Ski Auto AS
Juridisk navn:  Ski Auto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64876868
Teglveien 15 Teglveien 15 Fax: 64876897
1400 Ski 1400 Ski
Fylke: Kommune: www.skiauto.no/
Viken Nordre Follo
Org.nr: 979527950
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 01.01.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Ski Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
16,78%
Resultat  
  
37,97%
Egenkapital  
  
60,91%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.703.000 8.309.000 7.848.000 4.830.000 4.251.000
Resultat: 1.726.000 1.251.000 -48.000 468.000 320.000
Egenkapital: 3.511.000 2.182.000 1.184.000 1.231.000 875.000
Regnskap for Ski Auto AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.703.000 8.309.000 7.848.000 4.830.000 4.251.000
Driftskostnader -8.023.000 -7.062.000 -7.895.000 -4.360.000 -3.930.000
Driftsresultat 1.681.000 1.247.000 -46.000 468.000 320.000
Finansinntekter 49.000 8.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -3.000 -2.000 -2.000
Finans 45.000 4.000 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt 1.726.000 1.251.000 -48.000 468.000 320.000
Skattekostnad -396.000 -253.000 0 -112.000 0
Årsresultat 1.329.000 998.000 -48.000 356.000 320.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 726.000 914.000 620.000 204.000 254.000
Sum omløpsmidler 4.045.000 2.233.000 1.615.000 1.615.000 1.162.000
Sum eiendeler 4.771.000 3.147.000 2.235.000 1.819.000 1.416.000
Sum opptjent egenkapital 2.411.000 1.082.000 84.000 131.000 -225.000
Sum egenkapital 3.511.000 2.182.000 1.184.000 1.231.000 875.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.260.000 965.000 1.052.000 588.000 541.000
Sum gjeld og egenkapital 4.771.000 3.147.000 2.236.000 1.819.000 1.416.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.703.000 8.309.000 7.800.000 4.830.000 4.451.000
Andre inntekter 0 0 48.000 0 -200.000
Driftsinntekter 9.703.000 8.309.000 7.848.000 4.830.000 4.251.000
Varekostnad -3.531.000 -3.266.000 -4.686.000 -2.433.000 -2.156.000
Lønninger -2.985.000 -2.233.000 -2.059.000 -1.077.000 -865.000
Avskrivning -239.000 -255.000 -148.000 -76.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.268.000 -1.308.000 -1.002.000 -774.000 -787.000
Driftskostnader -8.023.000 -7.062.000 -7.895.000 -4.360.000 -3.930.000
Driftsresultat 1.681.000 1.247.000 -46.000 468.000 320.000
Finansinntekter 49.000 8.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -3.000 -2.000 -2.000
Finans 45.000 4.000 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.329.000 998.000 -48.000 356.000 320.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 25.000 0
Driftsløsøre 726.000 914.000 620.000 179.000 254.000
Sum varige driftsmidler 726.000 914.000 620.000 204.000 254.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 726.000 914.000 620.000 204.000 254.000
Varebeholdning 82.000 55.000 48.000 26.000 26.000
Kundefordringer 424.000 88.000 506.000 881.000 526.000
Andre fordringer 2.832.000 85.000 10.000 207.000 213.000
Sum investeringer 0 0 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 707.000 2.004.000 1.049.000 499.000 395.000
Sum omløpsmidler 4.045.000 2.233.000 1.615.000 1.615.000 1.162.000
Sum eiendeler 4.771.000 3.147.000 2.235.000 1.819.000 1.416.000
Sum opptjent egenkapital 2.411.000 1.082.000 84.000 131.000 -225.000
Sum egenkapital 3.511.000 2.182.000 1.184.000 1.231.000 875.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 186.000 190.000 508.000 252.000 362.000
Betalbar skatt 396.000 253.000 0 112.000 0
Skyldig offentlige avgifter 444.000 309.000 365.000 134.000 105.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 233.000 214.000 178.000 90.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 1.260.000 965.000 1.052.000 588.000 541.000
Sum gjeld og egenkapital 4.771.000 3.147.000 2.236.000 1.819.000 1.416.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.785.000 1.268.000 563.000 1.027.000 621.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.3 1.5 2.7 2.1
Likviditetsgrad 2 3.1 2.3 1.5 2.7 2.1
Soliditet 73.6 69.3 5 67.7 61.8
Resultatgrad 17.3 1 -0.6 9.7 7.5
Rentedekningsgrad 420.3 311.8 -15.3 2 161.0
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.9 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 36.3 39.9 25.8 22.7
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jon Helge DaleStyreleder60
Linn Therese Klausen DaleVaramedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jon Helge Dale100.0060
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00