Kviteseid Motorservice AS
Juridisk navn:  Kviteseid Motorservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35053158
Dalanvegen 23 Dalanvegen 23 Fax: 35053222
3850 Kviteseid 3850 Kviteseid
Fylke: Kommune: www.kviteseidbyen.no
Vestfold og Telemark Kviteseid
Org.nr: 929018362
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 02.01.1980
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Vest Telemark AS
Regnskapsfører: Vest Telemark Økonomi Og Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7,31%
Resultat  
  
-211,67%
Egenkapital  
  
-23,4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.895.000 12.017.000 11.610.000 10.154.000 9.910.000
Resultat: -469.000 420.000 14.000 509.000 189.000
Egenkapital: 1.211.000 1.581.000 1.255.000 1.246.000 854.000
Regnskap for Kviteseid Motorservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.895.000 12.017.000 11.610.000 10.154.000 9.910.000
Driftskostnader -13.309.000 -11.557.000 -11.539.000 -9.603.000 -9.680.000
Driftsresultat -414.000 460.000 71.000 551.000 229.000
Finansinntekter 10.000 3.000 3.000 4.000 11.000
Finanskostnader -65.000 -43.000 -60.000 -45.000 -52.000
Finans -55.000 -40.000 -57.000 -41.000 -41.000
Resultat før skatt -469.000 420.000 14.000 509.000 189.000
Skattekostnad 99.000 -94.000 -5.000 -117.000 -49.000
Årsresultat -370.000 326.000 9.000 392.000 139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 762.000 763.000 676.000 696.000 726.000
Sum omløpsmidler 3.322.000 4.308.000 3.588.000 2.663.000 2.428.000
Sum eiendeler 4.084.000 5.071.000 4.264.000 3.359.000 3.154.000
Sum opptjent egenkapital 811.000 1.181.000 855.000 846.000 454.000
Sum egenkapital 1.211.000 1.581.000 1.255.000 1.246.000 854.000
Sum langsiktig gjeld 259.000 408.000 737.000 550.000 765.000
Sum kortsiktig gjeld 2.614.000 3.083.000 2.272.000 1.562.000 1.535.000
Sum gjeld og egenkapital 4.084.000 5.072.000 4.264.000 3.358.000 3.154.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.895.000 12.017.000 11.610.000 10.102.000 9.793.000
Andre inntekter 0 0 52.000 117.000
Driftsinntekter 12.895.000 12.017.000 11.610.000 10.154.000 9.910.000
Varekostnad -10.701.000 -9.834.000 -9.672.000 -7.926.000 -7.969.000
Lønninger -1.666.000 -975.000 -1.113.000 -934.000 -931.000
Avskrivning -50.000 -43.000 -36.000 -35.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -892.000 -705.000 -718.000 -708.000 -730.000
Driftskostnader -13.309.000 -11.557.000 -11.539.000 -9.603.000 -9.680.000
Driftsresultat -414.000 460.000 71.000 551.000 229.000
Finansinntekter 10.000 3.000 3.000 4.000 11.000
Finanskostnader -65.000 -43.000 -60.000 -45.000 -52.000
Finans -55.000 -40.000 -57.000 -41.000 -41.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -370.000 326.000 9.000 392.000 139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 23.000 23.000 23.000 23.000 24.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 138.000 119.000 120.000 139.000 170.000
Sum varige driftsmidler 161.000 142.000 143.000 162.000 193.000
Sum finansielle anleggsmidler 602.000 622.000 533.000 533.000 533.000
Sum anleggsmidler 762.000 763.000 676.000 696.000 726.000
Varebeholdning 1.313.000 1.219.000 1.175.000 1.571.000 1.045.000
Kundefordringer 1.453.000 1.556.000 1.116.000 534.000 539.000
Andre fordringer 155.000 51.000 36.000 67.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 401.000 1.482.000 1.260.000 491.000 844.000
Sum omløpsmidler 3.322.000 4.308.000 3.588.000 2.663.000 2.428.000
Sum eiendeler 4.084.000 5.071.000 4.264.000 3.359.000 3.154.000
Sum opptjent egenkapital 811.000 1.181.000 855.000 846.000 454.000
Sum egenkapital 1.211.000 1.581.000 1.255.000 1.246.000 854.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 259.000 408.000 737.000 550.000 765.000
Leverandørgjeld 1.996.000 2.035.000 1.554.000 1.074.000 846.000
Betalbar skatt 94.000 5.000 117.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 183.000 512.000 315.000 36.000 304.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 435.000 442.000 398.000 335.000 335.000
Sum kortsiktig gjeld 2.614.000 3.083.000 2.272.000 1.562.000 1.535.000
Sum gjeld og egenkapital 4.084.000 5.072.000 4.264.000 3.358.000 3.154.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 708.000 1.225.000 1.316.000 1.101.000 893.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1.6 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8 1 1.1 0.7 0.9
Soliditet 29.7 31.2 29.4 37.1 27.1
Resultatgrad -3.2 3.8 0.6 5.4 2.3
Rentedekningsgrad -6.4 10.7 1.2 12.2 4.4
Gjeldsgrad 2.4 2.2 2.4 1.7 2.7
Total kapitalrentabilitet -9.9 9.1 1.7 16.5 7.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Atle AndersenStyreleder50
Tore AndersenVaramedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Atan Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00