 1.896.000
Resultat før skatt 1.676.000 2.018.000 4.041.000 7.597.000 6.838.000
Skattekostnad 447.000 -456.000 -861.000 -993.000 -1.472.000
Årsresultat 2.123.000 1.562.000 3.180.000 6.604.000 5.366.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.481.000 51.597.000 57.178.000 53.542.000 49.031.000
Sum omløpsmidler 32.261.000 39.780.000 41.028.000 51.188.000 47.344.000
Sum eiendeler 91.742.000 91.377.000 98.206.000 104.730.000 96.375.000
Sum opptjent egenkapital 60.589.000 56.984.000 55.688.000 54.275.000 49.690.000
Sum egenkapital 78.319.000 74.360.000 73.076.000 71.668.000 67.099.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 551.000 826.000
Sum kortsiktig gjeld 13.423.000 17.017.000 25.129.000 32.511.000 28.450.000
Sum gjeld og egenkapital 91.741.000 91.377.000 98.205.000 104.730.000 96.375.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.358.000 90.058.000 124.899.000 126.851.000 133.784.000
Andre inntekter 15.682.000 12.861.000 7.934.000 5.907.000 5.770.000
Driftsinntekter 54.040.000 102.918.000 132.833.000 132.757.000 139.554.000
Varekostnad -383.000 -4.037.000 -6.710.000 -7.192.000 -9.590.000
Lønninger -32.354.000 -51.267.000 -65.548.000 -66.743.000 -68.585.000
Avskrivning -5.149.000 -10.831.000 -9.601.000 -12.215.000 -11.868.000
Nedskrivning 0 -5.522.000 0 0
Andre driftskostnader -20.817.000 -35.045.000 -42.582.000 -43.427.000 -44.568.000
Driftskostnader -58.703.000 -101.180.000 -129.963.000 -129.577.000 -134.611.000
Driftsresultat -4.663.000 1.739.000 2.869.000 3.180.000 4.942.000
Finansinntekter 6.361.000 345.000 1.189.000 4.503.000 1.959.000
Finanskostnader -23.000 -65.000 -17.000 -86.000 -63.000
Finans 6.338.000 280.000 1.172.000 4.417.000 1.896.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.662.000 -1.665.000 -1.677.000
Årsresultat 2.123.000 1.562.000 3.180.000 6.604.000 5.366.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 573.000 2.029.000 2.485.000 2.082.000 1.988.000
Fast eiendom 2.644.000 3.077.000 3.564.000 4.020.000 4.480.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.120.000 15.499.000 23.924.000 30.647.000 27.799.000
Sum varige driftsmidler 16.765.000 18.576.000 27.489.000 34.667.000 32.280.000
Sum finansielle anleggsmidler 42.143.000 30.991.000 27.204.000 16.793.000 14.763.000
Sum anleggsmidler 59.481.000 51.597.000 57.178.000 53.542.000 49.031.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.200.000 3.089.000 11.417.000 13.257.000 11.747.000
Andre fordringer 8.002.000 2.570.000 2.243.000 11.319.000 2.972.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 20.060.000 34.121.000 27.368.000 26.612.000 32.625.000
Sum omløpsmidler 32.261.000 39.780.000 41.028.000 51.188.000 47.344.000
Sum eiendeler 91.742.000 91.377.000 98.206.000 104.730.000 96.375.000
Sum opptjent egenkapital 60.589.000 56.984.000 55.688.000 54.275.000 49.690.000
Sum egenkapital 78.319.000 74.360.000 73.076.000 71.668.000 67.099.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 551.000 826.000
Leverandørgjeld 5.008.000 6.744.000 8.271.000 16.220.000 10.079.000
Betalbar skatt 0 1.264.000 1.086.000 1.883.000
Skyldig offentlige avgifter 2.005.000 2.692.000 4.374.000 4.268.000 4.679.000
Utbytte 0 -1.662.000 -1.665.000 -1.677.000
Annen kortsiktig gjeld 6.410.000 7.581.000 11.220.000 9.271.000 10.132.000
Sum kortsiktig gjeld 13.423.000 17.017.000 25.129.000 32.511.000 28.450.000
