Karl Øvergaards Minne
Juridisk navn:  Karl Øvergaards Minne
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62467118
c/o Sigvald Akre Gamleveien 470 c/o Sigvald Akre Gamleveien 470 Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Rendalen
Org.nr: 977115752
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 22.02.1997
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorkonsult AS
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-79,97%
Resultat  
  
-208,24%
Egenkapital  
  
-5,93%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 139.000 694.000 388.000 535.000 61.000
Resultat: -92.000 85.000 -237.000 -107.000 -194.000
Egenkapital: 1.491.000 1.585.000 1.501.000 1.729.000 1.822.000
Regnskap for Karl Øvergaards Minne
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 139.000 694.000 388.000 535.000 61.000
Driftskostnader -282.000 -643.000 -639.000 -663.000 -275.000
Driftsresultat -143.000 51.000 -250.000 -127.000 -215.000
Finansinntekter 52.000 34.000 13.000 20.000 21.000
Finanskostnader 0 0
Finans 52.000 34.000 13.000 20.000 21.000
Resultat før skatt -92.000 85.000 -237.000 -107.000 -194.000
Skattekostnad -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000
Årsresultat -94.000 84.000 -238.000 -108.000 -195.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 270.000 277.000 284.000 291.000 297.000
Sum omløpsmidler 1.240.000 1.374.000 1.237.000 1.519.000 1.541.000
Sum eiendeler 1.510.000 1.651.000 1.521.000 1.810.000 1.838.000
Sum opptjent egenkapital 1.491.000 1.585.000 1.501.000 1.729.000 1.822.000
Sum egenkapital 1.491.000 1.585.000 1.501.000 1.729.000 1.822.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 66.000 19.000 81.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 1.510.000 1.651.000 1.520.000 1.810.000 1.839.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 63.000 457.000 233.000 472.000 0
Andre inntekter 76.000 238.000 155.000 63.000 61.000
Driftsinntekter 139.000 694.000 388.000 535.000 61.000
Varekostnad -61.000 -215.000 -245.000 -209.000 -47.000
Lønninger -78.000 -122.000 -105.000 -129.000 -103.000
Avskrivning -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -4.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -136.000 -299.000 -282.000 -318.000 -121.000
Driftskostnader -282.000 -643.000 -639.000 -663.000 -275.000
Driftsresultat -143.000 51.000 -250.000 -127.000 -215.000
Finansinntekter 52.000 34.000 13.000 20.000 21.000
Finanskostnader 0 0
Finans 52.000 34.000 13.000 20.000 21.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -94.000 84.000 -238.000 -108.000 -195.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 268.000 269.000 270.000 271.000 272.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 3.000 9.000 14.000 20.000 26.000
Sum varige driftsmidler 270.000 277.000 284.000 291.000 297.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 270.000 277.000 284.000 291.000 297.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.000 6.000 1.000
Andre fordringer 36.000 15.000 47.000 47.000 52.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.203.000 1.359.000 1.190.000 1.466.000 1.488.000
Sum omløpsmidler 1.240.000 1.374.000 1.237.000 1.519.000 1.541.000
Sum eiendeler 1.510.000 1.651.000 1.521.000 1.810.000 1.838.000
Sum opptjent egenkapital 1.491.000 1.585.000 1.501.000 1.729.000 1.822.000
Sum egenkapital 1.491.000 1.585.000 1.501.000 1.729.000 1.822.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000
Betalbar skatt 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000 50.000 4.000 49.000 4.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 11.000 11.000 27.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 66.000 19.000 81.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 1.510.000 1.651.000 1.520.000 1.810.000 1.839.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.221.000 1.308.000 1.218.000 1.438.000 1.524.000
Likviditetsgrad 1 65.3 20.8 65.1 18.8 90.6
Likviditetsgrad 2 65.3 20.8 65.1 18.8 90.6
Soliditet 98.7 96.0 98.8 95.5 99.1
Resultatgrad -102.9 7.3 -64.4 -23.7 -352.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -6.0 5.1 -15.6 -5.9 -10.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Sigvald AkreStyreleder74
Bjørn Tore GrutleStyremedlem65
Magne SandtrøenStyremedlem66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00