Stiklestad Museum
Juridisk navn:  Stiklestad Museum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Stiklestad Alle 350 Stiklestad Alle 350 Fax:
7656 Verdal 7656 Verdal
Fylke: Kommune: www.stiklestad.no
Trøndelag Verdal
Org.nr: 977185777
Aksjekapital: 540.000 NOK
Etableringsdato: 23.02.1997
Foretakstype: STI
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
6,45%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 66.000 62.000 58.000 58.000 59.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 541.000 541.000 541.000 541.000 541.000
Regnskap for Stiklestad Museum
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 66.000 62.000 58.000 58.000 59.000
Driftskostnader -66.000 -62.000 -58.000 -58.000 -59.000
Driftsresultat 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.037.000 1.037.000 1.037.000 1.037.000 1.037.000
Sum omløpsmidler 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000
Sum eiendeler 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.149.000
Sum opptjent egenkapital 541.000 541.000 541.000 541.000 541.000
Sum egenkapital 541.000 541.000 541.000 541.000 541.000
Sum langsiktig gjeld 573.000 573.000 573.000 573.000 608.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 35.000 35.000 35.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.149.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 66.000 62.000 58.000 58.000 59.000
Driftsinntekter 66.000 62.000 58.000 58.000 59.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -66.000 -62.000 -58.000 -58.000 -59.000
Driftskostnader -66.000 -62.000 -58.000 -58.000 -59.000
Driftsresultat 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.037.000 1.037.000 1.037.000 1.037.000 1.037.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.037.000 1.037.000 1.037.000 1.037.000 1.037.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.037.000 1.037.000 1.037.000 1.037.000 1.037.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000
Sum omløpsmidler 112.000 112.000 112.000 112.000 112.000
Sum eiendeler 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.149.000
Sum opptjent egenkapital 541.000 541.000 541.000 541.000 541.000
Sum egenkapital 541.000 541.000 541.000 541.000 541.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 573.000 573.000 573.000 573.000 608.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 35.000 35.000 35.000 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000 35.000 35.000 35.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.149.000 1.149.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 77.000 77.000 77.000 77.000 112.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3.2 3.2 3.2
Likviditetsgrad 2 3.2 3.2 3.2 3.2 0
Soliditet 47.1 47.1 47.1 47.1 47.1
Resultatgrad 0 0 0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 0 0 0
Signatur
07.06.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Marit VollStyreleder63
Roald Martinus VeimoNestleder70
Annbjørg Irene StøaStyremedlem61
Anne Berit BergsmoStyremedlem42
Jostein Olav GrandeStyremedlem50
Ellen Haugen BergsrønningStyremedlem34
Lillian HatlingStyremedlem48
Dagfinn BrendmoVaramedlem69
Ola SchjeiVaramedlem61
Anna Konstanse Holan AlmliVaramedlem25
Ina Helen PedersenVaramedlem40
Sigrid Martine HynneVaramedlem46
Guri Figenschou RaaenVaramedlem72
Siri-Gunn VinneVaramedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00