Kvernå Bygdealmenning
Juridisk navn:  Kvernå Bygdealmenning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97037959
c/o Allskog SA Skolegata 22 v/Stein Erik Welde Namsosvegen 1167 Fax:
7713 Steinkjer 7730 Beitstad
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 940012708
Aksjekapital: 2.624 NOK
Etableringsdato: 31.12.1970
Foretakstype: ANNA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Berg Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-45,3%
Resultat  
  
-137,23%
Egenkapital  
  
-2,5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 739.000 1.351.000 658.000 1.110.000 992.000
Resultat: -86.000 231.000 -18.000 186.000 137.000
Egenkapital: 3.428.000 3.516.000 3.291.000 3.315.000 3.140.000
Regnskap for Kvernå Bygdealmenning
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 739.000 1.351.000 658.000 1.110.000 992.000
Driftskostnader -797.000 -1.097.000 -653.000 -896.000 -824.000
Driftsresultat -58.000 254.000 6.000 215.000 167.000
Finansinntekter 5.000 7.000 6.000 3.000 3.000
Finanskostnader -33.000 -30.000 -30.000 -33.000 -33.000
Finans -28.000 -23.000 -24.000 -30.000 -30.000
Resultat før skatt -86.000 231.000 -18.000 186.000 137.000
Skattekostnad -2.000 -3.000 -3.000 -2.000 -1.000
Årsresultat -88.000 228.000 -20.000 184.000 136.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.440.000 2.777.000 2.824.000 2.942.000 3.004.000
Sum omløpsmidler 1.464.000 1.289.000 1.129.000 1.224.000 925.000
Sum eiendeler 3.904.000 4.066.000 3.953.000 4.166.000 3.929.000
Sum opptjent egenkapital 3.428.000 3.516.000 3.291.000 3.315.000 0
Sum egenkapital 3.428.000 3.516.000 3.291.000 3.315.000 3.140.000
Sum langsiktig gjeld 442.000 502.000 562.000 622.000 682.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 48.000 101.000 230.000 788.000
Sum gjeld og egenkapital 3.905.000 4.066.000 3.954.000 4.167.000 4.610.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 331.000 957.000 311.000 511.000 661.000
Andre inntekter 408.000 394.000 347.000 599.000 330.000
Driftsinntekter 739.000 1.351.000 658.000 1.110.000 992.000
Varekostnad -173.000 -440.000 -233.000 -458.000 -389.000
Lønninger -44.000 -43.000 -40.000 -40.000 -44.000
Avskrivning -123.000 -131.000 -132.000 -129.000 -128.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -457.000 -483.000 -248.000 -269.000 -263.000
Driftskostnader -797.000 -1.097.000 -653.000 -896.000 -824.000
Driftsresultat -58.000 254.000 6.000 215.000 167.000
Finansinntekter 5.000 7.000 6.000 3.000 3.000
Finanskostnader -33.000 -30.000 -30.000 -33.000 -33.000
Finans -28.000 -23.000 -24.000 -30.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -88.000 228.000 -20.000 184.000 136.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.298.000 2.623.000 2.657.000 2.762.000 2.809.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 23.000 37.000 51.000 65.000
Sum varige driftsmidler 2.316.000 2.647.000 2.694.000 2.812.000 2.874.000
Sum finansielle anleggsmidler 125.000 130.000 130.000 130.000 130.000
Sum anleggsmidler 2.440.000 2.777.000 2.824.000 2.942.000 3.004.000
Varebeholdning 208.000 0 0 0 8.000
Kundefordringer 66.000 29.000 28.000 26.000 8.000
Andre fordringer 114.000 63.000 133.000 128.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.076.000 1.198.000 968.000 1.070.000 820.000
Sum omløpsmidler 1.464.000 1.289.000 1.129.000 1.224.000 925.000
Sum eiendeler 3.904.000 4.066.000 3.953.000 4.166.000 3.929.000
Sum opptjent egenkapital 3.428.000 3.516.000 3.291.000 3.315.000 0
Sum egenkapital 3.428.000 3.516.000 3.291.000 3.315.000 3.140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 682.000
Sum langsiktig gjeld 442.000 502.000 562.000 622.000 682.000
Leverandørgjeld 32.000 44.000 84.000 203.000 103.000
Betalbar skatt 2.000 3.000 3.000 2.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 14.000 24.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000 48.000 101.000 230.000 788.000
Sum gjeld og egenkapital 3.905.000 4.066.000 3.954.000 4.167.000 4.610.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.429.000 1.241.000 1.028.000 994.000 137.000
Likviditetsgrad 1 41.8 26.9 11.2 5.3 1.2
Likviditetsgrad 2 35.9 26.9 11.2 5.3 1.2
Soliditet 87.8 86.5 83.2 79.6 68.1
Resultatgrad -7.8 18.8 0.9 19.4 16.8
Rentedekningsgrad -1.8 8.5 0.2 6.5 5.1
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5
Total kapitalrentabilitet -1.4 6.4 0.3 5.2 3.7
Signatur
07.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.12.2021
Styrets leder alene.
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Stein Erik WeldeStyreleder66
Ole Marius OpheimNestleder61
Ole Asbjørn EldenStyremedlem60
Morten BrørsStyremedlem48
Roar SteneStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00