Pedersen Smie Og Sveiseverksted AS
Juridisk navn:  Pedersen Smie Og Sveiseverksted AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32825710
Syretårnet 2 Syretårnet 2 Fax: 32825712
3048 Drammen 3048 Drammen
Fylke: Kommune: www.pedersensmie.no
Viken Drammen
Org.nr: 979117558
Aksjekapital: 111.110 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 12.05.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Drammen AS
Regnskapsfører: Lier Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0,87%
Resultat  
  
253,53%
Egenkapital  
  
22,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.649.000 10.743.000 10.568.000 11.139.000 12.426.000
Resultat: 261.000 -170.000 -179.000 -97.000 311.000
Egenkapital: 1.434.000 1.173.000 1.343.000 1.522.000 1.619.000
Regnskap for Pedersen Smie Og Sveiseverksted AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.649.000 10.743.000 10.568.000 11.139.000 12.426.000
Driftskostnader -10.378.000 -10.907.000 -10.737.000 -11.217.000 -12.094.000
Driftsresultat 270.000 -164.000 -170.000 -79.000 333.000
Finansinntekter 1.000 2.000 6.000 4.000 5.000
Finanskostnader -10.000 -8.000 -15.000 -22.000 -28.000
Finans -9.000 -6.000 -9.000 -18.000 -23.000
Resultat før skatt 261.000 -170.000 -179.000 -97.000 311.000
Skattekostnad 0 0 -101.000
Årsresultat 261.000 -170.000 -179.000 -97.000 210.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 101.000 138.000 206.000 228.000 369.000
Sum omløpsmidler 3.655.000 2.835.000 2.957.000 3.236.000 3.438.000
Sum eiendeler 3.756.000 2.973.000 3.163.000 3.464.000 3.807.000
Sum opptjent egenkapital 1.234.000 973.000 1.143.000 1.322.000 1.419.000
Sum egenkapital 1.434.000 1.173.000 1.343.000 1.522.000 1.619.000
Sum langsiktig gjeld 66.000 192.000 316.000
Sum kortsiktig gjeld 2.322.000 1.800.000 1.755.000 1.750.000 1.872.000
Sum gjeld og egenkapital 3.756.000 2.973.000 3.164.000 3.464.000 3.807.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.622.000 10.743.000 10.568.000 11.139.000 12.426.000
Andre inntekter 27.000 0 0 0
Driftsinntekter 10.649.000 10.743.000 10.568.000 11.139.000 12.426.000
Varekostnad -2.994.000 -3.126.000 -3.391.000 -4.200.000 -5.195.000
Lønninger -5.655.000 -5.655.000 -5.374.000 -5.236.000 -5.041.000
Avskrivning -14.000 -68.000 -135.000 -203.000 -268.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.715.000 -2.058.000 -1.837.000 -1.578.000 -1.590.000
Driftskostnader -10.378.000 -10.907.000 -10.737.000 -11.217.000 -12.094.000
Driftsresultat 270.000 -164.000 -170.000 -79.000 333.000
Finansinntekter 1.000 2.000 6.000 4.000 5.000
Finanskostnader -10.000 -8.000 -15.000 -22.000 -28.000
Finans -9.000 -6.000 -9.000 -18.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 261.000 -170.000 -179.000 -97.000 210.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 101.000 138.000 206.000 228.000 369.000
Sum varige driftsmidler 101.000 138.000 206.000 228.000 369.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 101.000 138.000 206.000 228.000 369.000
Varebeholdning 706.000 469.000 469.000 416.000 353.000
Kundefordringer 1.060.000 1.260.000 1.509.000 1.713.000 2.193.000
Andre fordringer 42.000 57.000 98.000 33.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.848.000 1.049.000 881.000 1.074.000 822.000
Sum omløpsmidler 3.655.000 2.835.000 2.957.000 3.236.000 3.438.000
Sum eiendeler 3.756.000 2.973.000 3.163.000 3.464.000 3.807.000
Sum opptjent egenkapital 1.234.000 973.000 1.143.000 1.322.000 1.419.000
Sum egenkapital 1.434.000 1.173.000 1.343.000 1.522.000 1.619.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 66.000 192.000 316.000
Leverandørgjeld 513.000 374.000 272.000 419.000 636.000
Betalbar skatt 0 0 101.000
Skyldig offentlige avgifter 1.079.000 747.000 864.000 806.000 631.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 730.000 678.000 619.000 525.000 504.000
Sum kortsiktig gjeld 2.322.000 1.800.000 1.755.000 1.750.000 1.872.000
Sum gjeld og egenkapital 3.756.000 2.973.000 3.164.000 3.464.000 3.807.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.333.000 1.035.000 1.202.000 1.486.000 1.566.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.4 1.6 1.6
Soliditet 38.2 39.5 42.4 43.9 42.5
Resultatgrad 2.5 -1.5 -1.6 -0.7 2.7
Rentedekningsgrad 27.0 -20.5 -11.3 -3.6 11.9
Gjeldsgrad 1.6 1.5 1.4 1.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 7.2 -5.4 -5.2 -2.2 8.9
Signatur
28.08.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.08.2013
Styrets leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Lise MeianStyreleder65
Trond Einar PedersenStyremedlem62
Simen VeirudStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Simen Veirud14.9948
Lise Meian40.0065
Trond Einar Pedersen45.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00