Svein Grøstad As
Juridisk navn:  Svein Grøstad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64872448
c/o Svein Grøstad Midtskogen 7A c/o Svein Grøstad Midtskogen 7A Fax: 64876114
1423 Ski 1423 Ski
Fylke: Kommune: www.vekstjord.no
Viken Nordre Follo
Org.nr: 979168810
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 01.06.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Regnskapsfører: Olav Sæbø
Utvikling:
Omsetning  
  
-38,59%
Resultat  
  
-130,19%
Egenkapital  
  
-5,28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.969.000 11.349.000 19.203.000 18.009.000 14.670.000
Resultat: -141.000 467.000 1.304.000 2.133.000 2.095.000
Egenkapital: 4.716.000 4.979.000 4.922.000 4.400.000 3.771.000
Regnskap for Svein Grøstad As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.969.000 11.349.000 19.203.000 18.009.000 14.670.000
Driftskostnader -7.084.000 -10.832.000 -17.856.000 -15.817.000 -12.489.000
Driftsresultat -114.000 518.000 1.347.000 2.192.000 2.182.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -29.000 -52.000 -44.000 -59.000 -88.000
Finans -27.000 -51.000 -43.000 -58.000 -87.000
Resultat før skatt -141.000 467.000 1.304.000 2.133.000 2.095.000
Skattekostnad 28.000 -103.000 -282.000 -504.000 -509.000
Årsresultat -113.000 364.000 1.022.000 1.629.000 1.586.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.013.000 6.032.000 6.902.000 5.908.000 6.794.000
Sum omløpsmidler 1.535.000 1.841.000 2.805.000 3.713.000 2.682.000
Sum eiendeler 6.548.000 7.873.000 9.707.000 9.621.000 9.476.000
Sum opptjent egenkapital 4.616.000 4.879.000 4.822.000 4.300.000 3.671.000
Sum egenkapital 4.716.000 4.979.000 4.922.000 4.400.000 3.771.000
Sum langsiktig gjeld 1.050.000 1.257.000 1.755.000 1.059.000 2.500.000
Sum kortsiktig gjeld 781.000 1.638.000 3.029.000 4.161.000 3.205.000
Sum gjeld og egenkapital 6.547.000 7.874.000 9.706.000 9.620.000 9.476.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.968.000 11.349.000 18.597.000 18.009.000 14.670.000
Andre inntekter 1.000 0 606.000 0 0
Driftsinntekter 6.969.000 11.349.000 19.203.000 18.009.000 14.670.000
Varekostnad -1.964.000 -5.984.000 -11.120.000 -10.388.000 -7.045.000
Lønninger -2.220.000 -1.870.000 -3.112.000 -2.281.000 -2.206.000
Avskrivning -1.037.000 -1.063.000 -1.276.000 -1.347.000 -1.271.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.863.000 -1.915.000 -2.348.000 -1.801.000 -1.967.000
Driftskostnader -7.084.000 -10.832.000 -17.856.000 -15.817.000 -12.489.000
Driftsresultat -114.000 518.000 1.347.000 2.192.000 2.182.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -29.000 -52.000 -44.000 -59.000 -88.000
Finans -27.000 -51.000 -43.000 -58.000 -87.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -150.000 -306.000 -500.000 -1.000.000 -1.600.000
Årsresultat -113.000 364.000 1.022.000 1.629.000 1.586.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 16.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 4.048.000 5.865.000 6.681.000 5.869.000 6.738.000
Driftsløsøre 948.000 168.000 221.000 39.000 55.000
Sum varige driftsmidler 5.012.000 6.032.000 6.902.000 5.908.000 6.794.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.013.000 6.032.000 6.902.000 5.908.000 6.794.000
Varebeholdning 0 0 0 150.000
Kundefordringer 412.000 684.000 1.348.000 3.498.000 2.061.000
Andre fordringer 49.000 37.000 77.000 35.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.073.000 1.121.000 1.380.000 180.000 468.000
Sum omløpsmidler 1.535.000 1.841.000 2.805.000 3.713.000 2.682.000
Sum eiendeler 6.548.000 7.873.000 9.707.000 9.621.000 9.476.000
Sum opptjent egenkapital 4.616.000 4.879.000 4.822.000 4.300.000 3.671.000
Sum egenkapital 4.716.000 4.979.000 4.922.000 4.400.000 3.771.000
Sum avsetninger til forpliktelser 398.000 442.000 422.000 304.000 365.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.050.000 1.257.000 1.755.000 1.059.000 2.500.000
Leverandørgjeld 214.000 753.000 1.175.000 1.510.000 486.000
Betalbar skatt 16.000 84.000 164.000 565.000 511.000
Skyldig offentlige avgifter 354.000 152.000 204.000 469.000 392.000
Utbytte -150.000 -306.000 -500.000 -1.000.000 -1.600.000
Annen kortsiktig gjeld 197.000 449.000 987.000 617.000 817.000
Sum kortsiktig gjeld 781.000 1.638.000 3.029.000 4.161.000 3.205.000
Sum gjeld og egenkapital 6.547.000 7.874.000 9.706.000 9.620.000 9.476.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 754.000 203.000 -224.000 -448.000 -523.000
Likviditetsgrad 1 2.0 1.1 0.9 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 2.0 1.1 0.9 0.9 0.8
Soliditet 72.0 63.2 50.7 45.7 39.8
Resultatgrad -1.6 4.6 7 12.2 14.9
Rentedekningsgrad -3.9 1 30.6 37.2 24.8
Gjeldsgrad 0.4 0.6 1 1.2 1.5
Total kapitalrentabilitet -1.7 6.6 13.9 22.8 2
Signatur
30.11.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.11.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Svein Erik GrøstadStyreleder74
Espen Torre GrøstadStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Espen Torre Grøstad45.0051
Svein Erik Grøstad55.0074
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00