Dialecta Kommunikasjon AS
Juridisk navn:  Dialecta Kommunikasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61292180
Vormstuguvegen 40 Vormstuguvegen 40 Fax: 61145490
2624 Lillehammer 2624 Lillehammer
Fylke: Kommune: www.gjovik-grafiske.no
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 937100043
Aksjekapital: 370.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 29.07.1985
Foretakstype: AS
Tidligere navn: gjøvik grafiske as
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Regnskapsfører: Fron Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
13,81%
Resultat  
  
23,74%
Egenkapital  
  
81,23%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 17.002.000 14.939.000 15.001.000 17.209.000 16.267.000
Resultat: 1.965.000 1.588.000 156.000 925.000 908.000
Egenkapital: 3.389.000 1.870.000 775.000 618.000 -307.000
Regnskap for Dialecta Kommunikasjon AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 17.002.000 14.939.000 15.001.000 17.209.000 16.267.000
Driftskostnader -15.042.000 -13.341.000 -14.804.000 -16.238.000 -15.309.000
Driftsresultat 1.959.000 1.599.000 197.000 971.000 957.000
Finansinntekter 7.000 2.000 1.000 5.000 6.000
Finanskostnader -1.000 -13.000 -42.000 -51.000 -54.000
Finans 6.000 -11.000 -41.000 -46.000 -48.000
Resultat før skatt 1.965.000 1.588.000 156.000 925.000 908.000
Skattekostnad -405.000 -263.000 0 0 0
Årsresultat 1.560.000 1.325.000 156.000 925.000 908.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 382.000 414.000 581.000 550.000 312.000
Sum omløpsmidler 6.329.000 4.466.000 3.700.000 4.185.000 3.439.000
Sum eiendeler 6.711.000 4.880.000 4.281.000 4.735.000 3.751.000
Sum opptjent egenkapital 2.797.000 1.278.000 183.000 26.000 -899.000
Sum egenkapital 3.389.000 1.870.000 775.000 618.000 -307.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.323.000 3.010.000 3.506.000 4.116.000 4.058.000
Sum gjeld og egenkapital 6.712.000 4.880.000 4.281.000 4.734.000 3.751.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.000.000 14.818.000 15.001.000 17.209.000 16.267.000
Andre inntekter 1.000 121.000 0 0 0
Driftsinntekter 17.002.000 14.939.000 15.001.000 17.209.000 16.267.000
Varekostnad -4.102.000 -3.155.000 -4.193.000 -5.470.000 -5.048.000
Lønninger -8.447.000 -7.705.000 -8.130.000 -8.201.000 -7.929.000
Avskrivning -176.000 -197.000 -184.000 -156.000 -120.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.317.000 -2.284.000 -2.297.000 -2.411.000 -2.212.000
Driftskostnader -15.042.000 -13.341.000 -14.804.000 -16.238.000 -15.309.000
Driftsresultat 1.959.000 1.599.000 197.000 971.000 957.000
Finansinntekter 7.000 2.000 1.000 5.000 6.000
Finanskostnader -1.000 -13.000 -42.000 -51.000 -54.000
Finans 6.000 -11.000 -41.000 -46.000 -48.000
Konsernbidrag -42.000 -229.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.560.000 1.325.000 156.000 925.000 908.000
Balanse detaljer          
Goodwill 92.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 136.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 237.000 405.000 572.000 540.000 303.000
Sum varige driftsmidler 237.000 405.000 572.000 540.000 303.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum anleggsmidler 382.000 414.000 581.000 550.000 312.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.403.000 1.380.000 1.214.000 2.113.000 2.101.000
Andre fordringer 2.711.000 2.735.000 2.212.000 1.774.000 1.078.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.214.000 351.000 274.000 298.000 260.000
Sum omløpsmidler 6.329.000 4.466.000 3.700.000 4.185.000 3.439.000
Sum eiendeler 6.711.000 4.880.000 4.281.000 4.735.000 3.751.000
Sum opptjent egenkapital 2.797.000 1.278.000 183.000 26.000 -899.000
Sum egenkapital 3.389.000 1.870.000 775.000 618.000 -307.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.509.000 1.796.000 1.941.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 566.000 364.000 416.000 534.000 403.000
Betalbar skatt 437.000 198.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 865.000 823.000 795.000 951.000 854.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.455.000 1.625.000 787.000 835.000 860.000
Sum kortsiktig gjeld 3.323.000 3.010.000 3.506.000 4.116.000 4.058.000
Sum gjeld og egenkapital 6.712.000 4.880.000 4.281.000 4.734.000 3.751.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.006.000 1.456.000 194.000 69.000 -619.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.5 1.1 1 0.8
Likviditetsgrad 2 1.9 1.5 1.1 1 0.8
Soliditet 50.5 38.3 18.1 13.1 -8.2
Resultatgrad 11.5 10.7 1.3 5.6 5.9
Rentedekningsgrad 1.959.0 123.0 4.7 1 17.7
Gjeldsgrad 1.0 1.6 4.5 6.7 -13.2
Total kapitalrentabilitet 29.3 32.8 4.6 20.6 25.7
Signatur
30.04.2020
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Øivind SkurdalStyreleder59
Magne MyrtrøenStyremedlem53
Arne WoldStyremedlem69
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dialecta As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00