Skanlog As
Juridisk navn:  Skanlog As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23249700
Postboks 6394 Etterstad Ulvenveien 111 Fax: 22720262
0604 Oslo 665 Oslo
Fylke: Kommune: www.skanlog.com
Oslo Oslo
Org.nr: 930356824
Aksjekapital: 1.154.627 NOK
Antall ansatte: 137
Etableringsdato: 05.05.1980
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
7,13%
Resultat  
  
-3,03%
Egenkapital  
  
18,35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 310.121.000 289.485.000 238.386.000 220.661.000 221.107.000
Resultat: 23.112.000 23.833.000 12.863.000 11.772.000 1.435.000
Egenkapital: 51.766.000 43.740.000 35.154.000 35.123.000 32.051.000
Regnskap for Skanlog As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 310.121.000 289.485.000 238.386.000 220.661.000 221.107.000
Driftskostnader -287.703.000 -266.413.000 -226.400.000 -215.062.000 -226.170.000
Driftsresultat 22.418.000 23.072.000 11.987.000 5.600.000 -5.063.000
Finansinntekter 911.000 1.030.000 1.425.000 6.871.000 7.863.000
Finanskostnader -218.000 -268.000 -548.000 -699.000 -1.364.000
Finans 693.000 762.000 877.000 6.172.000 6.499.000
Resultat før skatt 23.112.000 23.833.000 12.863.000 11.772.000 1.435.000
Skattekostnad -5.086.000 -5.247.000 -2.832.000 -1.200.000 1.116.000
Årsresultat 18.025.000 18.586.000 10.031.000 10.572.000 2.551.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.782.000 44.377.000 27.197.000 43.243.000 36.611.000
Sum omløpsmidler 84.008.000 74.072.000 68.127.000 51.493.000 49.718.000
Sum eiendeler 128.790.000 118.449.000 95.324.000 94.736.000 86.329.000
Sum opptjent egenkapital 43.390.000 35.365.000 26.779.000 26.748.000 23.676.000
Sum egenkapital 51.766.000 43.740.000 35.154.000 35.123.000 32.051.000
Sum langsiktig gjeld 3.315.000 3.932.000 4.511.000 3.044.000 1.843.000
Sum kortsiktig gjeld 73.709.000 70.777.000 55.659.000 56.569.000 52.434.000
Sum gjeld og egenkapital 128.790.000 118.450.000 95.325.000 94.737.000 86.329.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 310.121.000 289.485.000 238.386.000 220.661.000 221.107.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 310.121.000 289.485.000 238.386.000 220.661.000 221.107.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -95.847.000 -83.158.000 -73.737.000 -69.916.000 -70.515.000
Avskrivning -1.187.000 -1.233.000 -1.616.000 -927.000 -809.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -190.669.000 -182.022.000 -151.047.000 -144.219.000 -154.846.000
Driftskostnader -287.703.000 -266.413.000 -226.400.000 -215.062.000 -226.170.000
Driftsresultat 22.418.000 23.072.000 11.987.000 5.600.000 -5.063.000
Finansinntekter 911.000 1.030.000 1.425.000 6.871.000 7.863.000
Finanskostnader -218.000 -268.000 -548.000 -699.000 -1.364.000
Finans 693.000 762.000 877.000 6.172.000 6.499.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -7.500.000 0
Årsresultat 18.025.000 18.586.000 10.031.000 10.572.000 2.551.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 5.534.000 6.247.000 6.891.000 7.209.000 2.117.000
Sum varige driftsmidler 5.534.000 6.247.000 6.891.000 7.209.000 2.117.000
Sum finansielle anleggsmidler 39.248.000 38.131.000 20.306.000 36.034.000 34.494.000
Sum anleggsmidler 44.782.000 44.377.000 27.197.000 43.243.000 36.611.000
Varebeholdning 1.671.000 1.486.000 2.504.000 2.185.000 2.185.000
Kundefordringer 63.060.000 47.874.000 47.588.000 42.639.000 39.412.000
Andre fordringer 4.996.000 5.485.000 6.793.000 6.667.000 8.094.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 14.281.000 19.228.000 11.242.000 2.000 26.000
Sum omløpsmidler 84.008.000 74.072.000 68.127.000 51.493.000 49.718.000
Sum eiendeler 128.790.000 118.449.000 95.324.000 94.736.000 86.329.000
Sum opptjent egenkapital 43.390.000 35.365.000 26.779.000 26.748.000 23.676.000
Sum egenkapital 51.766.000 43.740.000 35.154.000 35.123.000 32.051.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.315.000 3.932.000 4.511.000 3.044.000 1.843.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 5.880.000 9.213.000
Sum langsiktig gjeld 3.315.000 3.932.000 4.511.000 3.044.000 1.843.000
Leverandørgjeld 28.690.000 26.891.000 21.758.000 25.203.000 25.094.000
Betalbar skatt 5.703.000 5.826.000 1.365.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 14.273.000 12.392.000 10.408.000 8.135.000 9.600.000
Utbytte -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -7.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 15.042.000 15.668.000 12.129.000 9.851.000 8.527.000
Sum kortsiktig gjeld 73.709.000 70.777.000 55.659.000 56.569.000 52.434.000
Sum gjeld og egenkapital 128.790.000 118.450.000 95.325.000 94.737.000 86.329.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.299.000 3.295.000 12.468.000 -5.076.000 -2.716.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.0 1.2 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.0 1.2 0.9 0.9
Soliditet 40.2 36.9 36.9 37.1 37.1
Resultatgrad 7.2 8.0 5 2.5 -2.3
Rentedekningsgrad 102.8 86.1 21.9 8 -3.7
Gjeldsgrad 1.5 1.7 1.7 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet 18.1 20.3 14.1 13.2 3.2
Signatur
29.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR HVER FOR SEG
WINTHER ERIK BENNY
Prokurister
29.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Erik Benny WintherStyreleder80
Marlene Winther PlasStyremedlem55
Peter Lybech NørgaardStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Skandinavisk Logistik As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00