Murmester Petter Pettersen AS
Juridisk navn:  Murmester Petter Pettersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55344140
Leilighet 36 Skranevegen 107 Leilighet 36 Skranevegen 107 Fax: 55344141
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune: www.murmesterpettersen...
Vestland Bergen
Org.nr: 932234696
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 31.12.1981
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Sentrum Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
40,99%
Resultat  
  
926,23%
Egenkapital  
  
304,3%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.943.000 6.343.000 5.968.000 6.702.000 7.235.000
Resultat: 1.252.000 122.000 34.000 -465.000 -45.000
Egenkapital: 1.035.000 256.000 634.000 800.000 1.607.000
Regnskap for Murmester Petter Pettersen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.943.000 6.343.000 5.968.000 6.702.000 7.235.000
Driftskostnader -7.689.000 -6.225.000 -5.941.000 -7.171.000 -7.286.000
Driftsresultat 1.253.000 118.000 27.000 -469.000 -51.000
Finansinntekter 1.000 4.000 8.000 4.000 6.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 -1.000
Finans -1.000 4.000 7.000 4.000 5.000
Resultat før skatt 1.252.000 122.000 34.000 -465.000 -45.000
Skattekostnad -173.000 0 -42.000 8.000
Årsresultat 1.079.000 122.000 34.000 -507.000 -38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 159.000 219.000 285.000 376.000 516.000
Sum omløpsmidler 2.933.000 1.824.000 1.728.000 2.131.000 2.502.000
Sum eiendeler 3.092.000 2.043.000 2.013.000 2.507.000 3.018.000
Sum opptjent egenkapital 935.000 156.000 534.000 700.000 1.507.000
Sum egenkapital 1.035.000 256.000 634.000 800.000 1.607.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.057.000 1.787.000 1.379.000 1.707.000 1.411.000
Sum gjeld og egenkapital 3.092.000 2.043.000 2.013.000 2.507.000 3.018.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.943.000 6.343.000 5.947.000 6.702.000 7.223.000
Andre inntekter 21.000 0 12.000
Driftsinntekter 8.943.000 6.343.000 5.968.000 6.702.000 7.235.000
Varekostnad -3.102.000 -2.487.000 -1.660.000 -2.512.000 -3.038.000
Lønninger -3.552.000 -2.744.000 -3.063.000 -2.999.000 -3.132.000
Avskrivning -60.000 -66.000 -91.000 -98.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -975.000 -928.000 -1.127.000 -1.562.000 -1.011.000
Driftskostnader -7.689.000 -6.225.000 -5.941.000 -7.171.000 -7.286.000
Driftsresultat 1.253.000 118.000 27.000 -469.000 -51.000
Finansinntekter 1.000 4.000 8.000 4.000 6.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 0 -1.000
Finans -1.000 4.000 7.000 4.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -300.000 -500.000 -200.000 -300.000 -300.000
Årsresultat 1.079.000 122.000 34.000 -507.000 -38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 42.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 159.000 219.000 285.000 376.000 474.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 159.000 219.000 285.000 376.000 474.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 159.000 219.000 285.000 376.000 516.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 525.000 524.000 407.000 790.000 657.000
Andre fordringer 190.000 238.000 106.000 94.000 176.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.218.000 1.061.000 1.215.000 1.247.000 1.669.000
Sum omløpsmidler 2.933.000 1.824.000 1.728.000 2.131.000 2.502.000
Sum eiendeler 3.092.000 2.043.000 2.013.000 2.507.000 3.018.000
Sum opptjent egenkapital 935.000 156.000 534.000 700.000 1.507.000
Sum egenkapital 1.035.000 256.000 634.000 800.000 1.607.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 211.000 224.000 122.000 185.000 335.000
Betalbar skatt 173.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 637.000 315.000 262.000 357.000 431.000
Utbytte -300.000 -500.000 -200.000 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 736.000 747.000 795.000 865.000 345.000
Sum kortsiktig gjeld 2.057.000 1.787.000 1.379.000 1.707.000 1.411.000
Sum gjeld og egenkapital 3.092.000 2.043.000 2.013.000 2.507.000 3.018.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 876.000 37.000 349.000 424.000 1.091.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.0 1.3 1.2 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.0 1.3 1.2 1.8
Soliditet 33.5 12.5 31.5 31.9 53.2
Resultatgrad 14.0 1.9 0.5 -0.7
Rentedekningsgrad 626.5 2
Gjeldsgrad 2.0 7.0 2.2 2.1 0.9
Total kapitalrentabilitet 40.6 6.0 1.7 -18.5 -1.5
Signatur
11.05.2017
SIGNATUR
PETTERSEN ALF PETTER
Prokurister
11.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Alf Petter PettersenStyreleder74
Tove Holmung PettersenVaramedlem70
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Alf Petter Pettersen30.0074
Eirik Holmung Pettersen70.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00