Sum gjeld og egenkapital 91.741.000 91.377.000 98.205.000 104.730.000 96.375.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.838.000 22.763.000 15.899.000 18.677.000 18.894.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.3 1.6 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 2.4 2.3 1.6 1.6 1.7
Soliditet 85.4 81.4 74.4 68.4 69.6
Resultatgrad -8.6 1.7 2.2 2.4 3.5
Rentedekningsgrad -202.7 26.8 168.8 3 78.4
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 1.9 2.3 4.1 7.3 7.2
Signatur
21.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
21.12.2021
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Olav VeumStyreleder49
Morten Olav DyrudNestleder64
Tor ØstenåStyremedlem50
Tor Einar AnderssonStyremedlem42
Ruth Marie BergsliStyremedlem65
Hilde FjellheimStyremedlem50
Erik HaugerødStyremedlem73
Olav Seltveit UrbøVaramedlem56
Toril NicolaisenVaramedlem74
Jan Otto TvetenstrandVaramedlem56
Knut GjersundVaramedlem68
Øyvind GletneVaramedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sigrid Ingebjørg Straand1.0375
Svein Olav Heimdal0.0067
Bjarne Jordstøyl0.0583
Magnhild Kasland0.0483
Halvor O Kostveit0.1479
Bjørn Helge Malkomsen0.0076
Tov Svalastog0.1073
Eivind Torjusson0.0583
Ole Bjørn Rorge0.0246
Olav Hovelsrud0.0530
Ingebjørg Breive0.0580
Anne Lise Aune0.1079
Bjørg Båtnes0.0070
Berit Synnøve Garvik0.2673
Aslak Heggenes0.0040
Martine Høydalsmo0.0030
Liv Jordstøyl0.0057
Arild Kultan0.0047
Torgeir Kåre Lien0.0479
Lisbeth Löfman0.1457
Ånund Nystog0.0288
Bent Håvar Sending0.1049
Bergljot Telnes0.0292
Thorbjørn Vinjerui0.0054
Magnhild Anne Øyvågslid0.0576
Haugerød & Nilsen As0.99 
Gunhild Marthe Gundersen0.0487
Sveinung Olav Skjellaug0.0062
Olav Berge0.0569
Bjørgulf Neset0.0068
Helge-Ivar Aasen0.0264
Vetle Huso0.0066
Jon Kallåk0.0165
Tone Midtgarden Vaagen0.0561
Knut Verpe0.0157
Magne Ljosdal0.0069
Hilda Abusland0.0586
Hallgeir Hagen0.0168
Hæge Straand Sunde0.0980
Seljord Kommune2.71 
Tarjei Grønlid0.1064
Per Atle Tufte0.1061
Tore Hagen0.0162
Gunnar Haugo0.0059
Birger Kjelingtveit0.0378
Åsmund Tvitekkja0.0575
Geir Sønstebø0.0070
Gjermund Nordskog0.0083
Svein Henry Ekre0.0167
Magne Vågslid0.2175
Erlend Høydalsmo Nilsen0.0039
Aase Roholdt0.0078
Torkjell Hoff0.2678
Morgedal As9.60 
Knut Jordstøyl0.0063
Bjarne Killingtveit0.0279
Heidi Charlott Hegg0.0171
Ingrid Tveito0.0593
Tone Kostveit0.0578
Sivert Hermann Graasvoll0.0574
Arve Egenæs0.2487
Knut Kjeldal0.0079
Susanne Østenå Espedalen0.0261
Magne Haugen0.0178
Svein Arild Auestad0.0065
Anne Kristine Riis Brauti0.0062
Ragnhild Marie Ekre0.0171
Hans Torleif Hansen0.0480
Bjørn Ole Høydalsmo0.0034
Bjørg Olaug Johansen0.0481
Ragnar Kjerpeseth0.0881
Bjørg Lien0.1089
Oddvar Lundeberg0.0068
Halvor Nordjordet0.0079
Torgeir Seltveit0.0176
Bjørg Karin Selsaas Syre0.0176
Trovatn, T. O. Jorddyrkingsfond0.36 
Ingebjørg Øygarden0.0278
Olsen Skien Holding As0.08 
Telemark Bilruter As0.69 
Helge Haatveit0.0061
Signe Skaalen0.0487
Vetle Hylland Olsnes0.0571
Tore Hommo0.0068
Halvor A Øygarden0.0364
Sigvart Asle Lie0.6266
Geir Brubakk0.0165
Geir Åsmund Hommo0.1062
Hans Skori0.0060
Hallgeir Ofte0.0540
Nora Gardsteig0.0061
Inge Haugen0.0150
Kittil Nils Teigen0.0646
Kirsti Wimann Ingebretsen0.0861
Sparebanken Din9.91 
Olav Straand1.0055
Gunhild Gardsjord0.0177
Lars Trygve Larmo0.0867
Niels Erik Feilberg0.1460
Tore Blom Midtsund0.0279
Sondre Toralf Hustveit0.0276
Kjell Gunnar Heggenes0.0571
Tor Haakon Lie0.5538
Ingrid S Skolås Jankov0.1870
Vidar Haugen0.0154
Berit Winther Torvetjønn0.0078
Sveinung Skinnarland0.0682
Arne Kjerpeseth0.0877
Bjørn Midtbø0.0570
Marichen Winsnes Lenæs0.0169
Torbjørn Berge0.2879
Halvor Vasshus0.0575
Halvor Ø Sandok0.1591
Vrål Magne Fossli4.7479
