Slettebakken Legesenter DA
Juridisk navn:  Slettebakken Legesenter DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55281110
Vilhelm Bjerknes' Vei 21 Vilhelm Bjerknes' Vei 21 Fax: 55281450
5081 Bergen 5081 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979206992
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 13.08.1997
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
10,34%
Resultat  
  
160%
Egenkapital  
  
4575%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.639.000 3.298.000 3.512.000 3.486.000
Resultat: 81.000 -135.000 63.000 72.000
Egenkapital: 179.000 -4.000 90.000 -25.000
Regnskap for Slettebakken Legesenter DA
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.639.000 3.298.000 3.512.000 3.486.000
Driftskostnader -3.557.000 -3.432.000 -3.448.000 -3.412.000
Driftsresultat 81.000 -134.000 63.000 73.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 0 -1.000
Resultat før skatt 81.000 -135.000 63.000 72.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 81.000 -135.000 63.000 72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.000 107.000 157.000 41.000
Sum omløpsmidler 336.000 280.000 220.000 246.000
Sum eiendeler 420.000 387.000 377.000 287.000
Sum opptjent egenkapital 179.000 -4.000 90.000 -25.000
Sum egenkapital 179.000 -4.000 90.000 -25.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 241.000 391.000 287.000 312.000
Sum gjeld og egenkapital 420.000 387.000 377.000 287.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 678.000 210.000 140.000 119.000
Andre inntekter 2.960.000 3.089.000 3.372.000 3.367.000
Driftsinntekter 3.639.000 3.298.000 3.512.000 3.486.000
Varekostnad -318.000 -341.000 -353.000 -321.000
Lønninger -1.839.000 -1.584.000 -1.770.000 -1.790.000
Avskrivning -23.000 -36.000 -44.000 -18.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.377.000 -1.471.000 -1.281.000 -1.283.000
Driftskostnader -3.557.000 -3.432.000 -3.448.000 -3.412.000
Driftsresultat 81.000 -134.000 63.000 73.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 81.000 -135.000 63.000 72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 14.000 20.000 0 0
Driftsløsøre 69.000 87.000 157.000 41.000
Sum varige driftsmidler 84.000 107.000 157.000 41.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 84.000 107.000 157.000 41.000
Varebeholdning 0 25.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 30.000 30.000 102.000 12.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 306.000 250.000 118.000 209.000
Sum omløpsmidler 336.000 280.000 220.000 246.000
Sum eiendeler 420.000 387.000 377.000 287.000
Sum opptjent egenkapital 179.000 -4.000 90.000 -25.000
Sum egenkapital 179.000 -4.000 90.000 -25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 48.000 155.000 54.000 75.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 64.000 121.000 100.000 99.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 129.000 115.000 133.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 241.000 391.000 287.000 312.000
Sum gjeld og egenkapital 420.000 387.000 377.000 287.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 95.000 -111.000 -67.000 -66.000
Likviditetsgrad 1 1.4 0.7 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 1.4 0.7 0.8 0.7
Soliditet 42.6 -1.0 23.9 -8.7
Resultatgrad 2.2 -4.1 1.8 2.1
Rentedekningsgrad 7
Gjeldsgrad 1.3 -97.8 3.2 -12.5
Total kapitalrentabilitet 19.3 -34.6 16.7 25.4
Signatur
15.12.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Edith Helgeland QvaleStyreleder46
Mads Grimsland WangsholmStyremedlem30
Roger VeibyStyremedlem50
Kjersti Beate PilebergStyremedlem47
Mats Elias MeguenniStyremedlem35
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00