Sjokoladebutikken AS
Juridisk navn:  Sjokoladebutikken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73514157
Landstads Vei 13 Landstads Vei 13 Fax: 73510082
7052 Trondheim 7052 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 979380828
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 05.11.1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Opheim Management
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 120.000
Resultat: 0 0 -1.000 0 -53.000
Egenkapital: 107.000 107.000 108.000 108.000 108.000
Regnskap for Sjokoladebutikken AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 120.000
Driftskostnader 0 0 -1.000 0 -173.000
Driftsresultat 0 0 -1.000 0 -53.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 -1.000 0 -53.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -1.000 0 -53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 8.854.000
Sum omløpsmidler 280.000 280.000 147.000 108.000 0
Sum eiendeler 280.000 280.000 147.000 108.000 8.854.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 107.000 107.000 108.000 108.000 108.000
Sum langsiktig gjeld 31.000 31.000 20.000 0 8.745.000
Sum kortsiktig gjeld 141.000 142.000 19.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 280.000 281.000 147.000 108.000 8.853.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 120.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 120.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -1.000 0 -173.000
Driftskostnader 0 0 -1.000 0 -173.000
Driftsresultat 0 0 -1.000 0 -53.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 -1.000 0 -53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 8.854.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 8.854.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 8.854.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 280.000 280.000 147.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 280.000 280.000 147.000 108.000 0
Sum eiendeler 280.000 280.000 147.000 108.000 8.854.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 107.000 107.000 108.000 108.000 108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 141.000 142.000 19.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 31.000 31.000 20.000 0 8.745.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 141.000 142.000 19.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 280.000 281.000 147.000 108.000 8.853.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 139.000 138.000 128.000 108.000 0
Likviditetsgrad 1 2 2 7.7
Likviditetsgrad 2 2 2 7.7 0 0.0
Soliditet 38.4 38.2 73.5 1 1.2
Resultatgrad -44.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 1.6 0.4 0 81.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 -0.7 0 -0.6
Signatur
06.11.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.10.2011
STYRETS LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Albert Emil OlsenStyreleder57
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Hokus Pokus AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00