Jostein Rorge0.0244
Aslaug Jore0.0570
Jon Kristian G Kittelsaa0.0840
Tone Bjålid0.0060
Jostein Dalen0.0577
Magne Golid0.0047
Torgeir Heggenes0.0034
Oddbjørn Høydalsmo0.0087
Sara Kaasa0.0087
Anne Lise Lid0.0573
Gro Lio0.0385
Sigrun Else N Mjaugedal0.0482
Kjell Ofte0.0586
Halvor Skolås0.1075
Borghild Thorgersen0.00100
Borgar Ståle Vågen0.0067
Anne Østenå0.0264
Niwo As1.97 
Ragnhild Gudrun Slaaen0.1385
Asbjørn Gardsjord0.0275
Anne Holtan Saga0.0069
Arne Skårnes0.0166
Halvor Holtan0.0067
Svein Vinjerui0.0066
Svein Kostveit0.0865
Martin Kallåk0.0160
Jan Øystein Skolås0.0558
Rune Hagen0.0156
Aasmund Vinjerui0.0055
Arne Feilberg Larmo0.0871
Ellen Drottning Bakjord0.0063
Alf Johansen As0.26 
Svalaug Hilde O Holte0.1082
Tom Krossli0.0259
Per Anton Drottning0.0059
Rune Araberg0.0561
Bjørn Aage Høydalsmo0.0057
Martin Richard Vanvik0.0176
Knut Reinert Ekre0.0172
Hans Mikkel Mandt0.0569
Halvor T Kostveit0.0572
Aase Vinjerui Berge0.0058
Toril Bakken0.0060
Svein Aanondsen2.3681
Anne Dauvi Hansen0.0377
Eirik Høydalsmo Nilsen0.0032
Sigmund Telnes0.0275
Aslak Vistad Vågslid0.2178
Bård Wathne Tveiten0.0552
Tone Gunvaldsen0.0295
Johan T Straand1.2379
Morten Aafoss0.0275
Kittil Haugland0.0088
Birger Nygård0.0279
Henrik Sveinung Brokke0.0152
Nathalie Marie Spockeli0.2831
Dagfinn Larsen0.0066
Venche Jordstøyl Bjålid0.0058
Odd Nigard Ekre0.0683
Green, Inger Åse Feilberg0.17 
Herbjørn Hermansen0.0189
Sølvi Kristin Høydalsmo0.0066
Jostein Kjeldal0.0075
Sigrid Vinjerui Lid0.0064
Kirsten Gardjord Lofthus0.1473
Britt Karin Nordjordet0.0173
Gudrun Andrea Rorge0.1592
Bjørn Vidar Smedsrud0.0478
Ansgar Torgersen0.0085
Eivind L Øygarden0.0285
Eilaug Johanna Torvetjønn0.0090
Hamani Holding As0.98 
Bjørg Stenhaug Reiten0.2677
Sigrid Strånd Goffeng0.4384
Olav Fundlid0.1569
Hans Sønstebø0.0465
Karl Inge Rorge0.0566
Svein Olav Straand2.2865
Vetle Skori0.0062
Signe Karin Landsverk0.0560
Endre H Kronborg Dyrland0.0141
Ingunn Teigen Gullestad0.0744
Sigurd Gjelsnes0.0477
Torkjell Dyrland0.0071
Bjørnar Høydalsmo0.0038
Vest-Telemark Næringsbygg As0.65 
Hilmar Ekre0.0582
Ånund Drotning Nevestveit0.0569
Lars Omdal0.1073
Tor G Råmunddal0.2660
Georg Tore Almelien0.0056
Gunlaug Aasne Aalandslid0.0576
Hans Olaf Gjelsnes0.0471
Thorstein Wøllestad0.0468
Åsmund R Skjong Kroken0.0467
Knut Aksvik0.1078
Magne Kristoffer Høyvik0.0071
Fyresdal Kommune7.87 
Bratland Buss A/S0.30 
Vinje Kommune16.75 
Torleif Roheim0.0078
Arne Øygarden0.0272
Ove Olav Sending0.1054
Knut Torfinn Tveit0.0155
Torbjørg Enerstad0.0275
Hege Audny Dyrland0.0067
Svein Verpe0.0145
Gro Strand Brokka0.1381
Gummiservice As1.09 
Tokke Kommune2.23 
Ofte Gundersen As0.21 
Anne Torvetjønn0.0080
Anne K W Rustand0.0173
Gunnbjørg Listog0.0255
Tarjei Førstøyl0.1557
Olav Lio0.0385
Sigrun Volhovd0.0567
Håvard Lio0.0360
Gunnar Albert Sandvik0.0560
Agnar Romtveit0.0579
Arnstein Sunde0.1155
Tide As3.72 
Dyrud Eigedom As0.95 
Nissedal Kommune0.04 
Church Hill Invest As0.93 
Sigmund Olav Lie0.5540
Einar Krossbakken0.0145
Johan S Straand3.1473
Anne Lise Verpe Sandok0.0158
Tor Olav Nystog0.0252
Knut Dyrland0.0076
Tore Bø0.0059
Per Waagen0.0070
Tinn Billag As3.40 
Eldrid Aarnes0.0093
Aase Dale0.1076
Halvor's Dødsbo Midtveit0.0187
Mobile As0.05 
Kviteseid Kommune0.28 
Yrkestrafikkforbundet0.00 
Per Christian Winsnes0.0170
Gunnar Aalandslid0.0256
Christian A Kongshem0.0354
Tarjei Haugo Torgersen0.0051
Anne Aa Slettetveit0.0053
Alf Seltveit0.0574
Olav Aalandslid0.0056
Bjørgulf Aksvik0.0076
Svalastog & Øverbø As2.34 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00