Norsk Bobil Og Caravan Club Avd Haugaland Og Sunnhordland
Juridisk navn:  Norsk Bobil Og Caravan Club Avd Haugaland Og Sunnhordland
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52713531
Postboks 4111 Fax:
5506 Haugesund 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune: www.nocc.no/128
Fylke Fylke
Org.nr: 979553986
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 10.09.1979
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
Omsetning:
Resultat:
Egenkapital:
Regnskap for Norsk Bobil Og Caravan Club Avd Haugaland Og Sunnhordland
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter
Varekostnad
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld og egenkapital
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
Prokurister
Revisoranmerkninger
 
Styre
NavnTittelAlder
Carl Eivind MølstreStyreleder55
Frode NærumNestleder50
Odd Kåre LøklingholmStyremedlem54
Kari Ruud BergeStyremedlem50
Tor Magne SvendsbøStyremedlem42
Roald StaklandStyremedlem51
Svein Ove LangelandStyremedlem55
Ole Martin GrindeStyremedlem55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00