Systemtjenester As
Juridisk navn:  Systemtjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91714651
Røahagan 43B Røahagan 43B Fax:
0754 Oslo 754 Oslo
Fylke: Kommune: www.stas.no/
Oslo Oslo
Org.nr: 930964859
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 02.01.1980
Foretakstype: AS
Revisor: Berge & Lundal Revisjonsselskap AS
Regnskapsfører: Nortall AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0,06%
Resultat  
  
-4,08%
Egenkapital  
  
-50%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 15.524.000 15.515.000 14.111.000 8.748.000 7.321.000
Resultat: 8.509.000 8.871.000 7.908.000 5.008.000 3.886.000
Egenkapital: 200.000 400.000 200.000 200.000 201.000
Regnskap for Systemtjenester As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 15.524.000 15.515.000 14.111.000 8.748.000 7.321.000
Driftskostnader -7.020.000 -6.661.000 -6.227.000 -3.750.000 -3.447.000
Driftsresultat 8.504.000 8.854.000 7.884.000 4.998.000 3.874.000
Finansinntekter 4.000 21.000 25.000 10.000 14.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 0 -2.000
Finans 4.000 16.000 24.000 10.000 12.000
Resultat før skatt 8.509.000 8.871.000 7.908.000 5.008.000 3.886.000
Skattekostnad -1.872.000 -1.953.000 -1.740.000 -1.154.000 -934.000
Årsresultat 6.637.000 6.918.000 6.168.000 3.855.000 2.952.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.153.000 10.393.000 9.257.000 6.069.000 4.686.000
Sum eiendeler 7.172.000 10.393.000 9.257.000 6.069.000 4.686.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 0 0 1.000
Sum egenkapital 200.000 400.000 200.000 200.000 201.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.971.000 9.992.000 9.056.000 5.868.000 4.485.000
Sum gjeld og egenkapital 7.172.000 10.392.000 9.256.000 6.068.000 4.686.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.524.000 15.515.000 14.111.000 8.748.000 7.321.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 15.524.000 15.515.000 14.111.000 8.748.000 7.321.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -6.577.000 -6.215.000 -5.794.000 -3.433.000 -3.195.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -443.000 -446.000 -433.000 -317.000 -252.000
Driftskostnader -7.020.000 -6.661.000 -6.227.000 -3.750.000 -3.447.000
Driftsresultat 8.504.000 8.854.000 7.884.000 4.998.000 3.874.000
Finansinntekter 4.000 21.000 25.000 10.000 14.000
Finanskostnader -5.000 -1.000 0 -2.000
Finans 4.000 16.000 24.000 10.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -6.837.000 -6.718.000 -6.168.000 -3.855.000 -2.998.000
Årsresultat 6.637.000 6.918.000 6.168.000 3.855.000 2.952.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 4.088.000 4.420.000 3.931.000 1.788.000 1.227.000
Andre fordringer 216.000 177.000 487.000 179.000 219.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.849.000 5.796.000 4.838.000 4.101.000 3.240.000
Sum omløpsmidler 7.153.000 10.393.000 9.257.000 6.069.000 4.686.000
Sum eiendeler 7.172.000 10.393.000 9.257.000 6.069.000 4.686.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 0 0 1.000
Sum egenkapital 200.000 400.000 200.000 200.000 201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 7.000 33.000 38.000 0
Betalbar skatt 1.871.000 1.953.000 1.740.000 1.154.000 934.000
Skyldig offentlige avgifter 1.258.000 1.315.000 1.115.000 822.000 553.000
Utbytte -6.837.000 -6.718.000 -6.168.000 -3.855.000 -2.998.000
Annen kortsiktig gjeld 6.718.000 6.168.000 3.855.000 2.998.000
Sum kortsiktig gjeld 6.971.000 9.992.000 9.056.000 5.868.000 4.485.000
Sum gjeld og egenkapital 7.172.000 10.392.000 9.256.000 6.068.000 4.686.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 182.000 401.000 201.000 201.000 201.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 1 1 1
Soliditet 2.8 3.8 2.2 3.3 4.3
Resultatgrad 54.8 57.1 55.9 57.1 52.9
Rentedekningsgrad 1.770.8 7 1
Gjeldsgrad 34.9 25.0 45.3 29.3 22.3
Total kapitalrentabilitet 118.6 85.4 85.4 82.5 8
Signatur
18.04.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
ELLER
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Gard GrønstadStyreleder53
Svein GræeStyremedlem69
Atle StandalStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gard Grønstad15.5053
Astan As15.00 
Svein Græe15.5069
Svein Græe15.50 
Helge Gundersen16.0046
Finn Brox10.5066
Torgrim Tunes12.5044
Kristian Tofte15.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00