Kvernå Bygdealmenning
Juridisk navn:  Kvernå Bygdealmenning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97037959
c/o Allskog SA Skolegata 22 v/Stein Erik Welde Namsosvegen 1167 Fax:
7713 Steinkjer 7730 Beitstad
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 940012708
Aksjekapital: 2.624 NOK
Etableringsdato: 31.12.1970
Foretakstype: ANNA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Berg Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
926,12%
Resultat  
  
8077,91%
Egenkapital  
  
199,04%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.583.000 739.000 1.351.000 658.000 1.110.000
Resultat: 6.861.000 -86.000 231.000 -18.000 186.000
Egenkapital: 10.251.000 3.428.000 3.516.000 3.291.000 3.315.000
Regnskap for Kvernå Bygdealmenning
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.583.000 739.000 1.351.000 658.000 1.110.000
Driftskostnader -822.000 -797.000 -1.097.000 -653.000 -896.000
Driftsresultat 6.761.000 -58.000 254.000 6.000 215.000
Finansinntekter 121.000 5.000 7.000 6.000 3.000
Finanskostnader -21.000 -33.000 -30.000 -30.000 -33.000
Finans 100.000 -28.000 -23.000 -24.000 -30.000
Resultat før skatt 6.861.000 -86.000 231.000 -18.000 186.000
Skattekostnad -38.000 -2.000 -3.000 -3.000 -2.000
Årsresultat 6.823.000 -88.000 228.000 -20.000 184.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.380.000 2.440.000 2.777.000 2.824.000 2.942.000
Sum omløpsmidler 7.943.000 1.464.000 1.289.000 1.129.000 1.224.000
Sum eiendeler 10.323.000 3.904.000 4.066.000 3.953.000 4.166.000
Sum opptjent egenkapital 10.251.000 3.428.000 3.516.000 3.291.000 3.315.000
Sum egenkapital 10.251.000 3.428.000 3.516.000 3.291.000 3.315.000
Sum langsiktig gjeld 442.000 502.000 562.000 622.000
Sum kortsiktig gjeld 72.000 35.000 48.000 101.000 230.000
Sum gjeld og egenkapital 10.323.000 3.905.000 4.066.000 3.954.000 4.167.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 302.000 331.000 957.000 311.000 511.000
Andre inntekter 7.281.000 408.000 394.000 347.000 599.000
Driftsinntekter 7.583.000 739.000 1.351.000 658.000 1.110.000
Varekostnad -191.000 -173.000 -440.000 -233.000 -458.000
Lønninger -57.000 -44.000 -43.000 -40.000 -40.000
Avskrivning -125.000 -123.000 -131.000 -132.000 -129.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -449.000 -457.000 -483.000 -248.000 -269.000
Driftskostnader -822.000 -797.000 -1.097.000 -653.000 -896.000
Driftsresultat 6.761.000 -58.000 254.000 6.000 215.000
Finansinntekter 121.000 5.000 7.000 6.000 3.000
Finanskostnader -21.000 -33.000 -30.000 -30.000 -33.000
Finans 100.000 -28.000 -23.000 -24.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 6.823.000 -88.000 228.000 -20.000 184.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.244.000 2.298.000 2.623.000 2.657.000 2.762.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 17.000 23.000 37.000 51.000
Sum varige driftsmidler 2.255.000 2.316.000 2.647.000 2.694.000 2.812.000
Sum finansielle anleggsmidler 125.000 125.000 130.000 130.000 130.000
Sum anleggsmidler 2.380.000 2.440.000 2.777.000 2.824.000 2.942.000
Varebeholdning 208.000 208.000 0 0 0
Kundefordringer 2.000 66.000 29.000 28.000 26.000
Andre fordringer 126.000 114.000 63.000 133.000 128.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.607.000 1.076.000 1.198.000 968.000 1.070.000
Sum omløpsmidler 7.943.000 1.464.000 1.289.000 1.129.000 1.224.000
Sum eiendeler 10.323.000 3.904.000 4.066.000 3.953.000 4.166.000
Sum opptjent egenkapital 10.251.000 3.428.000 3.516.000 3.291.000 3.315.000
Sum egenkapital 10.251.000 3.428.000 3.516.000 3.291.000 3.315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 442.000 502.000 562.000 622.000
Leverandørgjeld 37.000 32.000 44.000 84.000 203.000
Betalbar skatt 38.000 2.000 3.000 3.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -3.000 1.000 1.000 14.000 24.000
Sum kortsiktig gjeld 72.000 35.000 48.000 101.000 230.000
Sum gjeld og egenkapital 10.323.000 3.905.000 4.066.000 3.954.000 4.167.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.871.000 1.429.000 1.241.000 1.028.000 994.000
Likviditetsgrad 1 110.3 41.8 26.9 11.2 5.3
Likviditetsgrad 2 107.4 35.9 26.9 11.2 5.3
Soliditet 99.3 87.8 86.5 83.2 79.6
Resultatgrad 89.2 -7.8 18.8 0.9 19.4
Rentedekningsgrad 322.0 -1.8 8.5 0.2 6.5
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 66.7 -1.4 6.4 0.3 5.2
Signatur
07.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2021
Styrets leder alene.
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Stein Erik WeldeStyreleder67
Ole Marius OpheimNestleder62
Ole Asbjørn EldenStyremedlem60
Morten BrørsStyremedlem49
Roar SteneStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00