Hjertefondet - Fondet For Hjerteforsknng Ved Universitetet I Bergen
Juridisk navn:  Hjertefondet - Fondet For Hjerteforsknng Ved Universitetet I Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55580000
V/Univ. I Bergen Fondsforvaltningen Postboks 7800 Muséplassen 1 Fax: 55589643
5020 Bergen 5007 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 977154960
Aksjekapital: 2.969.041 NOK
Etableringsdato: 19.01.1989
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
16,89%
Resultat  
  
96,74%
Egenkapital  
  
15,18%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.377.000 4.600.000 106.000 100.000 107.000
Resultat: 785.000 399.000 626.000 -170.000 367.000
Egenkapital: 5.955.000 5.170.000 4.771.000 4.145.000 4.315.000
Regnskap for Hjertefondet - Fondet For Hjerteforsknng Ved Universitetet I Bergen
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.377.000 4.600.000 106.000 100.000 107.000
Driftskostnader -5.362.000 -4.723.000 -227.000 -174.000 -220.000
Driftsresultat 15.000 -123.000 -121.000 -74.000 -113.000
Finansinntekter 770.000 522.000 747.000 -97.000 480.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 770.000 522.000 747.000 -97.000 480.000
Resultat før skatt 785.000 399.000 626.000 -170.000 367.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 785.000 399.000 626.000 -170.000 367.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 11.815.000 10.196.000 5.172.000 4.628.000 4.648.000
Sum eiendeler 11.815.000 10.196.000 5.172.000 4.628.000 4.648.000
Sum opptjent egenkapital 2.755.000 2.058.000 1.719.000 1.176.000 1.346.000
Sum egenkapital 5.955.000 5.170.000 4.771.000 4.145.000 4.315.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.860.000 5.026.000 401.000 483.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 11.816.000 10.196.000 5.172.000 4.628.000 4.649.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 5.377.000 4.600.000 106.000 100.000 107.000
Driftsinntekter 5.377.000 4.600.000 106.000 100.000 107.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.362.000 -4.723.000 -227.000 -174.000 -220.000
Driftskostnader -5.362.000 -4.723.000 -227.000 -174.000 -220.000
Driftsresultat 15.000 -123.000 -121.000 -74.000 -113.000
Finansinntekter 770.000 522.000 747.000 -97.000 480.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 770.000 522.000 747.000 -97.000 480.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 785.000 399.000 626.000 -170.000 367.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 2.000 0 0 0
Sum investeringer 5.747.000 5.033.000 4.525.000 3.988.000 4.092.000
Kasse, bank 6.066.000 5.164.000 647.000 640.000 556.000
Sum omløpsmidler 11.815.000 10.196.000 5.172.000 4.628.000 4.648.000
Sum eiendeler 11.815.000 10.196.000 5.172.000 4.628.000 4.648.000
Sum opptjent egenkapital 2.755.000 2.058.000 1.719.000 1.176.000 1.346.000
Sum egenkapital 5.955.000 5.170.000 4.771.000 4.145.000 4.315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.860.000 5.026.000 401.000 483.000 334.000
Sum kortsiktig gjeld 5.860.000 5.026.000 401.000 483.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 11.816.000 10.196.000 5.172.000 4.628.000 4.649.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.955.000 5.170.000 4.771.000 4.145.000 4.314.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.0 12.9 9.6 13.9
Likviditetsgrad 2 2.0 2.0 12.9 9.6 13.9
Soliditet 50.4 50.7 92.2 89.6 92.8
Resultatgrad 0.3 -2.7 -114.2 -105.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.0 1.0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.6 3.9 12.1 -3.7 7.9
Signatur
24.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.09.2021
Prokura
Rastad Robert Sverre
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Margareth HagenStyreleder56
Camilla BrautasetStyremedlem50
Karl Harald SøvigStyremedlem52
Gunn MangerudStyremedlem60
Jan Erik AskildsenStyremedlem67
Frode Skadberg ThorsenStyremedlem63
Per Sigvald BakkeStyremedlem65
Norman AnderssenStyremedlem63
Karsten SpechtVaramedlem52
Marit BakkeVaramedlem57
Ole Thomassen HjortlandVaramedlem39
Åsil BøthunVaramedlem50
Siri GloppenVaramedlem58
Øyvind FretteVaramedlem59
Ragna AarliVaramedlem56
Pinar HeggernesVaramedlem53
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00