Stiftelsen Friisgården
Juridisk navn:  Stiftelsen Friisgården
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
8380 Ramberg 8380 Ramberg
Fylke: Kommune:
Nordland Flakstad
Org.nr: 979527756
Aksjekapital: 50 NOK
Etableringsdato: 01.02.1988
Foretakstype: STI
Revisor: Lofotrevisjon AS
Regnskapsfører: Adwice Vest-Lofoten As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,09%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
41,48%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 96.000 88.000 87.000 60.000 60.000
Resultat: 56.000 56.000 22.000 -19.000 19.000
Egenkapital: 191.000 135.000 79.000 57.000 76.000
Regnskap for Stiftelsen Friisgården
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 96.000 88.000 87.000 60.000 60.000
Driftskostnader -40.000 -32.000 -65.000 -79.000 -41.000
Driftsresultat 56.000 56.000 22.000 -19.000 19.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 56.000 56.000 22.000 -19.000 19.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 56.000 56.000 22.000 -19.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 65.000 50.000 50.000 50.000
Sum omløpsmidler 143.000 70.000 49.000 43.000 46.000
Sum eiendeler 193.000 135.000 99.000 93.000 96.000
Sum opptjent egenkapital 141.000 29.000 7.000 26.000
Sum egenkapital 191.000 135.000 79.000 57.000 76.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 37.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 192.000 135.000 99.000 94.000 96.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 96.000 88.000 87.000 60.000 60.000
Driftsinntekter 96.000 88.000 87.000 60.000 60.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -32.000 -65.000 -79.000 -41.000
Driftskostnader -40.000 -32.000 -65.000 -79.000 -41.000
Driftsresultat 56.000 56.000 22.000 -19.000 19.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 56.000 56.000 22.000 -19.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 65.000 50.000 50.000 50.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 15.000 0 0
Andre fordringer 0 15.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 143.000 70.000 34.000 28.000 31.000
Sum omløpsmidler 143.000 70.000 49.000 43.000 46.000
Sum eiendeler 193.000 135.000 99.000 93.000 96.000
Sum opptjent egenkapital 141.000 29.000 7.000 26.000
Sum egenkapital 191.000 135.000 79.000 57.000 76.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 17.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 20.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 37.000 20.000
Sum gjeld og egenkapital 192.000 135.000 99.000 94.000 96.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 142.000 70.000 49.000 6.000 26.000
Likviditetsgrad 1 143.0 1.2 2.3
Likviditetsgrad 2 143.0 0 1.2 2.3
Soliditet 99.5 100.0 79.8 60.6 79.2
Resultatgrad 58.3 63.6 25.3 -31.7 31.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.6 0.3
Total kapitalrentabilitet 29.2 41.5 22.2 -20.2 19.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Henrik Thorvald KlavenessStyreleder72
Ann-Helen Fjeldstad JusnesStyremedlem65
Marit Friis EliassenStyremedlem69
Gunn-Bente AndresenStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00