Norges Skøyteforbund
Juridisk navn:  Norges Skøyteforbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21029000
Postboks 5000 Ullevål stadion Sognsveien 73 Fax: 21029721
0840 Oslo 854 Oslo
Fylke: Kommune: www.skoyteforbundet.no
Oslo Oslo
Org.nr: 935244056
Aksjekapital: 369 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 30.12.1970
Foretakstype: FLI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 29.732.000
Resultat: 8.504.000
Egenkapital: 369.000
Regnskap for Norges Skøyteforbund
Resultat 2002
Driftsinntekter 29.732.000
Driftskostnader -21.533.000
Driftsresultat 8.199.000
Finansinntekter 786.000
Finanskostnader -482.000
Finans 304.000
Resultat før skatt 8.504.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 342.000
Sum omløpsmidler 2.713.000
Sum eiendeler 3.055.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 369.000
Sum langsiktig gjeld 234.000
Sum kortsiktig gjeld 2.452.000
Sum gjeld og egenkapital 3.055.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 29.732.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -21.533.000
Driftskostnader -21.533.000
Driftsresultat 8.199.000
Finansinntekter 786.000
Finanskostnader -482.000
Finans 304.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 342.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 2.120.000
Sum investeringer
Kasse, bank 593.000
Sum omløpsmidler 2.713.000
Sum eiendeler 3.055.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 369.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 234.000
Leverandørgjeld 570.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 616.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 1.266.000
Sum kortsiktig gjeld 2.452.000
Sum gjeld og egenkapital 3.055.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 261.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2
Soliditet 12.1
Resultatgrad 27.6
Rentedekningsgrad 18.6
Gjeldsgrad 7.3
Total kapitalrentabilitet 294.1
Signatur
14.07.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.07.2021
Daglig leder alene.
 
Styre
NavnTittelAlder
Mona AdolfsenStyreleder54
Eivind Røvde SolbergNestleder54
Henning HagelundStyremedlem64
Gunnar LøddingStyremedlem56
Christian Fredrik PedersenStyremedlem49
Anna SolbergStyremedlem25
Christine IsaksenStyremedlem32
Sissel Karin BorgenStyremedlem48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00