Bårdshaug Herregård As
Juridisk navn:  Bårdshaug Herregård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72479900
Postboks 33 Orkdalsveien 102 Fax: 72481923
7301 Orkanger 7300 Orkanger
Fylke: Kommune: www.baardshaug.com
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 928009904
Aksjekapital: 1.154.000 NOK
Antall ansatte: 57
Etableringsdato: 01.04.1967
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kl Økonomi Og Hr As
Utvikling:
Omsetning  
  
6,33%
Resultat  
  
-23,37%
Egenkapital  
  
99,22%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 27.417.000 25.785.000 32.903.000 30.735.000 28.746.000
Resultat: 1.515.000 1.977.000 -584.000 -569.000 1.655.000
Egenkapital: 7.688.000 3.859.000 2.323.000 3.023.000 3.437.000
Regnskap for Bårdshaug Herregård As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 27.417.000 25.785.000 32.903.000 30.735.000 28.746.000
Driftskostnader -25.023.000 -23.146.000 -31.888.000 -29.738.000 -25.777.000
Driftsresultat 2.394.000 2.640.000 1.015.000 996.000 2.968.000
Finansinntekter 5.000 16.000 3.000 7.000 11.000
Finanskostnader -884.000 -679.000 -1.602.000 -1.571.000 -1.324.000
Finans -879.000 -663.000 -1.599.000 -1.564.000 -1.313.000
Resultat før skatt 1.515.000 1.977.000 -584.000 -569.000 1.655.000
Skattekostnad -336.000 -441.000 124.000 155.000 -814.000
Årsresultat 1.179.000 1.537.000 -460.000 -414.000 840.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.494.000 43.248.000 44.852.000 46.684.000 50.318.000
Sum omløpsmidler 7.397.000 4.740.000 3.198.000 4.065.000 3.353.000
Sum eiendeler 49.891.000 47.988.000 48.050.000 50.749.000 53.671.000
Sum opptjent egenkapital 3.688.000 2.859.000 1.323.000 2.023.000 2.437.000
Sum egenkapital 7.688.000 3.859.000 2.323.000 3.023.000 3.437.000
Sum langsiktig gjeld 38.621.000 41.035.000 40.594.000 42.878.000 44.157.000
Sum kortsiktig gjeld 3.582.000 3.095.000 5.133.000 4.849.000 6.076.000
Sum gjeld og egenkapital 49.891.000 47.989.000 48.050.000 50.750.000 53.670.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.243.000 25.195.000 32.903.000 29.889.000 28.618.000
Andre inntekter 1.175.000 590.000 0 846.000 128.000
Driftsinntekter 27.417.000 25.785.000 32.903.000 30.735.000 28.746.000
Varekostnad -3.298.000 -2.876.000 -4.677.000 -4.495.000 -4.050.000
Lønninger -12.120.000 -11.101.000 -17.093.000 -16.073.000 -16.081.000
Avskrivning -1.886.000 -1.835.000 -1.918.000 -2.104.000 1.500.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.719.000 -7.334.000 -8.200.000 -7.066.000 -6.988.000
Driftskostnader -25.023.000 -23.146.000 -31.888.000 -29.738.000 -25.777.000
Driftsresultat 2.394.000 2.640.000 1.015.000 996.000 2.968.000
Finansinntekter 5.000 16.000 3.000 7.000 11.000
Finanskostnader -884.000 -679.000 -1.602.000 -1.571.000 -1.324.000
Finans -879.000 -663.000 -1.599.000 -1.564.000 -1.313.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.179.000 1.537.000 -460.000 -414.000 840.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 40.467.000 42.082.000 43.655.000 45.370.000 48.978.000
Maskiner anlegg 566.000 622.000 631.000 802.000 839.000
Driftsløsøre 1.434.000 518.000 539.000 485.000 469.000
Sum varige driftsmidler 42.467.000 43.221.000 44.825.000 46.657.000 50.286.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.000 27.000 27.000 27.000 32.000
Sum anleggsmidler 42.494.000 43.248.000 44.852.000 46.684.000 50.318.000
Varebeholdning 445.000 420.000 467.000 439.000 392.000
Kundefordringer 1.110.000 1.980.000 1.574.000 2.004.000 2.244.000
Andre fordringer 171.000 317.000 381.000 195.000 206.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.671.000 2.024.000 776.000 1.427.000 511.000
Sum omløpsmidler 7.397.000 4.740.000 3.198.000 4.065.000 3.353.000
Sum eiendeler 49.891.000 47.988.000 48.050.000 50.749.000 53.671.000
Sum opptjent egenkapital 3.688.000 2.859.000 1.323.000 2.023.000 2.437.000
Sum egenkapital 7.688.000 3.859.000 2.323.000 3.023.000 3.437.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.531.000 1.195.000 754.000 878.000 1.032.000
Gjeld til kredittinstitutt 357.000 0 1.040.000
Sum langsiktig gjeld 38.621.000 41.035.000 40.594.000 42.878.000 44.157.000
Leverandørgjeld 699.000 703.000 1.222.000 1.394.000 1.545.000
Betalbar skatt 0 0 382.000
Skyldig offentlige avgifter 788.000 593.000 1.198.000 1.292.000 1.105.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.095.000 1.799.000 2.356.000 2.163.000 2.004.000
Sum kortsiktig gjeld 3.582.000 3.095.000 5.133.000 4.849.000 6.076.000
Sum gjeld og egenkapital 49.891.000 47.989.000 48.050.000 50.750.000 53.670.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.815.000 1.645.000 -1.935.000 -784.000 -2.723.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.5 0.6 0.8 0.6
Likviditetsgrad 2 1.9 1.4 0.5 0.7 0.5
Soliditet 15.4 8.0 4.8 6 6.4
Resultatgrad 8.7 10.2 3.1 3.2 10.3
Rentedekningsgrad 2.7 3.9 0.6 0.6 2.2
Gjeldsgrad 5.5 11.4 19.7 15.8 14.6
Total kapitalrentabilitet 4.8 5.5 2.1 2 5.6
Signatur
07.03.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.03.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
 
Styre
NavnTittelAlder
Frode StørdalStyreleder63
Gunvor Müller LysholmStyremedlem42
Anders Olaus LysholmStyremedlem28
Magnus Müller LysholmVaramedlem38
Henrich Olaus LysholmVaramedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gunnar Hoff Lysholm0.8672
Lysholm Holding As42.46 
Marit Müller0.8668
Broly As6.67 
Magnus Müller Lysholm As42.46 
Henrich Olaus Lysholm6.6765
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00