Intergraph Norge AS
Juridisk navn:  Intergraph Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66985858
Stokkamyrveien 20 Stokkamyrveien 20 Fax: 66845854
4313 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune: www.intergraph.no
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 934338839
Aksjekapital: 3.000.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 09.11.1983
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
29,12%
Resultat  
  
-103,46%
Egenkapital  
  
-0,53%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 27.406.000 21.226.000 29.734.000 27.077.000 29.435.000
Resultat: -95.000 2.743.000 2.312.000 1.296.000 866.000
Egenkapital: 17.802.000 17.897.000 15.153.000 12.842.000 11.546.000
Regnskap for Intergraph Norge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 27.406.000 21.226.000 29.734.000 27.077.000 29.435.000
Driftskostnader -26.817.000 -19.401.000 -27.707.000 -26.089.000 -28.255.000
Driftsresultat 589.000 1.826.000 2.027.000 988.000 1.180.000
Finansinntekter 414.000 2.266.000 382.000 465.000 186.000
Finanskostnader -1.098.000 -1.348.000 -97.000 -158.000 -500.000
Finans -684.000 918.000 285.000 307.000 -314.000
Resultat før skatt -95.000 2.743.000 2.312.000 1.296.000 866.000
Skattekostnad 0 0 -2.160.000
Årsresultat -95.000 2.743.000 2.312.000 1.296.000 -1.294.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.159.000 74.000 153.000 113.000 157.000
Sum omløpsmidler 18.448.000 28.096.000 26.640.000 24.683.000 17.470.000
Sum eiendeler 37.607.000 28.170.000 26.793.000 24.796.000 17.627.000
Sum opptjent egenkapital 11.254.000 11.349.000 8.605.000 6.294.000 4.998.000
Sum egenkapital 17.802.000 17.897.000 15.153.000 12.842.000 11.546.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.805.000 10.273.000 11.640.000 11.953.000 6.082.000
Sum gjeld og egenkapital 37.607.000 28.170.000 26.793.000 24.795.000 17.628.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.385.000 21.185.000 29.707.000 27.077.000 29.435.000
Andre inntekter 21.000 41.000 27.000 0 0
Driftsinntekter 27.406.000 21.226.000 29.734.000 27.077.000 29.435.000
Varekostnad -14.859.000 -6.219.000 -9.722.000 -5.041.000 -3.263.000
Lønninger -7.467.000 -8.936.000 -12.794.000 -15.405.000 -16.207.000
Avskrivning -1.058.000 -85.000 -99.000 -112.000 -741.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.433.000 -4.161.000 -5.092.000 -5.531.000 -8.044.000
Driftskostnader -26.817.000 -19.401.000 -27.707.000 -26.089.000 -28.255.000
Driftsresultat 589.000 1.826.000 2.027.000 988.000 1.180.000
Finansinntekter 414.000 2.266.000 382.000 465.000 186.000
Finanskostnader -1.098.000 -1.348.000 -97.000 -158.000 -500.000
Finans -684.000 918.000 285.000 307.000 -314.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -95.000 2.743.000 2.312.000 1.296.000 -1.294.000
Balanse detaljer          
Goodwill 19.088.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 19.088.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 71.000 74.000 153.000 113.000 157.000
Sum varige driftsmidler 71.000 74.000 153.000 113.000 157.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 19.159.000 74.000 153.000 113.000 157.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 10.596.000 16.997.000 18.658.000 14.660.000 16.162.000
Andre fordringer 817.000 302.000 212.000 310.000 297.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 273.000 282.000 370.000 537.000 512.000
Sum omløpsmidler 18.448.000 28.096.000 26.640.000 24.683.000 17.470.000
Sum eiendeler 37.607.000 28.170.000 26.793.000 24.796.000 17.627.000
Sum opptjent egenkapital 11.254.000 11.349.000 8.605.000 6.294.000 4.998.000
Sum egenkapital 17.802.000 17.897.000 15.153.000 12.842.000 11.546.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 4.350.000 353.000 1.219.000 1.536.000 492.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.094.000 1.971.000 2.581.000 1.797.000 1.249.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.362.000 7.949.000 7.839.000 8.621.000 4.341.000
Sum kortsiktig gjeld 19.805.000 10.273.000 11.640.000 11.953.000 6.082.000
Sum gjeld og egenkapital 37.607.000 28.170.000 26.793.000 24.795.000 17.628.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.357.000 17.823.000 15.000.000 12.730.000 11.388.000
Likviditetsgrad 1 0.9 2.7 2.3 2.1 2.9
Likviditetsgrad 2 0.9 2.7 2.3 2.1 2.9
Soliditet 47.3 63.5 56.6 51.8 65.5
Resultatgrad 2.1 8.6 6.8 3.6 4
Rentedekningsgrad 0.5 1.4 20.9 6.3 2.4
Gjeldsgrad 1.1 0.6 0.8 0.9 0.5
Total kapitalrentabilitet 2.7 14.5 9 5.9 7.7
Signatur
03.11.2021
STYRET I FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
13.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Michael Scott MooreStyreleder53
Jean Francois StephanStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hexagon Intergraph As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00