Bekkjarvikveien Borettslag
Juridisk navn:  Bekkjarvikveien Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55309600
c/o Vestbo BBL Postboks 1947 Nordnes c/o Vestbo BBL Strandgaten 196 Fax:
5817 Bergen 5004 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 951658502
Aksjekapital: 3 NOK
Etableringsdato: 22.06.1976
Foretakstype: BRL
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Vestbo Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
6,19%
Resultat  
  
176,59%
Egenkapital  
  
7,55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.835.000 1.728.000 1.383.000 1.235.000 1.236.000
Resultat: 567.000 205.000 -8.855.000 271.000 220.000
Egenkapital: -6.926.000 -7.492.000 -7.697.000 1.158.000 887.000
Regnskap for Bekkjarvikveien Borettslag
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.835.000 1.728.000 1.383.000 1.235.000 1.236.000
Driftskostnader -932.000 -1.242.000 -10.094.000 -849.000 -874.000
Driftsresultat 903.000 486.000 -8.712.000 386.000 363.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -336.000 -281.000 -144.000 -115.000 -142.000
Finans -335.000 -281.000 -144.000 -115.000 -142.000
Resultat før skatt 567.000 205.000 -8.855.000 271.000 220.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 567.000 205.000 -8.855.000 271.000 220.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.171.000 8.171.000 8.171.000 8.171.000 8.171.000
Sum omløpsmidler 263.000 266.000 8.000 38.000 35.000
Sum eiendeler 8.434.000 8.437.000 8.179.000 8.209.000 8.206.000
Sum opptjent egenkapital -6.929.000 -7.495.000 -7.700.000 1.155.000 884.000
Sum egenkapital -6.926.000 -7.492.000 -7.697.000 1.158.000 887.000
Sum langsiktig gjeld 15.325.000 15.862.000 6.606.000 6.923.000 7.241.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 66.000 9.271.000 127.000 78.000
Sum gjeld og egenkapital 8.434.000 8.436.000 8.180.000 8.208.000 8.206.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.835.000 1.728.000 1.383.000 1.235.000 1.236.000
Driftsinntekter 1.835.000 1.728.000 1.383.000 1.235.000 1.236.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -75.000 -72.000 -66.000 -65.000 -62.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -857.000 -1.170.000 -10.028.000 -784.000 -812.000
Driftskostnader -932.000 -1.242.000 -10.094.000 -849.000 -874.000
Driftsresultat 903.000 486.000 -8.712.000 386.000 363.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 0
Finanskostnader -336.000 -281.000 -144.000 -115.000 -142.000
Finans -335.000 -281.000 -144.000 -115.000 -142.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 567.000 205.000 -8.855.000 271.000 220.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.171.000 8.171.000 8.171.000 8.171.000 8.171.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.171.000 8.171.000 8.171.000 8.171.000 8.171.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.171.000 8.171.000 8.171.000 8.171.000 8.171.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 39.000 39.000 5.000 35.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 224.000 227.000 4.000 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 263.000 266.000 8.000 38.000 35.000
Sum eiendeler 8.434.000 8.437.000 8.179.000 8.209.000 8.206.000
Sum opptjent egenkapital -6.929.000 -7.495.000 -7.700.000 1.155.000 884.000
Sum egenkapital -6.926.000 -7.492.000 -7.697.000 1.158.000 887.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.325.000 15.862.000 6.606.000 6.923.000 7.241.000
Leverandørgjeld 35.000 66.000 2.428.000 16.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 6.842.000 111.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 66.000 9.271.000 127.000 78.000
Sum gjeld og egenkapital 8.434.000 8.436.000 8.180.000 8.208.000 8.206.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 228.000 200.000 -9.263.000 -89.000 -43.000
Likviditetsgrad 1 7.5 4 0 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 7.5 4 0 0.3 0.5
Soliditet -82.1 -88.8 -94.1 14.1 10.8
Resultatgrad 49.2 28.1 -629.9 31.3 29.4
Rentedekningsgrad 2.7 1.7 -60.5 3.4 2.6
Gjeldsgrad -2.2 -2.1 -2.1 6.1 8.3
Total kapitalrentabilitet 10.7 5.8 -106.5 4.7 4.4
Signatur
22.12.2020
FORMANN (NESTFORMANN) OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP TEGNER
LAGETS FIRMA.
Prokurister
22.12.2020
PROKURA
LOSVIK TROND ÅGE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Camilla TorgersenStyreleder42
Øyvind Lasse HøysæterStyremedlem49
Christina LundStyremedlem33
Kristian LindqvistVaramedlem45
Øyvind NetelandVaramedlem39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00