Stiftelsen Juristforeningens Økonomistyre
Juridisk navn:  Stiftelsen Juristforeningens Økonomistyre
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22859825
Postboks 6713 St. Olavs Plass Karl Johans Gate 47 Fax:
0130 Oslo 162 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977142628
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 06.11.1991
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Utvikling:
Omsetning  
  
16,67%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 21.000 18.000 26.000 41.000 36.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 917.000 917.000 917.000 917.000 917.000
Regnskap for Stiftelsen Juristforeningens Økonomistyre
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 21.000 18.000 26.000 41.000 36.000
Driftskostnader -22.000 -21.000 -29.000 -44.000 -38.000
Driftsresultat -1.000 -2.000 -3.000 -3.000 -2.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 2.000 3.000 3.000 2.000
Resultat før skatt 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.859.000 1.449.000 340.000 340.000 340.000
Sum omløpsmidler 16.479.000 15.682.000 15.539.000 15.410.000 14.700.000
Sum eiendeler 18.338.000 17.131.000 15.879.000 15.750.000 15.040.000
Sum opptjent egenkapital 717.000 717.000 717.000 717.000 717.000
Sum egenkapital 917.000 917.000 917.000 917.000 917.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.422.000 16.214.000 14.962.000 14.833.000 14.124.000
Sum gjeld og egenkapital 18.339.000 17.131.000 15.879.000 15.750.000 15.041.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 21.000 18.000 26.000 41.000 36.000
Driftsinntekter 21.000 18.000 26.000 41.000 36.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -21.000 -29.000 -44.000 -38.000
Driftskostnader -22.000 -21.000 -29.000 -44.000 -38.000
Driftsresultat -1.000 -2.000 -3.000 -3.000 -2.000
Finansinntekter 1.000 2.000 3.000 3.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 2.000 3.000 3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.859.000 1.449.000 340.000 340.000 340.000
Sum anleggsmidler 1.859.000 1.449.000 340.000 340.000 340.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.013.000 1.781.000 1.274.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 16.479.000 15.682.000 14.522.000 13.629.000 13.426.000
Sum omløpsmidler 16.479.000 15.682.000 15.539.000 15.410.000 14.700.000
Sum eiendeler 18.338.000 17.131.000 15.879.000 15.750.000 15.040.000
Sum opptjent egenkapital 717.000 717.000 717.000 717.000 717.000
Sum egenkapital 917.000 917.000 917.000 917.000 917.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 4.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.419.000 16.214.000 14.958.000 14.833.000 14.123.000
Sum kortsiktig gjeld 17.422.000 16.214.000 14.962.000 14.833.000 14.124.000
Sum gjeld og egenkapital 18.339.000 17.131.000 15.879.000 15.750.000 15.041.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -943.000 -532.000 577.000 577.000 576.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.0 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.0 1 1 1
Soliditet 5.0 5.4 5.8 5.8 6.1
Resultatgrad -4.8 -11.1 -11.5 -7.3 -5.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 19.0 17.7 16.3 16.2 15.4
Total kapitalrentabilitet 0 0 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Benedikte Moltumyr HøgbergStyreleder50
Live AasbøStyremedlem25
Ina HoksrødStyremedlem23
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00