Blm Transport AS
Juridisk navn:  Blm Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48010480
Postboks 21 Eskelundveien 49 Fax: 64934903
1581 Rygge 1580 Rygge
Fylke: Kommune: www.blmtrans.no
Viken Moss
Org.nr: 979384866
Aksjekapital: 831.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 01.09.1997
Foretakstype: AS
Tidligere navn: follo oljeservice as
Revisor: Krogh Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapssentralen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
32,42%
Resultat  
  
21,2%
Egenkapital  
  
16,13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 72.720.000 54.918.000 60.504.000 66.306.000 55.287.000
Resultat: 2.418.000 1.995.000 1.290.000 2.414.000 1.133.000
Egenkapital: 7.818.000 6.732.000 7.176.000 6.569.000 5.895.000
Regnskap for Blm Transport AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 72.720.000 54.918.000 60.504.000 66.306.000 55.287.000
Driftskostnader -70.250.000 -52.834.000 -59.174.000 -63.841.000 -54.097.000
Driftsresultat 2.470.000 2.085.000 1.330.000 2.465.000 1.189.000
Finansinntekter 33.000 1.000 13.000 7.000 8.000
Finanskostnader -86.000 -91.000 -53.000 -58.000 -64.000
Finans -53.000 -90.000 -40.000 -51.000 -56.000
Resultat før skatt 2.418.000 1.995.000 1.290.000 2.414.000 1.133.000
Skattekostnad -532.000 -439.000 -284.000 -540.000 -250.000
Årsresultat 1.886.000 1.556.000 1.006.000 1.874.000 882.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.873.000 6.031.000 4.112.000 4.901.000 5.772.000
Sum omløpsmidler 14.600.000 9.667.000 11.715.000 11.014.000 9.655.000
Sum eiendeler 21.473.000 15.698.000 15.827.000 15.915.000 15.427.000
Sum opptjent egenkapital 5.475.000 4.389.000 4.833.000 4.226.000 3.552.000
Sum egenkapital 7.818.000 6.732.000 7.176.000 6.569.000 5.895.000
Sum langsiktig gjeld 3.119.000 2.869.000 1.079.000 1.586.000 2.051.000
Sum kortsiktig gjeld 10.537.000 6.096.000 7.572.000 7.759.000 7.480.000
Sum gjeld og egenkapital 21.474.000 15.697.000 15.827.000 15.914.000 15.426.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.458.000 54.886.000 59.695.000 65.261.000 54.125.000
Andre inntekter 1.262.000 33.000 809.000 1.045.000 1.162.000
Driftsinntekter 72.720.000 54.918.000 60.504.000 66.306.000 55.287.000
Varekostnad -63.262.000 -46.841.000 -53.081.000 -57.633.000 -47.689.000
Lønninger -3.106.000 -2.735.000 -2.881.000 -3.004.000 -3.124.000
Avskrivning -945.000 -892.000 -891.000 -975.000 -1.002.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.937.000 -2.366.000 -2.321.000 -2.229.000 -2.282.000
Driftskostnader -70.250.000 -52.834.000 -59.174.000 -63.841.000 -54.097.000
Driftsresultat 2.470.000 2.085.000 1.330.000 2.465.000 1.189.000
Finansinntekter 33.000 1.000 13.000 7.000 8.000
Finanskostnader -86.000 -91.000 -53.000 -58.000 -64.000
Finans -53.000 -90.000 -40.000 -51.000 -56.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -800.000 -2.000.000 -400.000 -1.200.000 -750.000
Årsresultat 1.886.000 1.556.000 1.006.000 1.874.000 882.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 6.573.000 5.731.000 3.812.000 4.601.000 5.472.000
Sum varige driftsmidler 6.573.000 5.731.000 3.812.000 4.601.000 5.472.000
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Sum anleggsmidler 6.873.000 6.031.000 4.112.000 4.901.000 5.772.000
Varebeholdning 1.226.000 924.000 662.000 510.000 499.000
Kundefordringer 7.540.000 3.726.000 4.947.000 5.555.000 4.722.000
Andre fordringer 892.000 832.000 801.000 902.000 809.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.942.000 4.184.000 5.305.000 4.046.000 3.624.000
Sum omløpsmidler 14.600.000 9.667.000 11.715.000 11.014.000 9.655.000
Sum eiendeler 21.473.000 15.698.000 15.827.000 15.915.000 15.427.000
Sum opptjent egenkapital 5.475.000 4.389.000 4.833.000 4.226.000 3.552.000
Sum egenkapital 7.818.000 6.732.000 7.176.000 6.569.000 5.895.000
Sum avsetninger til forpliktelser 477.000 353.000 261.000 342.000 393.000
Gjeld til kredittinstitutt 400.000 1.200.000 750.000
Sum langsiktig gjeld 3.119.000 2.869.000 1.079.000 1.586.000 2.051.000
Leverandørgjeld 9.075.000 4.825.000 6.224.000 5.268.000 5.701.000
Betalbar skatt 408.000 347.000 364.000 591.000 268.000
Skyldig offentlige avgifter 765.000 190.000 311.000 418.000 493.000
Utbytte -800.000 -2.000.000 -400.000 -1.200.000 -750.000
Annen kortsiktig gjeld 289.000 733.000 272.000 282.000 268.000
Sum kortsiktig gjeld 10.537.000 6.096.000 7.572.000 7.759.000 7.480.000
Sum gjeld og egenkapital 21.474.000 15.697.000 15.827.000 15.914.000 15.426.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.063.000 3.571.000 4.143.000 3.255.000 2.175.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.5 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.5 1.4 1.2
Soliditet 36.4 42.9 45.3 41.3 38.2
Resultatgrad 3.4 3.8 2.2 3.7 2.2
Rentedekningsgrad 28.7 22.9 25.1 42.5 18.6
Gjeldsgrad 1.7 1.3 1.2 1.4 1.6
Total kapitalrentabilitet 11.7 13.3 8.5 15.5 7.8
Signatur
12.03.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.03.2020
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Steinar MeumStyreleder65
Øyvind Emanuel LarsenStyremedlem61
Lars Erik MeumStyremedlem39
Morten WoldVaramedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Øyvind Emanuel Larsen50.0061
Steinar Meum As50.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00