Nordnes Dental AS
Juridisk navn:  Nordnes Dental AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55236220
Postboks 1896 Nordnes Nordnesveien 13 Fax: 55233884
5817 Bergen 5005 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 936123503
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 11.05.1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hammersland June Roa
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,22%
Resultat  
  
176,07%
Egenkapital  
  
816%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.503.000 5.686.000 6.608.000 6.559.000 7.247.000
Resultat: 407.000 -535.000 288.000 -289.000 613.000
Egenkapital: 458.000 50.000 604.000 385.000 610.000
Regnskap for Nordnes Dental AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.503.000 5.686.000 6.608.000 6.559.000 7.247.000
Driftskostnader -5.078.000 -6.201.000 -6.310.000 -6.829.000 -6.601.000
Driftsresultat 424.000 -515.000 299.000 -271.000 646.000
Finansinntekter 4.000 1.000 5.000 2.000 2.000
Finanskostnader -21.000 -21.000 -16.000 -21.000 -36.000
Finans -17.000 -20.000 -11.000 -19.000 -34.000
Resultat før skatt 407.000 -535.000 288.000 -289.000 613.000
Skattekostnad -19.000 -69.000 64.000 -155.000
Årsresultat 407.000 -554.000 219.000 -225.000 458.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 566.000 335.000 571.000 808.000 831.000
Sum omløpsmidler 1.097.000 839.000 926.000 814.000 1.117.000
Sum eiendeler 1.663.000 1.174.000 1.497.000 1.622.000 1.948.000
Sum opptjent egenkapital 158.000 -250.000 304.000 85.000 310.000
Sum egenkapital 458.000 50.000 604.000 385.000 610.000
Sum langsiktig gjeld 482.000 329.000 154.000 281.000 467.000
Sum kortsiktig gjeld 724.000 795.000 739.000 956.000 870.000
Sum gjeld og egenkapital 1.664.000 1.174.000 1.497.000 1.622.000 1.947.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.433.000 5.686.000 6.608.000 6.559.000 7.247.000
Andre inntekter 70.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.503.000 5.686.000 6.608.000 6.559.000 7.247.000
Varekostnad -1.219.000 -1.230.000 -1.326.000 -1.638.000 -1.814.000
Lønninger -2.411.000 -3.543.000 -3.653.000 -3.797.000 -3.297.000
Avskrivning -108.000 -203.000 -203.000 -191.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.340.000 -1.258.000 -1.128.000 -1.203.000 -1.321.000
Driftskostnader -5.078.000 -6.201.000 -6.310.000 -6.829.000 -6.601.000
Driftsresultat 424.000 -515.000 299.000 -271.000 646.000
Finansinntekter 4.000 1.000 5.000 2.000 2.000
Finanskostnader -21.000 -21.000 -16.000 -21.000 -36.000
Finans -17.000 -20.000 -11.000 -19.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 407.000 -554.000 219.000 -225.000 458.000
Balanse detaljer          
Goodwill 11.000 39.000 177.000 316.000 333.000
Sum Immatrielle midler 11.000 39.000 196.000 404.000 357.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 495.000 224.000 288.000 352.000 417.000
Sum varige driftsmidler 495.000 224.000 288.000 352.000 417.000
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 72.000 87.000 52.000 57.000
Sum anleggsmidler 566.000 335.000 571.000 808.000 831.000
Varebeholdning 323.000 135.000 102.000 80.000 152.000
Kundefordringer 425.000 499.000 462.000 488.000 621.000
Andre fordringer 11.000 33.000 48.000 17.000 97.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 339.000 172.000 314.000 229.000 246.000
Sum omløpsmidler 1.097.000 839.000 926.000 814.000 1.117.000
Sum eiendeler 1.663.000 1.174.000 1.497.000 1.622.000 1.948.000
Sum opptjent egenkapital 158.000 -250.000 304.000 85.000 310.000
Sum egenkapital 458.000 50.000 604.000 385.000 610.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 482.000 329.000 154.000 281.000 467.000
Leverandørgjeld 203.000 151.000 110.000 279.000 214.000
Betalbar skatt 0 0 0 37.000
Skyldig offentlige avgifter 150.000 195.000 246.000 277.000 276.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 371.000 449.000 383.000 399.000 343.000
Sum kortsiktig gjeld 724.000 795.000 739.000 956.000 870.000
Sum gjeld og egenkapital 1.664.000 1.174.000 1.497.000 1.622.000 1.947.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 373.000 44.000 187.000 -142.000 247.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.1 1.3 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.1 0.8 1.1
Soliditet 27.5 4.3 40.3 23.7 31.3
Resultatgrad 7.7 -9.1 4.5 -4.1 8.9
Rentedekningsgrad 20.2 -24.5 18.7 -12.9 17.9
Gjeldsgrad 2.6 22.5 1.5 3.2 2.2
Total kapitalrentabilitet 25.7 -43.8 20.3 -16.6 33.3
Prokurister
08.10.2020
PROKURA
HAMMERSLAND TOFT ARVE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arve Toft HammerslandStyreleder61
Birthe Torild HammerslandStyremedlem60
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arve Toft Hammersland100.0061
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00