Tveitevåg As Tannteknisk Laboratorium
Juridisk navn:  Tveitevåg As Tannteknisk Laboratorium
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55316785
Postboks 1123 Sentrum Strandgaten 18 Fax: 55901455
5809 Bergen 5013 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 932143542
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 05.01.1982
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,33%
Resultat  
  
110,26%
Egenkapital  
  
5,74%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.473.000 2.532.000 2.309.000 2.488.000 2.228.000
Resultat: 12.000 -117.000 90.000 -202.000 99.000
Egenkapital: -197.000 -209.000 -92.000 -182.000 20.000
Regnskap for Tveitevåg As Tannteknisk Laboratorium
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.473.000 2.532.000 2.309.000 2.488.000 2.228.000
Driftskostnader -2.443.000 -2.635.000 -2.201.000 -2.672.000 -2.116.000
Driftsresultat 30.000 -103.000 107.000 -183.000 113.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -18.000 -14.000 -18.000 -19.000 -14.000
Finans -18.000 -14.000 -18.000 -19.000 -14.000
Resultat før skatt 12.000 -117.000 90.000 -202.000 99.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 -117.000 90.000 -202.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 174.000 0 0 0 4.000
Sum omløpsmidler 485.000 474.000 467.000 451.000 364.000
Sum eiendeler 659.000 474.000 467.000 451.000 368.000
Sum opptjent egenkapital -297.000 -309.000 -192.000 -282.000 -80.000
Sum egenkapital -197.000 -209.000 -92.000 -182.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 73.000
Sum kortsiktig gjeld 856.000 684.000 559.000 633.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 659.000 475.000 467.000 451.000 368.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.452.000 2.532.000 2.302.000 2.452.000 2.199.000
Andre inntekter 21.000 0 7.000 36.000 29.000
Driftsinntekter 2.473.000 2.532.000 2.309.000 2.488.000 2.228.000
Varekostnad -313.000 -425.000 -407.000 -510.000 -462.000
Lønninger -1.243.000 -1.565.000 -1.199.000 -1.627.000 -1.121.000
Avskrivning -10.000 0 0 -4.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -877.000 -645.000 -595.000 -531.000 -525.000
Driftskostnader -2.443.000 -2.635.000 -2.201.000 -2.672.000 -2.116.000
Driftsresultat 30.000 -103.000 107.000 -183.000 113.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -18.000 -14.000 -18.000 -19.000 -14.000
Finans -18.000 -14.000 -18.000 -19.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 -117.000 90.000 -202.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 38.000 0 0 0 4.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 38.000 0 0 0 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 135.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 174.000 0 0 0 4.000
Varebeholdning 190.000 134.000 131.000 129.000 126.000
Kundefordringer 227.000 274.000 268.000 238.000 175.000
Andre fordringer 34.000 8.000 11.000 8.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 35.000 58.000 58.000 77.000 55.000
Sum omløpsmidler 485.000 474.000 467.000 451.000 364.000
Sum eiendeler 659.000 474.000 467.000 451.000 368.000
Sum opptjent egenkapital -297.000 -309.000 -192.000 -282.000 -80.000
Sum egenkapital -197.000 -209.000 -92.000 -182.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 185.000 227.000 150.000 203.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 73.000
Leverandørgjeld 122.000 59.000 100.000 89.000 44.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 94.000 93.000 120.000 82.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 493.000 304.000 217.000 221.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 856.000 684.000 559.000 633.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 659.000 475.000 467.000 451.000 368.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -371.000 -210.000 -92.000 -182.000 89.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.8 0.7 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0.6 0.5 0.9
Soliditet -29.9 -19.7 -40.4 5.4
Resultatgrad 1.2 -4.1 4.6 -7.4 5.1
Rentedekningsgrad 1.7 -7.4 5.9 -9.6 8.1
Gjeldsgrad -4.3 -3.3 -6.1 -3.5 17.4
Total kapitalrentabilitet 4.6 -21.7 22.9 -40.6 30.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Terje TveitevågStyreleder68
Karen Johanne Teigland TveitevågVaramedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Terje Tveitevåg50.0068
KAREN JOHANNE TEIGLAND TVEITEVÅG50.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00