Jæren Tørrluting Sa
Juridisk navn:  Jæren Tørrluting Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51430655
c/o Hå Rekneskapslag SA Jadarvegen 26B c/o Hå Rekneskapslag SA Jadarvegen 26B Fax: 51793661
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 952765132
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 21.06.1988
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Hå Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-37,38%
Resultat  
  
-72,09%
Egenkapital  
  
-13,63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 335.000 535.000 1.262.000 442.000 330.000
Resultat: -148.000 -86.000 240.000 -50.000 -93.000
Egenkapital: 944.000 1.093.000 1.181.000 943.000 994.000
Regnskap for Jæren Tørrluting Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 335.000 535.000 1.262.000 442.000 330.000
Driftskostnader -484.000 -624.000 -1.019.000 -497.000 -428.000
Driftsresultat -149.000 -90.000 242.000 -54.000 -97.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader -4.000 0 -6.000 0 0
Finans 4.000 -2.000 4.000 4.000
Resultat før skatt -148.000 -86.000 240.000 -50.000 -93.000
Skattekostnad -1.000 -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Årsresultat -150.000 -88.000 238.000 -51.000 -94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 208.000 260.000 325.000 47.000 58.000
Sum omløpsmidler 741.000 858.000 904.000 979.000 961.000
Sum eiendeler 949.000 1.118.000 1.229.000 1.026.000 1.019.000
Sum opptjent egenkapital 944.000 1.093.000 1.181.000 943.000 994.000
Sum egenkapital 944.000 1.093.000 1.181.000 943.000 994.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 25.000 49.000 83.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 950.000 1.118.000 1.230.000 1.026.000 1.019.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 335.000 535.000 1.261.000 442.000 330.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 335.000 535.000 1.262.000 442.000 330.000
Varekostnad -253.000 -444.000 -796.000 -338.000 -222.000
Lønninger -16.000 -25.000 -25.000 -21.000 -40.000
Avskrivning -52.000 -65.000 -41.000 -12.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -156.000 -171.000 -150.000 -118.000 -134.000
Driftskostnader -484.000 -624.000 -1.019.000 -497.000 -428.000
Driftsresultat -149.000 -90.000 242.000 -54.000 -97.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader -4.000 0 -6.000 0 0
Finans 4.000 -2.000 4.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -150.000 -88.000 238.000 -51.000 -94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 208.000 260.000 325.000 47.000 58.000
Sum varige driftsmidler 208.000 260.000 325.000 47.000 58.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 208.000 260.000 325.000 47.000 58.000
Varebeholdning 256.000 196.000 53.000 194.000 125.000
Kundefordringer 56.000 73.000 40.000 23.000 24.000
Andre fordringer 39.000 54.000 16.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 390.000 536.000 795.000 757.000 808.000
Sum omløpsmidler 741.000 858.000 904.000 979.000 961.000
Sum eiendeler 949.000 1.118.000 1.229.000 1.026.000 1.019.000
Sum opptjent egenkapital 944.000 1.093.000 1.181.000 943.000 994.000
Sum egenkapital 944.000 1.093.000 1.181.000 943.000 994.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 24.000 47.000 98.000 23.000
Betalbar skatt 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 -16.000 -1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 6.000 25.000 49.000 83.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 950.000 1.118.000 1.230.000 1.026.000 1.019.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 735.000 833.000 855.000 896.000 936.000
Likviditetsgrad 1 123.5 34.3 18.4 11. 38.4
Likviditetsgrad 2 80.8 26.5 17.4 9.5 33.4
Soliditet 99.4 97.8 9 91.9 97.5
Resultatgrad -44.5 -16.8 19.2 -12.2 -29.4
Rentedekningsgrad -37.3 40.3
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0
Total kapitalrentabilitet -15.3 -7.7 2 -4.9 -9.1
Signatur
10.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
25.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars NedrebøStyreleder57
Aksel VålandNestleder59
Odd SeleStyremedlem54
Kjetil SkjørestadStyremedlem49
Ove SalteStyremedlem64
Lars Dyre NærlandVaramedlem40
John LeaVaramedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00