Langvas As
Juridisk navn:  Langvas As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70158280
Postboks 8214 Spjelkavik Breivika Industriveg 41 Fax: 70158281
6022 Ålesund 6018 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 979643209
Aksjekapital: 7.000.000 NOK
Antall ansatte: 47
Etableringsdato: 01.01.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Moa Revisjon AS
Regnskapsfører: Myklebust Astri Venke
Utvikling:
Omsetning  
  
27,07%
Resultat  
  
836,27%
Egenkapital  
  
69,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 75.032.000 59.049.000 54.582.000 48.024.000 48.524.000
Resultat: 5.603.000 -761.000 85.000 -724.000 -15.237.000
Egenkapital: -2.837.000 -9.426.000 -9.065.000 -12.626.000 -17.463.000
Regnskap for Langvas As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 75.032.000 59.049.000 54.582.000 48.024.000 48.524.000
Driftskostnader -68.687.000 -58.880.000 -53.819.000 -48.086.000 -62.220.000
Driftsresultat 6.345.000 170.000 764.000 -63.000 -13.697.000
Finansinntekter 30.000 71.000 59.000 85.000 106.000
Finanskostnader -772.000 -1.002.000 -738.000 -746.000 -1.645.000
Finans -742.000 -931.000 -679.000 -661.000 -1.539.000
Resultat før skatt 5.603.000 -761.000 85.000 -724.000 -15.237.000
Skattekostnad 986.000 0 3.390.000 1.610.000 0
Årsresultat 6.589.000 -761.000 3.475.000 886.000 -15.237.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.345.000 6.561.000 6.688.000 3.719.000 2.449.000
Sum omløpsmidler 23.301.000 17.164.000 15.097.000 10.479.000 10.293.000
Sum eiendeler 30.646.000 23.725.000 21.785.000 14.198.000 12.742.000
Sum opptjent egenkapital -16.930.000 -23.519.000 -23.158.000 -26.719.000 -27.556.000
Sum egenkapital -2.837.000 -9.426.000 -9.065.000 -12.626.000 -17.463.000
Sum langsiktig gjeld 5.464.000 6.012.000 7.110.000 8.243.000 9.046.000
Sum kortsiktig gjeld 28.020.000 27.138.000 23.741.000 18.582.000 21.159.000
Sum gjeld og egenkapital 30.647.000 23.724.000 21.786.000 14.199.000 12.742.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 75.032.000 59.049.000 54.152.000 48.023.000 48.524.000
Andre inntekter 0 0 430.000 0 0
Driftsinntekter 75.032.000 59.049.000 54.582.000 48.024.000 48.524.000
Varekostnad -31.918.000 -22.512.000 -21.658.000 -16.732.000 -23.716.000
Lønninger -27.644.000 -25.558.000 -21.065.000 -22.235.000 -25.139.000
Avskrivning -373.000 -372.000 -469.000 -581.000 -694.000
Nedskrivning -38.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.714.000 -10.438.000 -10.627.000 -8.538.000 -12.671.000
Driftskostnader -68.687.000 -58.880.000 -53.819.000 -48.086.000 -62.220.000
Driftsresultat 6.345.000 170.000 764.000 -63.000 -13.697.000
Finansinntekter 30.000 71.000 59.000 85.000 106.000
Finanskostnader -772.000 -1.002.000 -738.000 -746.000 -1.645.000
Finans -742.000 -931.000 -679.000 -661.000 -1.539.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.589.000 -761.000 3.475.000 886.000 -15.237.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.986.000 5.000.000 5.000.000 1.610.000 0
Fast eiendom 249.000 338.000 428.000 449.000 45.000
Maskiner anlegg 409.000 522.000 401.000 496.000 0
Driftsløsøre 611.000 596.000 704.000 909.000 2.395.000
Sum varige driftsmidler 1.269.000 1.456.000 1.533.000 1.854.000 2.440.000
Sum finansielle anleggsmidler 90.000 105.000 155.000 255.000 9.000
Sum anleggsmidler 7.345.000 6.561.000 6.688.000 3.719.000 2.449.000
Varebeholdning 3.650.000 3.566.000 3.030.000 2.212.000 1.474.000
Kundefordringer 12.804.000 8.304.000 7.426.000 5.516.000 6.512.000
Andre fordringer 6.845.000 4.347.000 3.951.000 2.748.000 2.234.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 947.000 691.000 3.000 73.000
Sum omløpsmidler 23.301.000 17.164.000 15.097.000 10.479.000 10.293.000
Sum eiendeler 30.646.000 23.725.000 21.785.000 14.198.000 12.742.000
Sum opptjent egenkapital -16.930.000 -23.519.000 -23.158.000 -26.719.000 -27.556.000
Sum egenkapital -2.837.000 -9.426.000 -9.065.000 -12.626.000 -17.463.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 6.942.000 5.880.000 5.325.000 5.738.000 7.073.000
Sum langsiktig gjeld 5.464.000 6.012.000 7.110.000 8.243.000 9.046.000
Leverandørgjeld 8.357.000 8.325.000 7.363.000 2.822.000 3.396.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.250.000 5.355.000 3.529.000 4.256.000 4.329.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.471.000 7.578.000 7.525.000 5.766.000 6.362.000
Sum kortsiktig gjeld 28.020.000 27.138.000 23.741.000 18.582.000 21.159.000
Sum gjeld og egenkapital 30.647.000 23.724.000 21.786.000 14.199.000 12.742.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.719.000 -9.974.000 -8.644.000 -8.103.000 -10.866.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4
Soliditet -9.3 -39.7 -41.6 -88.9 -137.1
Resultatgrad 8.5 0.3 1.4 -0.1 -28.2
Rentedekningsgrad 8.2 0.2 1 -0.1 -8.3
Gjeldsgrad -11.8 -3.5 -3.4 -2.1 -1.7
Total kapitalrentabilitet 20.8 1 3.8 0.2 -106.7
Signatur
23.09.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.09.2021
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
 
Styre
NavnTittelAlder
Bjørn Vidar GiskeStyreleder58
Kjell Einar EliassenStyremedlem54
Per Kristian HomlongStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Anko Invest As69.00 
Skagi Holding As20.00 
Per Kristian Homlong11.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00