Detra AS
Juridisk navn:  Detra AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22438280
Heyerdahls vei 9D Heyerdahls vei 9D Fax: 22434217
0777 Oslo 777 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930544523
Aksjekapital: 288.000 NOK
Etableringsdato: 12.11.1979
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Haslestad Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8,52%
Resultat  
  
128,99%
Egenkapital  
  
0,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 191.000 176.000 185.000 238.000 166.000
Resultat: 49.000 -169.000 180.000 -226.000 456.000
Egenkapital: 5.858.000 5.809.000 5.978.000 5.798.000 6.024.000
Regnskap for Detra AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 191.000 176.000 185.000 238.000 166.000
Driftskostnader -328.000 -352.000 -341.000 -328.000 -412.000
Driftsresultat -137.000 -175.000 -155.000 -90.000 -245.000
Finansinntekter 82.000 100.000 72.000 22.000 27.000
Finanskostnader 105.000 -93.000 263.000 -158.000 673.000
Finans 187.000 7.000 335.000 -136.000 700.000
Resultat før skatt 49.000 -169.000 180.000 -226.000 456.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 49.000 -169.000 180.000 -226.000 456.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.189.000 8.189.000 8.189.000 8.186.000 8.189.000
Sum omløpsmidler 1.101.000 2.213.000 2.452.000 2.304.000 2.613.000
Sum eiendeler 9.290.000 10.402.000 10.641.000 10.490.000 10.802.000
Sum opptjent egenkapital 174.000 125.000 294.000 115.000 341.000
Sum egenkapital 5.858.000 5.809.000 5.978.000 5.798.000 6.024.000
Sum langsiktig gjeld 1.640.000 4.565.000 4.613.000 4.675.000 4.761.000
Sum kortsiktig gjeld 1.791.000 28.000 50.000 16.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 9.289.000 10.402.000 10.641.000 10.490.000 10.802.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 191.000 176.000 185.000 238.000 166.000
Driftsinntekter 191.000 176.000 185.000 238.000 166.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -8.000 -22.000
Avskrivning 3.000 -3.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -327.000 -351.000 -343.000 -317.000 -390.000
Driftskostnader -328.000 -352.000 -341.000 -328.000 -412.000
Driftsresultat -137.000 -175.000 -155.000 -90.000 -245.000
Finansinntekter 82.000 100.000 72.000 22.000 27.000
Finanskostnader 105.000 -93.000 263.000 -158.000 673.000
Finans 187.000 7.000 335.000 -136.000 700.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 49.000 -169.000 180.000 -226.000 456.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 179.000 179.000 179.000 179.000 179.000
Sum varige driftsmidler 8.189.000 8.189.000 8.189.000 8.186.000 8.189.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.189.000 8.189.000 8.189.000 8.186.000 8.189.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 356.000 0 0 0
Sum investeringer 1.080.000 925.000 1.023.000 760.000 914.000
Kasse, bank -334.000 1.288.000 1.429.000 1.544.000 1.698.000
Sum omløpsmidler 1.101.000 2.213.000 2.452.000 2.304.000 2.613.000
Sum eiendeler 9.290.000 10.402.000 10.641.000 10.490.000 10.802.000
Sum opptjent egenkapital 174.000 125.000 294.000 115.000 341.000
Sum egenkapital 5.858.000 5.809.000 5.978.000 5.798.000 6.024.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.757.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.640.000 4.565.000 4.613.000 4.675.000 4.761.000
Leverandørgjeld 4.000 -3.000 17.000 16.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 0 11.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 30.000 32.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.791.000 28.000 50.000 16.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 9.289.000 10.402.000 10.641.000 10.490.000 10.802.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -690.000 2.185.000 2.402.000 2.288.000 2.597.000
Likviditetsgrad 1 0.6 79.0 4 1 163.3
Likviditetsgrad 2 0.6 79.0 4 1 163.3
Soliditet 63.1 55.8 56.2 55.3 55.8
Resultatgrad -71.7 -99.4 -83.8 -37.8 -147.6
Rentedekningsgrad 1.3 -1.9 0.6 -0.6 0.4
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet -0.6 -0.7 -0.8 -0.6
Signatur
26.07.2022
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FORENING.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Flemming DevorStyreleder77
Tone DevorStyremedlem76
Martin Flemming DevorVaramedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Flemming Devor100.0077
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00