Institutt For Prosessutvikling Og Arbeidsflyt As
Juridisk navn:  Institutt For Prosessutvikling Og Arbeidsflyt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91625236
Troldhaugvegen 56 Troldhaugvegen 56 Fax:
5232 Paradis 5232 Paradis
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979548443
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12.01.1998
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-41,89%
Resultat  
  
-30,65%
Egenkapital  
  
-59,09%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 43.000 74.000 103.000 61.000 61.000
Resultat: 43.000 62.000 83.000 47.000 37.000
Egenkapital: 81.000 198.000 149.000 86.000 121.000
Regnskap for Institutt For Prosessutvikling Og Arbeidsflyt As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 43.000 74.000 103.000 61.000 61.000
Driftskostnader -12.000 -18.000 -13.000 -25.000
Driftsresultat 43.000 62.000 85.000 47.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans -2.000 0 0
Resultat før skatt 43.000 62.000 83.000 47.000 37.000
Skattekostnad -9.000 -13.000 -19.000 -11.000 -5.000
Årsresultat 33.000 49.000 63.000 36.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 5.000 12.000
Sum omløpsmidler 248.000 219.000 176.000 99.000 134.000
Sum eiendeler 248.000 219.000 176.000 104.000 146.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 168.000 119.000 56.000 21.000
Sum egenkapital 81.000 198.000 149.000 86.000 121.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 167.000 21.000 27.000 19.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 248.000 219.000 176.000 105.000 147.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 43.000 74.000 103.000 61.000 61.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 43.000 74.000 103.000 61.000 61.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 -1.000
Avskrivning -5.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -13.000 -7.000 -18.000
Driftskostnader -12.000 -18.000 -13.000 -25.000
Driftsresultat 43.000 62.000 85.000 47.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0
Finans -2.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -150.000 0 0 0
Årsresultat 33.000 49.000 63.000 36.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 5.000 12.000
Sum varige driftsmidler 0 5.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 5.000 12.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 20.000 20.000 32.000 20.000 43.000
Andre fordringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 227.000 198.000 142.000 78.000 90.000
Sum omløpsmidler 248.000 219.000 176.000 99.000 134.000
Sum eiendeler 248.000 219.000 176.000 104.000 146.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 168.000 119.000 56.000 21.000
Sum egenkapital 81.000 198.000 149.000 86.000 121.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 9.000 13.000 19.000 11.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -150.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 8.000 7.000 7.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 167.000 21.000 27.000 19.000 25.000
Sum gjeld og egenkapital 248.000 219.000 176.000 105.000 147.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 81.000 198.000 149.000 80.000 109.000
Likviditetsgrad 1 1.5 10.4 6.5 5.2 5.4
Likviditetsgrad 2 1.5 10.4 6.5 5.2 5.4
Soliditet 32.7 90.4 84.7 81.9 82.3
Resultatgrad 100.0 83.8 82.5 7 5
Rentedekningsgrad 42.5
Gjeldsgrad 2.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 17.3 28.3 48.3 44.8 24.5
Signatur
16.03.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
10.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jon IdenStyreleder62
Vibecke Horne IdenVaramedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jon Iden100.0062
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00