Sandermoen AS
Juridisk navn:  Sandermoen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62941080
Postboks 103 Modalsvegen 25 Fax: 62941085
2261 Kirkenær 2265 Namnå
Fylke: Kommune:
Innlandet Grue
Org.nr: 929884256
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 01.01.1981
Foretakstype: AS
Revisor: Fram Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
27,31%
Resultat  
  
158,45%
Egenkapital  
  
16,94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 81.344.000 63.895.000 65.726.000 63.830.000 74.933.000
Resultat: 3.662.000 -6.265.000 -2.826.000 -1.165.000 1.824.000
Egenkapital: 19.695.000 16.842.000 21.741.000 23.947.000 24.612.000
Regnskap for Sandermoen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 81.344.000 63.895.000 65.726.000 63.830.000 74.933.000
Driftskostnader -75.560.000 -67.986.000 -66.450.000 -63.072.000 -70.977.000
Driftsresultat 5.784.000 -4.090.000 -725.000 759.000 3.956.000
Finansinntekter 118.000 62.000 87.000 98.000 181.000
Finanskostnader -2.240.000 -2.236.000 -2.188.000 -2.022.000 -2.314.000
Finans -2.122.000 -2.174.000 -2.101.000 -1.924.000 -2.133.000
Resultat før skatt 3.662.000 -6.265.000 -2.826.000 -1.165.000 1.824.000
Skattekostnad -809.000 1.378.000 620.000 500.000 -202.000
Årsresultat 2.853.000 -4.899.000 -2.206.000 -665.000 1.622.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 56.447.000 58.237.000 60.263.000 61.846.000 65.853.000
Sum omløpsmidler 33.067.000 19.862.000 18.927.000 21.636.000 20.812.000
Sum eiendeler 89.514.000 78.099.000 79.190.000 83.482.000 86.665.000
Sum opptjent egenkapital 19.095.000 16.242.000 21.141.000 23.347.000 24.012.000
Sum egenkapital 19.695.000 16.842.000 21.741.000 23.947.000 24.612.000
Sum langsiktig gjeld 38.852.000 37.870.000 39.416.000 42.421.000 48.200.000
Sum kortsiktig gjeld 30.966.000 23.387.000 18.032.000 17.113.000 13.855.000
Sum gjeld og egenkapital 89.513.000 78.099.000 79.189.000 83.481.000 86.667.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 81.344.000 63.895.000 65.694.000 63.760.000 74.899.000
Andre inntekter 33.000 70.000 34.000
Driftsinntekter 81.344.000 63.895.000 65.726.000 63.830.000 74.933.000
Varekostnad -52.271.000 -42.883.000 -40.795.000 -35.811.000 -40.573.000
Lønninger -11.028.000 -14.179.000 -14.786.000 -15.011.000 -17.279.000
Avskrivning -2.240.000 -2.286.000 -2.274.000 -3.527.000 -4.562.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.021.000 -8.638.000 -8.595.000 -8.723.000 -8.563.000
Driftskostnader -75.560.000 -67.986.000 -66.450.000 -63.072.000 -70.977.000
Driftsresultat 5.784.000 -4.090.000 -725.000 759.000 3.956.000
Finansinntekter 118.000 62.000 87.000 98.000 181.000
Finanskostnader -2.240.000 -2.236.000 -2.188.000 -2.022.000 -2.314.000
Finans -2.122.000 -2.174.000 -2.101.000 -1.924.000 -2.133.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.853.000 -4.899.000 -2.206.000 -665.000 1.622.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 18.248.000 18.524.000 19.132.000 19.722.000 20.350.000
Maskiner anlegg 38.197.000 38.042.000 39.590.000 41.138.000 43.886.000
Driftsløsøre 1.669.000 1.540.000 985.000 1.576.000
Sum varige driftsmidler 56.445.000 58.235.000 60.261.000 61.844.000 65.811.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 42.000
Sum anleggsmidler 56.447.000 58.237.000 60.263.000 61.846.000 65.853.000
Varebeholdning 14.121.000 9.834.000 9.898.000 10.218.000 9.731.000
Kundefordringer 18.256.000 9.472.000 8.858.000 10.899.000 7.876.000
Andre fordringer 370.000 134.000 -248.000 147.000 227.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 320.000 422.000 419.000 371.000 2.979.000
Sum omløpsmidler 33.067.000 19.862.000 18.927.000 21.636.000 20.812.000
Sum eiendeler 89.514.000 78.099.000 79.190.000 83.482.000 86.665.000
Sum opptjent egenkapital 19.095.000 16.242.000 21.141.000 23.347.000 24.012.000
Sum egenkapital 19.695.000 16.842.000 21.741.000 23.947.000 24.612.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.985.000 3.177.000 4.554.000 5.174.000 5.675.000
Gjeld til kredittinstitutt 16.445.000 13.414.000 9.794.000 9.138.000 6.587.000
Sum langsiktig gjeld 38.852.000 37.870.000 39.416.000 42.421.000 48.200.000
Leverandørgjeld 10.118.000 6.216.000 4.841.000 4.696.000 3.351.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.628.000 2.174.000 1.902.000 1.738.000 2.044.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.775.000 1.583.000 1.495.000 1.541.000 1.872.000
Sum kortsiktig gjeld 30.966.000 23.387.000 18.032.000 17.113.000 13.855.000
Sum gjeld og egenkapital 89.513.000 78.099.000 79.189.000 83.481.000 86.667.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.101.000 -3.525.000 895.000 4.523.000 6.957.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.8 1 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.5 0.7 0.8
Soliditet 22.0 21.6 27.5 28.7 28.4
Resultatgrad 7.1 -6.4 -1.1 1.2 5.3
Rentedekningsgrad 2.6 -1.8 -0.3 0.4 1.7
Gjeldsgrad 3.5 3.6 2.6 2.5 2.5
Total kapitalrentabilitet 6.6 -5.2 -0.8 1 4.8
Signatur
12.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Vidar SandermoenStyreleder63
Jørn SandermoenStyremedlem59
Ståle SkytterenStyremedlem73
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ståle Skytteren10.0073
Sandermoen Eiendom As42.50 
Vidar Sandermoen42.5063
Jørn Sandermoen5.0059
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00