Bns Depot Og Verksted As
Juridisk navn:  Bns Depot Og Verksted As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22909250
Postboks 26 Alnabru Landskaugveien 33 Fax: 69368771
0614 Oslo 1914 Ytre Enebakk
Fylke: Kommune: bns-container.no
Viken Enebakk
Org.nr: 979302355
Aksjekapital: 399.994 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 13.08.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
33,97%
Resultat  
  
-6,95%
Egenkapital  
  
26,98%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 41.989.000 31.343.000 42.656.000 41.998.000 40.982.000
Resultat: -5.506.000 -5.148.000 -4.105.000 -4.922.000 -1.897.000
Egenkapital: 3.647.000 2.872.000 474.000 217.000 1.080.000
Regnskap for Bns Depot Og Verksted As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 41.989.000 31.343.000 42.656.000 41.998.000 40.982.000
Driftskostnader -44.759.000 -33.501.000 -43.327.000 -46.410.000 -42.578.000
Driftsresultat -2.772.000 -2.159.000 -671.000 -4.411.000 -1.595.000
Finansinntekter 1.000 8.000 27.000 12.000 -16.000
Finanskostnader -2.735.000 -2.997.000 -3.462.000 -523.000 -285.000
Finans -2.734.000 -2.989.000 -3.435.000 -511.000 -301.000
Resultat før skatt -5.506.000 -5.148.000 -4.105.000 -4.922.000 -1.897.000
Skattekostnad 1.211.000 1.132.000 903.000 1.059.000 431.000
Årsresultat -4.295.000 -4.016.000 -3.203.000 -3.863.000 -1.466.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.882.000 49.630.000 55.738.000 6.120.000 6.281.000
Sum omløpsmidler 16.997.000 21.843.000 11.945.000 10.906.000 5.680.000
Sum eiendeler 59.879.000 71.473.000 67.683.000 17.026.000 11.961.000
Sum opptjent egenkapital -12.939.000 -8.643.000 -11.041.000 -3.897.000 -3.035.000
Sum egenkapital 3.647.000 2.872.000 474.000 217.000 1.080.000
Sum langsiktig gjeld 34.855.000 41.150.000 52.902.000 3.079.000 4.098.000
Sum kortsiktig gjeld 21.378.000 27.451.000 14.307.000 13.730.000 6.783.000
Sum gjeld og egenkapital 59.880.000 71.473.000 67.683.000 17.027.000 11.961.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.989.000 31.343.000 42.656.000 41.943.000 40.982.000
Andre inntekter 0 55.000 0
Driftsinntekter 41.989.000 31.343.000 42.656.000 41.998.000 40.982.000
Varekostnad -20.526.000 -13.500.000 -19.928.000 -21.778.000 -18.808.000
Lønninger -13.310.000 -11.479.000 -14.221.000 -13.599.000 -12.545.000
Avskrivning -1.212.000 -1.265.000 -1.288.000 -1.325.000 -1.881.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.711.000 -7.257.000 -7.890.000 -9.708.000 -9.344.000
Driftskostnader -44.759.000 -33.501.000 -43.327.000 -46.410.000 -42.578.000
Driftsresultat -2.772.000 -2.159.000 -671.000 -4.411.000 -1.595.000
Finansinntekter 1.000 8.000 27.000 12.000 -16.000
Finanskostnader -2.735.000 -2.997.000 -3.462.000 -523.000 -285.000
Finans -2.734.000 -2.989.000 -3.435.000 -511.000 -301.000
Konsernbidrag 5.071.000 6.414.000 4.400.000 3.000.000 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -4.295.000 -4.016.000 -3.203.000 -3.863.000 -1.466.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.603.000 1.822.000 2.499.000 1.596.000 537.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 793.000 2.005.000 53.239.000 4.523.000 5.744.000
Sum varige driftsmidler 793.000 2.005.000 53.239.000 4.523.000 5.744.000
Sum finansielle anleggsmidler 40.486.000 45.802.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 42.882.000 49.630.000 55.738.000 6.120.000 6.281.000
Varebeholdning 2.327.000 2.693.000 2.719.000 256.000 256.000
Kundefordringer 1.805.000 1.413.000 3.747.000 5.265.000 4.012.000
Andre fordringer 781.000 1.256.000 624.000 2.362.000 1.392.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 413.000 402.000 454.000 18.000 18.000
Sum omløpsmidler 16.997.000 21.843.000 11.945.000 10.906.000 5.680.000
Sum eiendeler 59.879.000 71.473.000 67.683.000 17.026.000 11.961.000
Sum opptjent egenkapital -12.939.000 -8.643.000 -11.041.000 -3.897.000 -3.035.000
Sum egenkapital 3.647.000 2.872.000 474.000 217.000 1.080.000
Sum avsetninger til forpliktelser 40.183.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 16.810.000 18.311.000 7.198.000 8.665.000 3.485.000
Sum langsiktig gjeld 34.855.000 41.150.000 52.902.000 3.079.000 4.098.000
Leverandørgjeld 2.573.000 1.288.000 4.838.000 4.769.000 3.188.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 237.000 1.225.000 1.005.000 296.000 104.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.757.000 6.627.000 1.266.000 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 21.378.000 27.451.000 14.307.000 13.730.000 6.783.000
Sum gjeld og egenkapital 59.880.000 71.473.000 67.683.000 17.027.000 11.961.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.381.000 -5.608.000 -2.362.000 -2.824.000 -1.103.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.6 0.8 0.8
Soliditet 6.1 4.0 0.7 1.3 9
Resultatgrad -6.6 -6.9 -1.6 -10.5 -3.9
Rentedekningsgrad -1.0 -0.7 -0.2 -8.4 -5.6
Gjeldsgrad 15.4 23.9 141.8 77.5 10.1
Total kapitalrentabilitet -4.6 -3.0 -25.8 -13.5
Signatur
07.11.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.11.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Haakon Alexander ThorsenStyreleder55
Terje KoppangStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bns Holding As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00