Ord Og Form Stiftelsen
Juridisk navn:  Ord Og Form Stiftelsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Nrp Procurator As Postboks 1358 Vika C/O Nrp Procurator As Haakon Viis Gate 1 Fax:
0113 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 966533587
Aksjekapital: 224 NOK
Etableringsdato: 10.01.1989
Foretakstype: STI
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Regnskapsfører: View Procurator As
Utvikling:
Omsetning  
  
67,8%
Resultat  
  
197,4%
Egenkapital  
  
7,42%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 641.000 382.000 670.000 -139.000 419.000
Resultat: 458.000 154.000 501.000 -334.000 257.000
Egenkapital: 6.634.000 6.176.000 6.022.000 5.521.000 5.855.000
Regnskap for Ord Og Form Stiftelsen
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 641.000 382.000 670.000 -139.000 419.000
Driftskostnader -183.000 -228.000 -170.000 -195.000 -162.000
Driftsresultat 458.000 154.000 501.000 -334.000 257.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 458.000 154.000 501.000 -334.000 257.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 458.000 154.000 501.000 -334.000 257.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 6.792.000 6.299.000 6.148.000 5.645.000 5.978.000
Sum eiendeler 6.802.000 6.309.000 6.158.000 5.655.000 5.988.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 6.634.000 6.176.000 6.022.000 5.521.000 5.855.000
Sum langsiktig gjeld 150.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 3.000 6.000 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 6.801.000 6.309.000 6.158.000 5.655.000 5.989.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 641.000 382.000 670.000 -139.000 419.000
Driftsinntekter 641.000 382.000 670.000 -139.000 419.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -100.000 -150.000 -100.000 -130.000 -90.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning -83.000 -77.000 -69.000 -64.000 -61.000
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -11.000
Driftskostnader -183.000 -228.000 -170.000 -195.000 -162.000
Driftsresultat 458.000 154.000 501.000 -334.000 257.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag -458.000 -154.000 -501.000 334.000 -257.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 458.000 154.000 501.000 -334.000 257.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 296.000 6.000 730.000 0
Sum investeringer 6.370.000 6.221.000 6.130.000 4.848.000 5.867.000
Kasse, bank 125.000 78.000 13.000 67.000 112.000
Sum omløpsmidler 6.792.000 6.299.000 6.148.000 5.645.000 5.978.000
Sum eiendeler 6.802.000 6.309.000 6.158.000 5.655.000 5.988.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 6.634.000 6.176.000 6.022.000 5.521.000 5.855.000
Sum avsetninger til forpliktelser 150.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 150.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Leverandørgjeld 0 4.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 3.000 6.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 3.000 6.000 4.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 6.801.000 6.309.000 6.158.000 5.655.000 5.989.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.775.000 6.296.000 6.142.000 5.641.000 5.974.000
Likviditetsgrad 1 399.5 2.099.7 1024.7 1411.3 1494.5
Likviditetsgrad 2 399.5 2.099.7 1024.7 1411.3 1494.5
Soliditet 97.5 97.9 97.8 97.6 97.8
Resultatgrad 71.5 40.3 74.8 240.3 61.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 6.7 2.4 8.1 -5.9 4.3
Signatur
20.09.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.09.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ewa Anine KierulfStyreleder49
Hilde SejerstedStyremedlem82
Anton Fredrik Klaveness AndresenStyremedlem87
Mabel Anette Solberg AndresenVaramedlem82
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00