Jakhelln Revegård As
Juridisk navn:  Jakhelln Revegård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62464057
Opphus Opphus Fax:
2480 Koppang 2480 Koppang
Fylke: Kommune:
Innlandet Stor-Elvdal
Org.nr: 978611990
Aksjekapital: 4.960.000 NOK
Etableringsdato: 01.01.1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hegra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34,18%
Resultat  
  
-96,53%
Egenkapital  
  
-28,35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 491.000 746.000 1.211.000 4.532.000 747.000
Resultat: -283.000 -144.000 -345.000 1.479.000 132.000
Egenkapital: 556.000 776.000 889.000 1.016.000 -83.000
Regnskap for Jakhelln Revegård As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 491.000 746.000 1.211.000 4.532.000 747.000
Driftskostnader -772.000 -733.000 -1.436.000 -3.024.000 -581.000
Driftsresultat -282.000 12.000 -225.000 1.508.000 166.000
Finansinntekter 2.000 4.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -158.000 -124.000 -31.000 -35.000
Finans -1.000 -156.000 -120.000 -29.000 -34.000
Resultat før skatt -283.000 -144.000 -345.000 1.479.000 132.000
Skattekostnad 62.000 32.000 218.000 -381.000 -119.000
Årsresultat -220.000 -112.000 -127.000 1.098.000 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.970.000 1.919.000 1.835.000 1.633.000 2.029.000
Sum omløpsmidler 421.000 453.000 640.000 1.439.000 513.000
Sum eiendeler 2.391.000 2.372.000 2.475.000 3.072.000 2.542.000
Sum opptjent egenkapital -4.404.000 -4.184.000 -4.071.000 -3.944.000 -5.043.000
Sum egenkapital 556.000 776.000 889.000 1.016.000 -83.000
Sum langsiktig gjeld 1.816.000 1.593.000 1.630.000 1.485.000 2.622.000
Sum kortsiktig gjeld 20.000 3.000 -43.000 570.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 2.392.000 2.372.000 2.476.000 3.071.000 2.543.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.000 195.000 673.000 3.791.000 66.000
Andre inntekter 477.000 551.000 539.000 741.000 681.000
Driftsinntekter 491.000 746.000 1.211.000 4.532.000 747.000
Varekostnad -164.000 161.000 -2.249.000 -163.000
Lønninger -84.000 -562.000 -113.000 -14.000
Avskrivning -11.000 -2.000 -16.000 -16.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -677.000 -567.000 -1.019.000 -646.000 -388.000
Driftskostnader -772.000 -733.000 -1.436.000 -3.024.000 -581.000
Driftsresultat -282.000 12.000 -225.000 1.508.000 166.000
Finansinntekter 2.000 4.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -158.000 -124.000 -31.000 -35.000
Finans -1.000 -156.000 -120.000 -29.000 -34.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -220.000 -112.000 -127.000 1.098.000 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.928.000 1.865.000 1.834.000 1.615.000 1.996.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 42.000 53.000 1.000 17.000 33.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 42.000 53.000 1.000 17.000 33.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.970.000 1.919.000 1.835.000 1.633.000 2.029.000
Varebeholdning 14.000 0 0 0
Kundefordringer 3.000 4.000 0 0
Andre fordringer 67.000 66.000 13.000 101.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 354.000 370.000 623.000 1.338.000 468.000
Sum omløpsmidler 421.000 453.000 640.000 1.439.000 513.000
Sum eiendeler 2.391.000 2.372.000 2.475.000 3.072.000 2.542.000
Sum opptjent egenkapital -4.404.000 -4.184.000 -4.071.000 -3.944.000 -5.043.000
Sum egenkapital 556.000 776.000 889.000 1.016.000 -83.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.816.000 1.593.000 1.630.000 1.485.000 2.622.000
Leverandørgjeld 2.000 3.000 8.000 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 -52.000 566.000 2.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 20.000 3.000 -43.000 570.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 2.392.000 2.372.000 2.476.000 3.071.000 2.543.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 401.000 450.000 683.000 869.000 509.000
Likviditetsgrad 1 21.1 151.0 -14.9 2.5 128.3
Likviditetsgrad 2 21.1 146.3 -14.9 2.5 128.3
Soliditet 23.2 32.7 35.9 33.1 -3.3
Resultatgrad -57.4 1.6 -18.6 33.3 22.2
Rentedekningsgrad -282.0 0.1 -1.8 48.6 4.7
Gjeldsgrad 3.3 2.1 1.8 2 -31.6
Total kapitalrentabilitet -11.8 0.6 -8.9 49.2 6.6
Signatur
19.03.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.10.2011
Daglig leder.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tarald SverreStyreleder46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vadet Hagen Sverre Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00